Subvencions rebudes per la FURV (2016)
CONCEDIT DATA RESOL·LUCIÓ ORGANISME FINANÇADOR DESCRIPCIÓ PROJECTE REFERÈNCIA
2.238,6501/01/2016(UNIR) UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, SAMICROECONOMIA EN CURSO DE ADAPTACION EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS PER 68F16027N
457,6015/02/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIAJUT PER L'ASSISTENCIA AL CINQUE FORUM TRANSFIERE (MALAGA)T16037S
57.500,0002/03/2016AGENCIA DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA (ACC10)TECDTP15-1-0002-00_PLA DE CREIXEMENT ECOMMFITTECDTP15-1-0002-00
52.000,0002/03/2016AGENCIA DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA (ACC10)TECDTP15-1-0001-00_PLA CREIXEMENT CRISESTECDTP15-1-0001-00
160.000,0018/03/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-OFICINA TARRAGONA REGIO DEL CONEIXEMENT 2016 T16076S
3.000,0011/04/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-EL CINEMA ALS POBLES DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA. PROJECTE D'INVESTIGACIO PUBLICAT EN FORMA DE LLIBRES. ANY 20168004330008-2015-0011339
35.000,0013/04/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-AJUT A LA CATEDRA UNIVERSITAT - EMPRESA DE FOMENT A LA INNOVACIO EMPRESARIALT16097S
1.260,0018/04/2016UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONADOCENCIA EN EL MASTER EN DIRECCIO I GESTIO D'EMPRESES INTERNACIONALS I EN EL MASTER IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENTF16045N
22.000,0017/06/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-PROJECTE 2016/06: COMUNICACIO DE LA CIENCIA8004330008-2016-0005779
9.500,0017/06/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-COODTUR. KNOWLEDGE HUB EN TURISME, COOPERACIO I DESENVOLUPAMENTT16109S
25.752,4529/07/2016ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICEDETECTION VIA VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS OF TUBERCULOSIS IN WILD AND DOMESTIC SWINE (2016) 16-9408-0367-CA
1.800,0023/09/2016AJUNTAMENT DE REUSCURS PLA EMPRESA. JORNADA OCUPA’T I EMPREN 2016, PREMIS REUS EMPRESA 2016 I PREMIS FP REUS EMPRESA 201650/2016 OF/GCP
38.536,1404/10/2016DEPARTAMENT EMPRESA I CONEIXEMENTPIFE-017-16_PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT DE L’EMPRENEDORIA. CATALUNYA EMPREN 2016PIFE-017-16
6.000,0010/10/2016GENERALITAT DE CATALUNYAI PREMI RAMON AMIGO I ANGLES, A PROJECTES D'INVESTIGACIO EN L'AMBIT DE L'ONOMASTICA CATALANAT16260S
30.000,0024/10/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI**EG-CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI-CATEDRA UNIVERSITAT URV-EMPRESA SOBRE EL FOMENT DE L'EMPRENEDORIA I LA CREACIO D'EMPRESES A LA URV (ANUALITAT 2019)T18240N
30.000,0024/10/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE EL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA FUNDACIO URV PER A L’ENCARREC DE GESTIO DE LA CATEDRA UNIVERSITAT URV-EMPRESA SOBRE EL FOMENT DE L'EMPRENEDORIA I LA CREACIO D'EMPRESES A LA URV (ANUALITAT 2017 ANTICIPADA)T16286N
25.000,0025/10/2016EIT HEALTH E.V.CREATSENS: A NOVEL PLATFORM FOR HEALTHCARE AT HOMEPoC-2016-SPAIN-06
92.400,0514/11/2016SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA. GENERALITAT CATALUNYACONTRACTACIO EN PRACTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA2016/JENP/SPOO/E116
11.000,0019/12/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI2016R2B-03 - SMART WEARBLE PATCH: A BREAKTHROUGH TOOL FOR MONITORING DEHYDRATION2016R2B-03
11.000,0021/12/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI***2016R2B-05 GPU ACCELLERATED ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR QUANTITATIVE MICROGRAPH ANALYSIS2016R2B-05
7.000,0021/12/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI2016R2B-01- L'EXECUCIO CIVIL PRIVADA: REALITZACIO PER PERSONA O ENTITAT ESPECIALITZADA2016R2B-01
11.000,0021/12/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI**2016R2B-04 - PREDITASK: GESTIO INTEL·LIGENT DE TASQUES DE MANTENIMENT EN ENTORNS INDUSTRIALS2016R2B-04
50.000,0031/12/2016UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIDESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL DE TRANSFERENCIA I INNOVACIO DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, PER L'ANY 2016. projecte 2016/xxx