IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant

Comunicacions

La jornada pretén donar la màxima flexibilitat a la presentació dels treballs en diferents formats i facilitar les preferències particulars dels comunicants. Així, els autors poden presentar els seus treballs en format de comunicació oral, virtual o pòster. Totes les comunicacions acceptades seran publicades.

COMUNICACIÓ ORAL
El lliurament de resums de les propostes de comunicació es farà entre el 16 de maig i el16 de juny a l'adreça de correu electrònic roser.casanova@urv.cat

L'avaluació de les propostes de comunicació correspon al Comitè Científic i es farà en funció del contingut de la comunicació i de l'organització de la jornada.
L'acceptació o denegació de la proposta de comunicació es comunicarà al seu responsable (primer autor) a través del correu electrònic a partir del 23 de juny.


COMUNICACIÓ VIRTUAL
Les normes de presentació i avaluació de les propostes de comunicació virtual seran les mateixes que per a les comunicacions orals.

Per poder optar per aquesta categoria, s’han de complir els requisits següents:

1. El vídeo de la presentació de la comunicació haurà de tenir una durada de 5 minuts i contindrà els aspectes més importants de la mateixa (s'ha de tenir en compte la qualitat d'imatge i so de la gravació).
2. La data límit per enviar el vídeo és el 9 de juliol, i s'ha de fer a l'adreça de correu electrònic roser.casanova@urv.cat. Per a l'enviament es pot utilitzar el programa "wetransfer", que és totalment gratuït i permet enviar arxius que no superin els 2GB de pes, sense necessitat d'haver de crear un compte o omplir formularis. [Disponible des de: https://www.wetransfer.com/]


PÒSTER
Les normes de presentació i avaluació de les propostes de pòster seran les mateixes que per a les comunicacions orals.

La mida del pòster haurà de ser DINA1 (594 × 841cm). Podeu presentar el vostre pòster presencialment, o bé podeu enviar-lo imprès en paper.

La data límit per enviar el pòster, per a aquells comunicants no presencials, és el 9 de juliol.

Es lliurarà un certificat al millor pòster.