El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social

Programa

Programa

9.00 h.- Inauguració

Dra. María José Figueras i Salvat, rectora magnífica, Universitat Rovira i Virgili

Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona

Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d'afers socials i famílies, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya

Dr. Joan Maria Adserà i Gebellí, president, Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

 

9.15 h.- Ponència inaugural

El marc jurídic dels serveis socials a Catalunya

Dr. Vicenç Aguado i Cudolà, catedràtic de dret administratiu, UB

 

9.45 h.- Ponència I

El Sistema per a l'Autonomia i l’Atenció a la Dependència a Catalunya

Dr. Josep Ramon Barberà i Gomís, professor titular de dret administratiu, UPF


10.15 h.- Pausa-cafè

 

10.45 h.- Taula rodona I

La formació jurídica especialitzada en atenció a la persona en matèria social

Sra. Laura Costa Quiñonero, lletrada responsable de la coordinació jurídica de serveis socials, Assessoria Jurídica, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

Sr. Carles Alegret i Bartolín, lletrat dels serveis jurídics, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professor associat de dret mercantil, URV

Sra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball social i responsable de l'ensenyament de Treball Social, URV

Moderador: Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, URV

 

11.45 h.- Ponència II

El règim jurídic del serveis socials bàsics locals

Sra. Àngels Granados i Serrano, cap de l’àrea de Benestar Social, Ajuntament de Reus

 

12.15 h.- Ponència III

El règim jurídic de la cartera de serveis i dels serveis especialitzats

Sr. Fèlix Salaverría i Palanca, advocat en cap, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya i professor associat de dret del treball i de la seguretat social, UPF

 

12.45 h.- Taula rodona II

La problemàtica jurídica en matèria d’atenció a la persona: els diferents serveis i prestacions de caràcter socia

Sr. Jordi Durà i Mena, advocat i membre, Junta Directiva, Federació d’Entitats de la Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Catalunya (DINCAT)

Sr. Josep Maria Bosch i Vidal, assessor jurídic, Unió Catalana d’Hospitals (UCH)

Sr. Pau Cerdán i Badia, coordinador, Servei de Preadoptius, Fundació Casa Sant Josep De Tarragona

Moderador: Sr. Joan Aregio i Navarro, cap del serveis jurídics, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, professor honorari de dret administratiu, URV

 

14.00 h.- Lliçó de cloenda

La problemàtica de l’atenció a la persona. Una visió de futur

Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL

 

14.30 h.- Cloenda

Dr. Ángel Gabriel Belzunegui Eraso, director, Càtedra d’Inclusió Social, URV

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV

 

14.45 h.- Fi de la jornada