FIET 2021

Inscripció

Les inscripcions en aquest congrés es van tancar el dia 17/11/2021.