Congrés Internacional Literatura i Exili

Línies de recerca

(a) La literatura d'exili: identitat i refugi
Anàlisi de la crisi identitària que produeix la pèrdua de l'entorn que comporta l'exili. Estudi del paper que exerceix la literatura en la recuperació i reconstrucció de la identitat i de les arrels perdudes.

(b) La hibridació cultural de les literatures d'exili
Estudi de les literatures d'exili que recullen elements propis d'un context històric, social i cultural de mestissatge, fruit de la barreja del bagatge personal de l'exiliat amb la societat receptora. Anàlisi de de la identitat híbrida, reflectida en l'obra literària, entre allò que els escriptors deixen enrere i allò que els acull.

(c) L'exili i la figura de l'exiliat en la literatura
L'exili i la figura de l'exiliat com a matèria literària. La construcció del(s) mite(s) de l'exiliat i de l'exili.