IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant

Inscripció

Les inscripcions en aquest congrés es van tancar el dia 21/07/2017.