Convenis de col·laboració per la FURV (2015)
EXERCICI CODI CONVENI IMPORT_BRUT ENTITAT DATA_INICI DATA_FI
2015T15075NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I L'’EMPRESA ASSOCIACIO CLUSTER QUIMIC DE LA MEDITERRANIA (CHEMMED TARRAGONA), PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA0,00ASSOC. CLÚSTER QUÍMIC DE LA MEDITERRÀNIA.CHEMMED TARRAGONA26/01/201525/01/2019
2015T15103NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I REPSOL PETROLEO S.A., PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA 0,00REPSOL PETROLEO, SA04/02/201503/02/2019
2015T15055STERAPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB TRASTORNS DE L'EXPRESSIVITAT PSICOMOTRIU0,00FUNDACIO ESTELA PER A LA DISCAPACITAT10/02/201531/12/2015
2015T15138NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I BASF ESPAÑOLA S.L. PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA0,00BASF ESPAÑOLA, SL12/02/201511/02/2019
2015T15068SCONVENIO ENTRE LA FURV Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA0,00UNIVERSIDAD DE GRANADA 12/02/201511/02/2016
2015T15060SCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I L'EMPRESA AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA, PER ESTADES A L'EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L'ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA0,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA19/02/201518/02/2019
2015T15067SCONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L’EMPRESA MENTES DINÁMICAS S.L.0,00MENTES DINAMICAS, SL20/02/201519/02/2017
2015T15039SACORD DE COL·LABORACIO EN RELACIO A L'APLICACIO JOB IN0,00AJUNTAMENT DE VILA-SECA23/02/201531/12/2015
20152810CONVENI ESPECÍFIC DE COL'LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ CEPTA PER A L'ORGANITZACIÓ CONJUNTA D'ACCIONS FORMATIVES0,00FUNDACIÓ PRIVADA CEPTA25/02/201530/09/2016
2015T15084NACORD DE COL·LABORACIO EN RELACIO A L'APLICACIO JOB IN 0,00INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA 'MAS CARANDELL'05/03/201504/03/2016
2015T15069NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I EL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL, PER ESTADES A L'EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L'ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUIMICA0,00CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL13/03/201512/03/2019
2015T15077NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I SAINT GOBAIN VICASA, S.A. PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA0,00VERALLIA SPAIN, SA27/03/201526/03/2019
2015T15098SCOL·LABORACIO EN RELACIO A L'APLICACIO JOB-IN©0,00CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA30/03/201531/12/2015
2015T15111SACORD DE COL·LABORACIO EN RELACIO A L'APLICACIO JOB IN 0,00AJUNTAMENT DE SALOU30/03/201531/12/2015
2015T15115SANALISI DE LES VARIABLES PSICOLOGIQUES IMPLICADES EN EL TAST D'OLI D'OLIVA0,00GENERALITAT DE CATALUNYA10/04/201509/04/2016
2015T15092NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I SAINT GOBAIN VICASA, S.A. PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA0,00VERALLIA SPAIN, SA20/04/201519/04/2019
2015T15120SACORD DE COL·LABORACIO PER A LA IMPLANTACIO DE JOB IN0,00PROMOCIONES BLAUMAR, SA20/04/201531/12/2015
2015T15184SACORD DE COL·LABORACIÓ EN RELACIÓ A L'APLICACIÓ JOB IN 0,00PORT CAMBRILS INVERSIONS, SL28/04/201531/12/2015
2015T15127NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I L'EMPRESA SERSAN SISTEMAS SL, PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA0,00SERSAN SISTEMAS, SL06/05/201505/05/2019
2015T15137NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I L'EMPRESA BASF ESPAÑOLA S.L. PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA0,00BASF ESPAÑOLA, SL19/05/201518/05/2019
2015T15250SACORD DE COL·LABORACIO PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE GRAU SOBRE COOPERATIVISME0,00FUNDACIÓ ROCA GALES01/09/201531/08/2017
2015T15244NACORD ESPECIFIC DE COL·LABORACIO0,00FUNDACIO PER A L'ACCIO EDUCATIVA15/09/201514/09/2016
2015T15233NCONVENI PER ESTADES A L'EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA0,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA17/09/201516/09/2019
2015T15276NCONVENI PER A L’ORGANITZACIÓ CONJUNTA DE LES ACTIVITATS D’EMPRENEDORIA A “SALOU FEM EMPRESA”, CENTRE D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 0,00AJUNTAMENT DE SALOU21/09/201521/09/2017
2015T15235NCONVENI PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES A L'EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT DE QUÍMICA0,00S.E. DE CARBUROS METALICOS, SA22/09/201521/09/2019
2015T15234NCONVENI PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUIMICA0,00DENTAID, SL08/10/201507/10/2019
2015T15277SCONVENIO DE COLABORACION PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO0,00AGENCIA DE CERTIFICACION EN INNOVACION ESPAÑOLA28/10/201527/10/2018
20153404CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L'ASSOCIACIÓ D'EXALUMNES DE L'MBA DE LA URV0,00ASSOCIACIÓ D'EXALUMNES I AMICS DE L'MBA DE LA URV02/11/201502/11/2018
20153402CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE THE WINE SCHOOL FOUNDATION, LA URV I LA FURV0,00THE WINE SCHOOL FOUNDATION10/11/201510/11/2020
2015T15322NCONVENI PER REALITZAR UN ESTUDI QUE ANALITZI LES ACTITUDS CAP A LA SALUT, EL BENESTAR I L’AFRONTAMENT EN LES TRAJECTORIES VITALS DE GRUPS VULNERABLES.0,00INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS11/11/201531/12/2016
2015T15287NADDENDA AL CONVENI APQUA 2015-153.225,60CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP18/11/201531/10/2016
2015T15292SPREMI RAMON AMIGO I ANGLES A PROJECTES D’INVESTIGACIO EN L’AMBIT DE L’ONOMASTICA CATALANA0,00GENERALITAT DE CATALUNYA18/11/201531/12/2021
2015T15285NCONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL. PROYECTO APQUA 2015 37.500,00PLASTICSEUROPE AISBL19/11/201531/05/2016