III JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT REDEFININT LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Contingut

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ

La jornada es realitzarà el dimarts 14 de juny de 2016, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV (Avinguda Catalunya 35, 43002, Tarragona).


PRESENTACIÓ

 L’objectiu de la “III Jornada d’Innovació Docent: redefinint la formació universitària en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques” és difondre i intercanviar les principals iniciatives metodològiques per a la formació universitària.

En concret, es pretén reflexionar sobre el paper dels professors a l’aula, el poder de decisió dels estudiants, el conjunt de mecanismes que tenim a l’abast per millorar la docència i les bones pràctiques docents, així com les accions conjuntes i individuals que desenvolupen els grups d’innovació docent en les universitats. L’objectiu principal és posar en relleu les experiències d’innovació docent més profitoses per al professorat universitari.

Amb aquesta finalitat la jornada s’estructura en tres parts: una primera part dedicada a les reflexions sobre el rol del professor i el poder de l’estudiant a l’aula universitària; una segona part encarada a experiències de millora docent i avaluació continuada; i una tercera part sobre l’impacte dels processos d’acreditació dels graus i la seva utilitat.

 

TEMÀTICA

Es consideraran prioritàries les propostes relacionades amb els àmbits que s'indiquen a continuació:

· El rol del professor i de l’estudiant a l’aula universitària.

· Metodologies innovadores d'ensenyament-aprenentatge presencial, semipresencial i virtual.

· Docència virtual i virtualització de la docència.

· Reptes de l'ús de les TIC en la formació  universitària.

· Tutorització i avaluació de Treballs de Fi de   Grau i de Màster.

· Experiència en accions i iniciatives conjuntes o individuals de grups d'innovació docent per a la qualitat de la docència universitària.

· Bones pràctiques docents.

· Sistema d’avaluació del professorat per part dels alumnes.

 

COMUNICACIONS

La jornada pretén donar la màxima flexibilitat a la presentació dels treballs en diferents formats i facilitar les preferències particulars dels comunicants. Així, els autors poden presentar els seus treballs en format de comunicació oral,  virtual o pòster.

Totes les comunicacions acceptades es publicaran en format llibre i format electrònic, amb el seu corresponent ISBN.

 

Comunicació oral

El lliurament de resums de les propostes de comunicació es farà entre el 18 d’abril i el 18 de maig de 2016 a l'adreça de correu electrònic  mireia.eizaguirre@urv.cat

L'avaluació de les propostes de comunicació correspon al Comitè Científic i es farà en funció del contingut de la comunicació i de l'organització de la jornada.

L'acceptació o denegació de la proposta de comunicació es comunicarà al seu responsable (primer autor) a través del correu electrònic a partir del 23 de maig.

La data límit per enviar el text final és el 10 de juny de 2016.

 

Comunicació virtual

Les normes de presentació i avaluació de les propostes de comunicació virtual seran les mateixes que per a les comunicacions orals.

Per poder optar per aquesta categoria, s’han de complir els requisits següents:

1. El vídeo de la presentació de la comunicació haurà de tenir una durada de 5 minuts i contindrà els aspectes més importants de la mateixa (s'ha de tenir en compte la qualitat d'imatge i so de la gravació).

2. La data límit per enviar el vídeo és el 10 de juny, i s'ha de fer a l'adreça de correu electrònic mireia.eizaguirre@urv.cat. Per a l'enviament es pot utilitzar el programa "wetransfer", que és totalment gratuït i permet enviar arxius que no superin els 2GB de pes, sense necessitat d'haver de crear un compte o omplir formularis. [Disponible des de: https://www.wetransfer.com/]

 

Pòster

Les normes de presentació i avaluació de les propostes de pòster seran les mateixes que per a les comunicacions orals.

La mida del pòster haurà de ser DINA1 (594 × 841cm). Podeu presentar el vostre pòster presencialment, o bé podeu enviar-lo imprès en paper.

 

DIRECCIÓ DE LA JORNADA

 • Roser CASANOVA MARTÍ, Professora de Dret Processal. Departament de Dret Privat, Processal i Financer.  Universitat Rovira i Virgili. Coordinadora del GID-FCJ.
 • Cristina VILLÓ TRAVÉ, Professora de Dret Civil. Departament de Dret Privat, Processal i Financer.   Universitat Rovira i Virgili. Coordinadora del GID-FCJ.

 

 COMITÈ CIENTÍFIC

 • Antoni PIGRAU SOLÉ, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Esteve BOSCH CAPDEVILA, Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ, Catedràtic d’Història del Dret i de les Institucions de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Sergio NASARRE AZNAR, Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Joan PICÓ I JUNOY, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Àngel URQUIZU CAVALLÉ, Professor Titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat Rovira i Virgili.

 

 QUOTES

 • Quota general: 60€
 • Quota comunitat URV: 30€
 • Quota gratuïta per als membres del Grup d'Innovació Docent (GID-FCJ)  

 

INSCRIPCIÓ

Períodes

· Assistents: del 18 d’abril fins al 13 de juny de 2016.

· Comunicants acceptats: a partir del 24 de maig i fins el 13 de juny de 2016. Si en el treball figuren dos o més autors, tots els autors hauran d'efectuar la seva inscripció.

 

Procediment

Formalitzeu la vostra inscripció, i si s’escau el vostre pagament, en el següent enllaç:

http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/lll-jornada-gid/inscripcio

 

CERTIFICATS

Les comunicacions, independentment del seu format de presentació (comunicació presencial oral, virtual o pòster), seran convenientment certificades amb la denominació de "comunicació".


DESTINATARIS

Professorat, grups d'innovació docent, investigadors, així com persones relacionades amb la innovació docent i la formació universitària.