IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant

Inici

L’objectiu principal de la IV Jornada d’Innovació Docent incideix fonamentalment en l’aprenentatge autònom de l’estudiant així com l’intercanvi de les principals iniciatives metodològiques aplicades a l’ensenyament universitari tant presencial, semipresencial com virtual.

Concretament, es vol reflexionar sobre com potenciar el paper dels estudiants a l’aula i en el seu aprenentatge autònom mitjançant l’ús de metodologies innovadores i bones pràctiques docents.

Descarrega't el Programa.