XXXII Congrés GEQO. Reunió del Grup Especialitzat en Química Organometàlica

Nota legal

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A LA FUNDACIÓ URV

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal facilitades a la Fundació URV es troben incorporades a un fitxer amb la finalitat de mantenir la relació professional, comercial i/o contractual que en el seu cas estableixi amb la Fundació URV, així com per mantenir-lo informat sobre els nostres serveis i els seus aspectes rellevants.

Així mateix, li informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l' adreça següent: Av. Països Catalans, 18 (Campus Sescelades) E-43007 Tarragona o enviant un correu electrònic a atencio.usuari@fundacio.urv.cat.

La Fundació URV garanteix que el tractament de les dades de caràcter personals, com per exemple el nom, el cognom, el DNI, el telèfon, l’adreça, entre d’altres, seran guardades exclusivament per les finalitats descrites a la LOPD de forma adequada, ordenada i organitzada.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL CONEIXEMENT A LA FUNDACIÓ URV

Pel que fa als drets d’autors, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de la Fundació URV, amb adreça DNS www.fundacio.urv.cat.

Amb seu i domicili social a:

Carrer de l’Escorxador, s/n
43003 Tarragona
G-43581321

Nº Registre: 1361 del Registre de Fundacions.


Per tant, la Fundació URV està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de la Fundació URV.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.fundacio.urv.cat són de titularitat exclusiva de la Fundació URV i dels seus autors. Aquestes tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.