V JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT: La motivació en la docència

Organització

DIRECCIÓ 

 • Roser Casanova Martí, professora de l’àrea de Dret Processal del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.
 • Diana Marín Consarnau, professora de l'àrea de Dret Internacional Privat del  Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.
 • Maria Rosa Isern Salvat, professora de l’àrea de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV. Coordinadora del GID-FCJ.
 • Milenka Villca Pozo, professora de l’àrea de Dret Financer i Tributari del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.
 • Cristina Villó Travé, professora de l’àrea de Dret Civil del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.

 

COMITÈ CIENTÍFIC

 • Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.
 • Maria Marquès i Banquès, Directora del Departament de Dret Públic de la URV.
 • Àngel Urquizu Cavallé, Director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.
 • Núria Torres Rosell, Responsable d’ensenyament del grau de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.
 • Catalina Jordi Amorós, Responsable d’ensenyament del grau de Relacions Laborals i Ocupació de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.
 • Maria Victòria Forns Fernández, Responsable d’ensenyament del grau de Treball Social de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.