IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant

Contacte

SECRETARIA TÈCNICA:  

Mireia EIZAGUIRRE ROIG - mireia.eizaguirre@urv.cat

Departament de Dret Privat, Processal i Financer URV ‐ Campus Catalunya

Avda. Catalunya 35

43002, Tarragona

Tel 977256562