XXXII Congrés GEQO. Reunió del Grup Especialitzat en Química Organometàlica