IV JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: L'aprenentatge autònom de l’estudiant

Programa

Accediu al tríptic de la jornada en aquest enllaç

Dijous, 13 de juliol de 2017 

9.00h a 09.30h Lliurament d’acreditacions 

9.30h a 09.45h Inauguració de la Jornada

Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV 

09.45h a 10.45h  Taula rodona:

Modera: Teresa Franquet Sugrañes, Secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV 

“Connectant la teoria amb la realitat: l’anàlisi de casos reals a través de les xarxes socials a l’aula universitària”

Jaime Alonso-Cuevillas Sayrol, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona 

“L'aprenentatge autònom de l’estudiant mitjançant activitats APS”

Miguel Angel Ramiro Avilés, Professor titular de Filosofia del Dret de la Universidad de Alcalá 

10.45h a 11.15h Debat 

11.15h a 11.45h  Pausa cafè i exposició de Pòsters 

11.45h a 13.30h  Taula de comunicacions

Modera: Roser Casanova, Coordinadora del GID-FCJ 

13.30h a 13.45h Debat 

13.45h a 14.00h Cloenda de la Jornada