Exàmens oficials de xinès HSK / YCT 2023

Inici

En el marc dels acords de col·laboració entre la Fundació Institut Confuci de Barcelona i la Fundació URV, a partir de l'any 2016, la URV té el reconeixement necessari per a organitzar els exàmens oficials de xinès HSK (per a joves i adults a partir de 12 anys) i YCT (per a menors de 16 anys).

ATENCIÓ IMPORTANT

Per inscripcions de menors de 18 anys, en qualsevol modalitat d'examen, la factura s'ha d'emetre a nom del/de la responsable legal. Si la persona inscrita és menor d'edat, indiqueu a la inscripció el nom i DNI del/de la responsable legal.

Taxes per la convocatòria 2023

Examen Nivell Preu Taxa administrativa Total examen
    HSK HSK 1 50 € 5 € 55 €
HSK 2 50 € 5 € 55 €
HSK 3 60 € 5 € 65 €
HSK 4 65 € 5 € 65 €
HSK 5 75 € 5 € 80 €
HSK 6 75 € 5 € 80 €
    YCT YCT 1 50 € 5 € 55 €
YCT 2 50 € 5 € 55 €
YCT 3 70 € 5 € 75 €
YCT 4

70 €

5 €

75 €

 

Condicions de cancel·lació

  • El candidat pot sol·licitar l'anul·lació de la matrícula i la devolució de l'import fins a 30 dies abans de la data de l'examen.
  • El Centre de Formació Permanent retindrà el 3% de l'import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

Instruccions per al dia de la prova

El dia de la prova cal arribar al lloc de l’examen entre 20 i 30 minuts abans de l’hora de l’examen per poder fer el registre amb temps suficient. Haureu de recollir la TARGETA D’ADMISSIÓ PER ACCEDIR A L’AULA I PER OMPLIR LES DADES DEL VOSTRE FULL D’EXAMEN. A més, es necessari conservar-la per a consultar posteriorment el resultat de l’examen al web i obtenir el certificat en cas de superar les proves.

Cal que porteu amb vosaltres:

  1. DNI, NIE o PASSAPORT: el mateix document d’identificació que heu fet servir per la inscripció.
  2. Llapis 2B: tingueu en compte que només es pot utilitzar el llapis 2B, ja que el sistema automàtic de correcció no detecta cap altre tipus de mina.
  3. Goma d’esborrar i maquineta.