El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social

Inscripció

Les inscripcions en aquest congrés es van tancar el dia 11/03/2019.