IX Jornada de Treball Social i Universitat: l'atenció centrada en la persona

Inici

El Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, la Facultat de Ciències Jurídiques i la Fundació URV (FURV) organitzen per al curs acadèmic 2017-18 la IX Jornada de Treball Social i Universitat, que tindrà lloc el dijous 14 de desembre de 2017.

La Jornada de Treball Social i Universitat compta amb el suport del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, de la Facultat de Ciències Jurídiques i de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV.

L’objectiu del programa formatiu de la Jornada és esdevenir en un espai permanent i continuat d’actualització, perfeccionament, reflexió i debat sobre qüestions d’interès per al món del treball social i de tots aquells agents que operen en aquest escenari. Es tracta d’un espai on el vessant acadèmic i el professional entren en el debat sobre les realitats en què treballem, les metodologies que utilitzem i la necessària innovació en la intervenció social. És una jornada, doncs, destinada especialment al món professional, al món acadèmic i als estudiants de grau i postgrau de la URV i d’altres universitats.

Aquesta nova edició es presenta amb el títol “L’atenció centrada en la persona”, i respon als canvis socials que han generat noves necessitats i, en conseqüència, nous perfils d’usuaris, que han obligat els professionals a revisar els serveis i a posar en el centre de l’atenció la persona, per millorar-li la qualitat de vida i el benestar. Això suposa donar-li veu, respectar-li la dignitat i fer possible la seva participació activa i efectiva des de l’acompliment dels seus drets i deures, és a dir, des de l’assumpció de les seves responsabilitats.