V JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: La motivació en la docència

Inici

L’objectiu principal de la V Jornada d’Innovació Docent es centra en conèixer com fomentar la motivació dels docents i dels estudiants en l’ensenyament universitari. La detecció de les habilitats en el camp de la docència, la recerca i la gestió poden contribuir a la motivació del docent, la qual cosa tindrà com efecte directe una major implicació de l’estudiant en el seu aprenentatge. Amb aquesta finalitat, la Jornada s’estructura amb dues parts: una primera part dedicada a debatre sobre la motivació del docent i de l’estudiant; i una segona part sobre les comunicacions relacionades amb la temàtica de la Jornada que s’indica a continuació.

El públic destinatari de la jornada són el professorat, grups d'innovació docent, investigadors, així com persones relacionades amb la innovació docent i la formació universitària.