ON ╔S

QU╚ FA


Centre de Formació Permanent

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació


 
Presentació

QUÈ ÉS

 

La Fundació URV és l'entitat creada per la Universitat Rovira i Virgili per a promoure la relació entre la societat i la URV, amb la finalitat d'identificar i satisfer necessitats de l'entorn sòcio-econòmico-cultural i universitari mitjançant la gestó de projectes, la transferència de coneixements, la formació permanent i la innovació.
 
La Fundació URV posa a la vostra disposició el potencial innovador de la Universitat Rovira i Virgili, concretat en més de 90 grups de recerca, 4 centres d'innovació de la Xarxa IT del CIDEM, més de 900 investigadors i una extensa comunitat docent amb una àmplia oferta formativa, per tal d'identificar i satisfer les necessitats tecnològiques i de formació de la vostra empresa, organització o col·lectiu.

Mapa Web | Accessibilitat | Llei de privacitat | URV