GEQO XXXII Conference. Expert Group Meeting on Organometallic Chemistry

Sponsors and collaborators

 

 

 

 

 

 

logo

 

 

 

 

  

Departament de Química Física i Química Inorgànica