VII Congrés Català de Sociologia. 21 i 22 abril 2017, Tarragona

Grups de treball

1. Sociolingüística. Coordinadora: Anna Torrijos (Generalitat de Catalunya). atorrijos@gencat.cat

2. Moviments socials. Coordinador: Alejandro Pizzi (Universitat de València, UV) Alejandro.pizzi@uv.es.

3. Població i Territori. Coordinadora: Elena Vidal (Universitat de Ginebra). elena.vidal@unige.ch

4. Cultura i Religió. Coordinadors/es: Maria del Mar Griera (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB) i Dafne Muntanyola (UAB). mariadelmar.griera@uab.cat; Dafne.Muntanyola@uab.cat

5. Treball. Coordinador: Oscar Molina (UAB). oscar.molina@uab.cat

6. Tècniques i mètodes. Coordinadors: Joel Martí (UAB) i Montse Simó (Universitat de Barcelona, UB). joel.marti@uab.cat; msimo@ub.edu

7. Teoria Sociològica. Coordinadora: Olga Serradell (UAB). olga.serradell@uab.cat

8. Educació. Coordinadors: Dolors Mayoral Arqué (Universitat de Lleida, UdL) i Cecilio Lapresta. (UdL) dmayoral@geosoc.udl.cat; clapresta@geosoc.udl.cat

9. Desigualtat Socials. Coordinadors: Cristina Sanchez (UdG) i Roger Campdepadrós (Universitat de Girona, UdG) cristina.sanchez@udg.edu; roger.campdepadros@udg.edu

10. Famílies i Grups de convivència. Coordinadora: Anna Escobedo (UB). anna.escobedo@ub.edu

11. Migracions. Coordinadors: Blanca Garcés (UPF) i Martine Camiade (Universitat de Perpignyà Via Domícia, UPVD). blanca.garces@upf.edu; camiade@univ-perp.fr

12. Gènere. Coordinadores: Lidia Puigvert (UB) i Tinka Schubert (Universitat Rovira i Virgili). lidia.puigvert@ub.edu; tinkaschubert@gmail.com

13. Sostenibilitat i medi ambient. Coordinadors: Sebastià Riutort (UB) i Josep Espluga (UAB). sriutort@ub.edu; ; joseplluis.espluga@uab.cat

14. Joventut, Gent Gran i Generacions. Coordinadors: Pau Serracant (Generalitat de Catalunya) i Montserrat Mora Fernández (Ajuntament de Barcelona). pserracant@gencat.cat; mmora.ev@gmail.com

15. Poder, Control Social i Conflicte. Coordinador: Diego Torrente (UB). diego.torrente@ub.edu

16. Joves Sociòlegs. Coordinadors: Mar Joanpere (UB), Josep Ubalde (URV), Paquita Sanvicén (UdL) i Amado Alarcón (URV); mar.joanpere@ub.edu; josep.ubalde@urv.cat; amado.alarcon@urv.cat; psanvicen@geosoc.udl.cat