Acció Climàtica i Transició energètica. Segon Congrés Català de Dret Ambiental

Inici

El Congrés Català de Dret Ambiental vol ser un espai obert de debat i intercanvi entre l’acadèmia, les administracions, els actors econòmics i les organitzacions socials, amb participació internacional.

El Congrés organitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat de Catalunya, se celebrarà els dies 15 i 16 de juny de 2020 en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona.

Per a la segona edició, en col·laboració estreta amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, es planteja analitzar en profunditat el tema de l'acció climàtica i de la transició energètica, dos aspectes intrínsecament vinculats entre si.

Fer front al canvi climàtic és una de les grans prioritats de la comunitat internacional i és també una prioritat dels poders públics de Catalunya, como ho demostra la pionera Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. En aquest sentit, en l'exposició de motius de la Llei del Canvi Climàtic s'afirma que:

 “La lluita contra el canvi climàtic és un gran repte en què la contribució dels governs nacionals i locals és fonamental en tant que moltes de les polítiques a desenvolupar per aquestes institucions de govern incideixen en els processos que alteren la composició de l'atmosfera i la capacitat d'adaptació als impactes.”

 A aquest marc legislatiu en matèria de clima properament es sumarà una altra peça essencial en matèria d'energia. El 19 de novembre, el Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei de la transició energètica de Catalunya, que es troba actualment en la fase de consulta pública prèvia. Aquesta nova iniciativa legislativa té com a finalitat fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessaris per complir els objectius establerts en la Llei del canvi climàtic i en les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, que estableixen la voluntat d’assolir un model energètic totalment basat en les energies renovables l’any 2050. Mentrestant, la situació d'emergència climàtica ha portat el Govern a aprovar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, que conté les mesures urgents per fer front a la situació d'emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017 de canvi climàtic.