XXXII Congrés GEQO. Reunió del Grup Especialitzat en Química Organometàlica

Comité Científic

Félix Jalón

Universidad de Castilla-La Mancha


Luis Oro

Luis Oro

Universidad de Zaragoza-CSIC


pedro perez

Pedro Pérez

Universidad de Huelva


miquel pericas

Miquel A. Pericás

ICIQ