El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya

Inscripció

Les inscripcions en aquest congrés es van tancar el dia 17/01/2018.