El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social