El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social

A qui s'adreça?

Objecte

Anàlisi de l’Ordenament jurídic sectorial de l’atenció a la persona en matèria social, que requereix d’especialistes en el món del dret que operin tant en l’àmbit de les administracions públiques i llurs sectors dependents, com en l’àmbit del tercer sector i en l’àmbit privat.

Destinataris

  • Tècnics i lletrats d’administracions públiques
  • Assessors jurídics d’entitats del tercer sector
  • Responsables de programes, Centres i Entitats de l’àmbit social
  • Tècnics de Serveis Socials
  • Graduats socials
  • Advocats en exercici professional
  • Tècnics en relacions laborals i ocupació
  • Estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques

 Inscripció gratuïta