El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya

Revista Catalana de Dret Ambiental

Possibilitat de publicar les comunicacions acceptades per a la defensa oral a la Revista Catalana de Dret Ambiental

Els qui, a més d'efectuar la defensa oral, desitgin optar a que la seva comunicació sigui publicada a la Revista Catalana de Dret Ambiental (www.rcda.cat) hauran de presentar el text complet de la comunicació abans del 31 de març de 2018, respectant els criteris, format i les normes d’estil de la Revista http://revistes.urv.cat/index.php/rcda/about/submissions#authorGuidelines