XXXII Congrés GEQO. Reunió del Grup Especialitzat en Química Organometàlica

Comité Organitzador

  espai

Elena Fernández

mariaelena.fernandez@urv.cat

Elena Fernández va néixer en 1968 a Espanya. Es va llicenciar en Ciències Químiques en 1991 per la Universitat de Barcelona. Va realitzar la seva tesi doctoral en hidroformilació catalítica de sucres sota la supervisió del Prof. Sergio Castillón i la Prof. A. Ruiz en la Universitat Rovira i Virgili, obtenint el títol de doctora en Química en 1995.
Els dos anys següents, es va traslladar a la Universitat d'Oxford (UK) per dur a terme un postdoctorat en el grup del Prof. John M. Brown, culminant els seus estudis amb la primera hidroboració-aminació catalítica asimètrica.
Elena va tornar a Tarragona i va acceptar una posició de titular interina en col·laboració amb la Prof. C Claver a la Universitat Rovira i Virgili, formant part de la plantilla en 2000. Ella és catedràtica per ANECA des de 2011.
El seu grup de recerca se centra en l'estudi de l'aplicació de complexos de metalls de transició en síntesi orgànica. En particular, ha iniciat un programa orientat al desenvolupament de reaccions seqüencials a través de l'addició selectiva d'agents de boració.
Actualment també estudia reaccions organocatàlítiques d'addició de bor a substrats insaturats.


Carmen claver  

Carmen Claver  

carmen.claver@urv.cat

Carmen Claver és professora de Química Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tarragona, càrrec que ocupa des de 1991. Es va doctorar en Químiques en 1978 a la Universitat de Saragossa, treballant en el camp de la química organometàlica i la catàlisi homogènia sota la direcció del Professor Luis A. Or. La seva recerca està dirigida al desenvolupament de la catàlisi avançada de metalls de transició, la síntesi de lligands i de complexos i la caracterització de productes intermedis, centrant-se principalment en la seva aplicació en catàlisi asimètrica. En els últims anys aquesta recerca s'ha estès al camp de nanocatalisis. És coautora de nombroses contribucions en aquest camp científic (240) i ha participat en l'edició i publicació de diversos llibres. Ha rebut diversos premis científics, sent reconeguda com a Investigadora Distingida per a promoció de la recerca, pel Govern català en 2003 i va rebre la càtedra d'excel·lència "Pierre de Fermat” a França en 2009. En 2010 va ser nomenada per la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, “Acadèmica Corresponent Nacional”, adscrita a la Secció de Ciències Físiques i Químiques i en 2012 membre de la "Acadèmia Europea". Des de 2009 és Directora Científica del Centre Tecnològic de la Química a Catalunya, CTQC.


 anna masdeu  

Anna M. Masdeu Bultó  

annamaria.masdeu@urv.cat

Anna M. Masdeu Bultó (nascuda a Reus, Doctorat en 1992 per la Facultat de Química, Tarragona) és professora Titular de Química Inorgànica en el Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili des de 1996. El seu interés en recerca química se centra en l'estudi de complexos basats en metalls per a la seva aplicació en processos de carbonilació (hidroformilació, alcoxicarbonilació, copolimerizació CO/alquens) i d'hidrogenació, entre uns altres. La seva recerca persegueix l'ús de dissolvents amb mínim impacte mediambiental, tals com l'aigua o el diòxid de carboni. Relacionat amb aquest últim tema, des de 2002, estudia les possibilitats d'utilitzar diòxid de carboni com a dissolvent en reaccions catalítiques i com C1 “building block” per a la síntesi de carbonats orgànics

 cyril  

Cyril Godard

cyril.godard@urv.cat

Cyril Godard va néixer en Saint-Rémy, França, en 1974. Ha completat la seva llicenciatura en Química en Université Paul Sabatier de Tolouse de Llenguadoc i va dur a terme la seva Tesi Doctoral en University of York, UK, 2004 sota la supervisió del Prof. R. N. Perutz y Prof. S. B. Duckett. Després va realitzar una estada postdoctoral a York, treballant en estudis mecanístics utilitzant "Per-Hydrogen Induced Polarisation techniques”. Finalment es va incorporar a la Universitat Rovira i Virgili, on ocupa una posició d'investigador Ramon i Cajal a l'àrea de Química Inorgànica. El seu interès investigador se centra a l'àrea de la química organometàlica i nanopartícules de metalls de transició, processos enantioselectius i mecanismes de reacció.