XXXII Congrés GEQO. Reunió del Grup Especialitzat en Química Organometàlica

Enviament resums

Data màxima d'enviament de resums:

15 de maig de 2014.

 

Especificacions:

1. El resum s'ha d'el·laborar en base al document plantilla proporcionat.

2. Idiomes: anglès / espanyol (preferentment en anglès).

3. El tipus de participació pot ser Comunicació oral o Poster. Es seleccionaran 10 comunicacions entre les enviades com a orales i la resta seran reconduides a poster.

 

Envia una proposta