El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya

Comitè Organitzador

Antoni Pigrau Solé (President)

Susana Borràs Pentinat

Sílvia Carmona Garias

Lucía Casado Casado

Endrius Cocciolo

Aitana de la Varga Pastor

Josep Ramon Fuentes i Gasó

Ángeles Galiana Saura

Judith Gifreu Font

Anna Pallarès Serrano

Marina Rodríguez Beas