XXXII Congrés GEQO. Reunió del Grup Especialitzat en Química Organometàlica

Inscripció

Les inscripcions en aquest congrés es van tancar el dia 24/06/2014.