III Jornada en Educació Sistèmica Multidimensional

Inici

INTRODUCCIÓ

Aquesta III Jornada d'Educació Sistèmica Multidimensional a les terres tarragonines ens proposa apropar-nos de nou, i des d'una perspectiva actualitzada, a una mirada ajustada vers les necessitats de l'educació dels nostres temps, i està pensada com un espai de trobada adreçat als professionals i estudiants de les diferents etapes educatives, per compartir reflexions i experiències a l’entorn d’aquest nou paradigma pedagògic. 

L'Educació Sistèmica ens convida a una nova forma de mirar les relacions i vincles que es donen en els contexts educatius, posant especial atenció en la comunicació amb les famílies, pensant en la millora dels aprenentatges vinculats al currículum i a la vida, i en els processos de creixement dels infants i joves, tot plegat plantejat des d'una perspectiva multidimensional de la vida.

Perquè això sigui possible ens cal reflexionar en les actituds, i les estratègies pedagògiques, que els educadors i educadores hem de desenvolupar, que impliquen canvis profunds en la nostra forma de pensar l'educació, en paraules de Carles Parellada (2016) “La Pedagogia Sistèmica treballa des de tres àmbits específics, ben definits i suficientment desenvolupats: la relació amb les famílies; el treball en els equips educatius, o en qualsevol equip professional, i la intervenció educativa amb els nens i joves atenent a les seves diferents etapes evolutives i aplicant algunes de les aportacions més recents en l'àmbit de l’educació, tant des de la neurobiologia, com des de les intel·ligències múltiples”. Tanmateix, mirant en la direcció de les noves generacions, que sens dubte tenen necessitats específiques pel moment que els està tocant viure, perquè puguin fer quelcom útil amb el llegat que els ha estat tramés pel seus pares, i per la societat en general, creant una cultura d’inclusió i creativitat a l’abast de tothom.