Convenis de col·laboració per la FURV (2015)
EXERCICI CODI CONVENI
2015T15281SROYALTIES CORRESPONENTS A L'ENCARREC DE GESTIO I LLICENCIA D'EXPLOTACIO DEL SOFTWARE MUSA
2015T15291SROYALTIES CORRESPONENTS A L'ENCARREC DE GESTIO I LLICENCIA D'EXPLOTACIO DEL SOFTWARE ARCHE SYSTEM
2015T15075NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I L'’EMPRESA ASSOCIACIO CLUSTER QUIMIC DE LA MEDITERRANIA (CHEMMED TARRAGONA), PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
2015T15103NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I REPSOL PETROLEO S.A., PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA
2015T15055STERAPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB TRASTORNS DE L'EXPRESSIVITAT PSICOMOTRIU
2015T15068SCONVENIO ENTRE LA FURV Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
2015T15138NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I BASF ESPAŃOLA S.L. PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA
2015T15060SCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I L'EMPRESA AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA, PER ESTADES A L'EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L'ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA
2015T15067SCONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L’EMPRESA MENTES DINÁMICAS S.L.
2015T15039SACORD DE COL·LABORACIO EN RELACIO A L'APLICACIO JOB IN
20152810CONVENI ESPECÍFIC DE COL'LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ CEPTA PER A L'ORGANITZACIÓ CONJUNTA D'ACCIONS FORMATIVES
2015T15084NACORD DE COL·LABORACIO EN RELACIO A L'APLICACIO JOB IN
2015T15069NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I EL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL, PER ESTADES A L'EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L'ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUIMICA
2015T15077NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I SAINT GOBAIN VICASA, S.A. PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA
2015T15111SACORD DE COL·LABORACIO EN RELACIO A L'APLICACIO JOB IN
2015T15098SCOL·LABORACIO EN RELACIO A L'APLICACIO JOB-IN©
2015T15158SCONTRACTE DE SERVEIS DE DEFENSA JURIDICA
2015T15115SANALISI DE LES VARIABLES PSICOLOGIQUES IMPLICADES EN EL TAST D'OLI D'OLIVA
2015T15092NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I SAINT GOBAIN VICASA, S.A. PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA
2015T15120SACORD DE COL·LABORACIO PER A LA IMPLANTACIO DE JOB IN
2015T15184SACORD DE COL·LABORACIÓ EN RELACIÓ A L'APLICACIÓ JOB IN
2015T15127NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I L'EMPRESA SERSAN SISTEMAS SL, PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
2015T15137NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I L'EMPRESA BASF ESPAŃOLA S.L. PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
2015T15135SREDACCIO DEL PROJECTE: URBANITZACIO DE LA VIALITAT A L’ENTORN DE L’ERA DEL CASTELL (EL MORELL)
2015T15162SESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIHIPERTENSIVA DE UN EXTRACTO OBTENIDO A PARTIR DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN
2015T15250SACORD DE COL·LABORACIO PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE GRAU SOBRE COOPERATIVISME
2015T15244NACORD ESPECIFIC DE COL·LABORACIO
2015T15233NCONVENI PER ESTADES A L'EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
2015T15276NCONVENI PER A L’ORGANITZACIÓ CONJUNTA DE LES ACTIVITATS D’EMPRENEDORIA A “SALOU FEM EMPRESA”, CENTRE D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
2015T15235NCONVENI PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES A L'EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT DE QUÍMICA
2015T15257SADDENDA AL CONTRACTE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
2015T15234NCONVENI PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA
2015T15277SCONVENIO DE COLABORACION PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO
20153404CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L'ASSOCIACIÓ D'EXALUMNES DE L'MBA DE LA URV
20153402CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE THE WINE SCHOOL FOUNDATION, LA URV I LA FURV
2015T15322NCONVENI PER REALITZAR UN ESTUDI QUE ANALITZI LES ACTITUDS CAP A LA SALUT, EL BENESTAR I L’AFRONTAMENT EN LES TRAJECTORIES VITALS DE GRUPS VULNERABLES.
2015T15287NADDENDA AL CONVENI APQUA 2015-15
2015T15292SPREMI RAMON AMIGO I ANGLES A PROJECTES D’INVESTIGACIO EN L’AMBIT DE L’ONOMASTICA CATALANA
2015T15285NCONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL. PROYECTO APQUA 2015