Introducció a Qgis: análisis bàsica

Contingut

Dades bàsiques

Nom: Introducció a Qgis: análisis bàsica

Dates i horaris de realització: 1, 2, 3 i 4 de juny, de 17:00 a 19:00h

Lloc: Aula de sig, Facultat de Turisme i Geografia, URV

Preu: 50€ pel públic en general, 20€ per membres del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya

Responsable: Dr. David Serrano Giné

Dades de contacte: david.serrano@urv.cat


Presentació

Qgis (http://www.qgis.org/ca/site/) és un sistema d’informació geogràfica de codi lliure i gratuït. És un programari que serveix per tractar bases de dades georeferenciades i generar cartografia amb una sortida gràfica de qualitat. El seu caràcter col·laboratiu i el seu cost gratuït han fet que en els darrers mesos hagi adquirit una popularitat en augment. Moltes empreses i nombrosos ajuntaments han adoptat Qgis com a programari de referència en anàlisi i representació territorial.

 

Objectius

El curs pretén capacitar de forma elemental professionals del territori en l’ús d’aquest programari. La intenció final és que els participants es familiaritzin amb el programa i adquireixin una formació inicial i suficient en Qgis.

 

Continguts

Continguts de treball: el curs se centra en les funcionalitats elementals que Qgis ofereix per treballar amb models de dades de tipus vectorial.

En concret es tractaran els següents punts:

  1. Familiarització amb la interfície de Qgis, organització de l’espai de treball, mòduls i complements.
  2. Visualització de dades i representació cartogràfica
  3. Realització de cerques temàtiques, espacials i combinades. Llenguatge SQL
  4. Introducció de dades: digitalització i taules d’atributs
  5. Anàlisis de proximitat
  6. Anàlisis de superposició

 

Avaluació i certificació

L’avaluació del curs es realitza a partir de les diferents activitats pràctiques de cada sessió. Per superar el curs satisfactòriament cal acreditar l’assistència a un mínim d’un 80% de les sessions.