III Congrés Català de la Cuina Terres de l'Ebre

El Congrés a les Terres de l'Ebre

El III Congrés Català de Cuina s’està desenvolupant a Catalunya des de finals d’aquest 2018 i fins a finals del 2019.

Impulsat inicialment per a la Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica  i per la Universitat de Barcelona, a través del Campus de l’Alimentació de Torribera,  s’ha comptat amb les universitats de tot el país per a col·laborar en la seva organització i desenvolupament.

En el nostre cas, la URV ha pres el lideratge del projecte a la demarcació de Tarragona, i en particular, la Càtedra d’Economia Local (CELIR) i el Campus de les Terres de l’Ebre a les Terres de l’Ebre.

Per tant, durant gaire bé un any s’aniran succeint una sèrie d’esdeveniments (en forma de jornades, debats, tallers, etc.) que tractaran dels diferents aspectes vinculats al sistema producte-cuina(ebrenca)-innovació i projecció del territori, que s’aniran realitzant en totes les nostres comarques.

En particular, i donada l’orientació de la CELIR, hi haurà un èmfasi diferencial en el paper de la cuina com a eina per a posicionar les Terres de l’Ebre en el mapa de l’economia catalana i la internacional.

En tots els esdeveniments el coneixement serà un element transversal definitori, comptant amb ponents i convidats de prestigi, tant del propi territori com d’arreu.

Com a resultat de tot aquest procés de debat i anàlisi, la idea seria que, des de les Terres de l’Ebre, es puguin fer una sèrie de propostes estratègiques de país que permetin dinamitzar tots aquests components de la gastronomia, dels productes agroalimentaris i de l’economia de les Terres de l’Ebre.