II Jornada. El règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social. L’entorn residencial

Inici

Data: 11 de novembre de 2022 · De 9.00 a 14.30 h

Lloc: Aula Magna, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili

Objecte:

Anàlisi del Règim jurídic de l’entorn residencial de gent gran, diversitat funcional i salut mental, en el marc de l’Ordenament jurídic sectorial de l’atenció a la persona en matèria social.

Destinataris:

• Tècnics de serveis socials (treball social, educació socials, psicologia, ...)
• Tècniques i tècnics i lletrades i lletrats d’administracions públiques
• Assessores i assessors jurídics d’entitats del tercer sector
• Responsables de programes, Centres i Entitats de l’àmbit social
• Graduades i graduats socials
• Advocades i advocats
• Tècniques i tècnics en relacions laborals i ocupació
• Estudiantat de la Facultat de Ciències Jurídiques i de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Programa