XXXII Congrés GEQO. Reunió del Grup Especialitzat en Química Organometàlica

Quota d'inscripció


Socis GEQO seniors


250 €

euros

Socis GEQO juniors

200 €


No membres GEQO seniors

320 €


No membres GEQO juniors

280 €


La inscripció inclou llibre de resums de les comunicacions científiques, cafès, dinars dels dies 18 i 19, així com els sopars dels dies 17,18 i 19.