XIII Congrés d'Antropologia - Perifèries, Fronteres i Diàlegs

Clàusula de consentiment dels formularis: inscripció, sol·licitud d’informació, fitxa de dades de docents i queixes, reclamacions i suggeriments

Us informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la vostra adreça de correu electrònic, seran incorporades als fitxers Aplicatiu de Formació Permanent (codi d'inscripció 2071700028), i Clients de Formació (codi d'inscripció 2071700016), inscrits al Registre General de Protecció de Dades de la Agencia Española de Protección de Datos dels que és responsable la FUNDACIÓ URV (d’ara en endavant FURV), NIF G43581321 amb domicili social al C. de l’Escorxador, s/n. 43003 TARRAGONA, e-mail: formacio@fundacio.urv.cat, amb la finalitat d’organitzar la gestió acadèmica i informar-vos de les activitats i serveis que oferim. Aquestes dades serán cedides a la URV segons preveu la llei.

Si bé podreu en qualsevol moment oposar-vos als enviaments d’informació de l’oferta acadèmica i serveis, donant-vos de baixa al programa publicitari o bé, enviant un correu a lopd@fundacio.urv.cat.

La FURV, es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

Davant la possibilitat que l’activitat lectiva sigui gravada fotogràfica o audiovisualment doneu consentiment exprés i sense limitació per a la seva publicació amb fins educatius i/o publicitaris als mitjans de promoció habituals de la FURV, a no ser que la revoqueu expressament en el moment de la gravació. La FURV limitarà aquelles utilitzacions que puguin atemptar al dret a pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució, regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L’interessat/ada declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Av. Onze de Setembre, 112 43203. REUS, o a través de correu electrònic a lopd@fundacio.urv.cat acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

En compliment del deure d'informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), us comuniquem que el gestor de continguts de la web és la FURV. El domini d’Internet fundacio.urv.cat, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del portal Web, en titularitat de la Universitat Rovira i Virgili.

Logotips