1st International Virtual SBRLab Conference: Finding solutions for a post-crisis society

Inici

The 1st International Virtual SBRLab Conference

 Trobant solucions per una societat post-crisis

9-11 de desembre, 2015

Organitzat per

Social and Business Research Lab, Departament de Gestió d'Empreses,

Universitat Rovira i Virgili


Des de l'any 2007 i el caos econòmic causat per la crisi financera, les nostres societats han estat evolucionant de diferents maneres. Nous moviments polítics han emergit al sud d'Europa i nous moviments socials amb preocupacions compartides estan jugant un paper més actiu en el nostre dia a dia. De manera paral·lela, després del fracàs en la predicció de la crisi financera, economistes i investigadors de les ciències socials busquen idees més novedoses i nous models que puguin explicar millor aquesta nova realitat. Les regulacions també tenen una importància crítica a l'hora de donar forma al benestar econòmic i social. Així, disciplines legals clau exploren els efectes de la crisi financera en els drets socials, la legislació laboral i de la seguretat social o en el dret civil i internacional, entre d'altres. 


Sens dubte, la crisi econòmica ha impactat profundament en el nostre entorn econòmic, social, polític i legal. Al llarg de l'última dècada, investigadors d'un ampli rang de disciplines han estat buscant solucions. Ara és el moment de fer una parada en el camí i recollir resultats. 

La 1rst International SBRLab Conference, Trobant solucions per a una societat post-crisi, està organitzada pel Social and Business Research Lab (SBRLab), Universitat Rovira i Virgili. La conferència és un punt de trobada internacional i virtual de recerca multidisciplinar. El propòsit d'aquesta conferència internacional és unir investigadors del camp de la gestió, economia, ciències politico-socials i jurídiques per presentar i discutir noves tendències en els seus respectius camps de coneixement. 

Envia la teva comunicació

Et convidem a presentar el teu treball per contribuir a la 1º Conferència Internacional SBRLab amb les teves recerques en l'àrea de gestió, qüestions sociopolítiques i la legislació laboral. La data límit per a la presentació de resums és el 15 juny 2015 .

Publicacions

Es farà una publicació amb ISBN amb totes les comunicacions acceptades.

Les actes de la conferència es presentaran per a la seva indexació en SCOPUS , Thomson - Reuters Conference Proceedings Citation Index ( CPCI ) , Thomson ISI Índex Reuters - Ciències Socials i Humanitats , i altres directoris rellevants . Aquest llibre d'actes estarà disponible en format de llibre electrònic i en la impressió sota demanda .

Els treballs acceptats seran considerats per a la seva publicació a la revista electrònica IUSLabor i a la revista Sistema. Revista de Ciencias Sociales.


Uneix-te a nosaltres del 9 a l'11 de Desembre en aquest fascinant repte!