Convenis de col·laboració per la FURV (2016)
EXERCICI CODI CONVENI
2016T16150SCATEDRA SANTANDER URV D'IMPULS AL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
2016T16009SCONVENIO DE COLABORACION ENTRE SGS ICS Y LA FURV PARA REGULAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE LA URV EN LA EVALUACION DE PROYECTOS DE I+D+I
2016T16102SCONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERES GENERAL
2016T16083SFOMENT DELS EMPRENEDORS I DE LA CREACIO D'EMPRESES URV EMPREN
2016T16071SPROTECCIO RADIOLOGICA MURALLES SALUT, 2016
2016T16133SPRESTACIO DELS SERVEIS PROPIS D'UN SERVEI DE PROTECCIO RADIOLOGICA PER A ATENCIO PRIMARIA ALT CAMP S.L.P. 2016
2016T16010SDETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2016. PRORROGA DEL CONTRACTE
2016T16029SELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO AMBITO DE PROTECCION MEDIANTE DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA
2016T16047SRECOLLIDA I ACTUALITZACIO DE DADES DE LES MINORIES RELIGIOSES A CATALUNYA I PROPOSTA DE MATERIALS DE DIVULGACIO DEL MAPA RELIGIOS DE CATALUNYA
2016T16115SCONVENI MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MOSTRES BIOLÒGIQUES, PER A LA INVESTIGACIÓ BIOMEDICA, CIENTÍFICA I TÈCNICA, ENTRE EL BANC DE SANG I TEIXITS I LA FURV
2016T16055NACORD DE COL·LABORACIO
2016T16147SCONSIDERACIONS TECNIQUES A LA REDACCIO DEL PLA DE RELACIONS AMB L' ’ENTORN DEL COMPLEX INDUSTRIAL DE REPSOL A TARRAGONA
2016T16079NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA, PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
2016T16121SCONSULTORIA EMPRESARIAL I DE MARKETING
2016T16136SCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA
2016T16125SCONVENI ENTRE LA FUNDACIO URV I L'INSTITUTO DE ROBOTICA PARA LA DEPENDENCIA
2016T16117SPLA ESTRATEGIC DE COMUNICACIO INTERNA
2016T16283SDIAGNOSI SOCIO-ECONOMICA DE LA CIUTAT DE TORTOSA
2016T16154SCONVENI DE COL·LABORACIO PER AL DESENVOLUPAMENT D'EINES DE SUPORT A LES DECISIONS DELS PACIENTS
2016T16155SCOORDINACIO CIENTIFICA DE LA INTERVENCIO ARQUEOLOGICA AL SECTOR DE LES CASES DE LA CATEDRAL DE TORTOSA
2016T16166NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I BIC GRAPHIC EUROPE SA., PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE L’ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA
2016F16077NEYE! (ENHANCE YOUR ENGLISH!)
2016T16305SDESARROLLOS TECNOLOGICOS PARA NUEVOS COMPONENETES DE AUTOMOCION CON ACABADOS FUNCIONALES AVANZADOS- SUCAR
2016T16214SESTUDI PER LA DETERMINACIO DE PREVALENCIA DE MALALTIES CRONIQUES EN EL MON LABORAL
2016T16209SACUERDO DE COLABORACION PARA EL TRASVASE DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y BASE DE DATOS DE SECUENCIAS DERIVADA
2016T16201NCONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I COVESTRO, SL., PER ESTADES A L’EMPRESA DE RECENT TITULATS DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
2016T16236SCONVENIO DE COLABORACION ENTRE CERTIFICACION Y CONFIANZA CAMARA, S.L.U. Y FUNDACION URV
20164335CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ CONGRÉS CATALÀ DE SALUT MENTAL : 3A ED. DIPLOMA DE POSTGRAU EN SALUT MENTAL COL·LECTIVA 2016-2017
2016T16185SEXPLORATION OF IONIC LIQUIDS OR NEW CHEMICAL COMPOUNDS FOR IMPROVING EFFICIENCY OF ABSORPTION CHILLERS AND AS HEAT TRANSFER MEDIUM FOR SOLAR ENERGY HARVESTING
2016T16167NBECA D'INSERCIO LABORAL MARINA URRACA BOSQUE - FQ
2016T16224SDICTAMEN SOBRE L'ABSENCIA D'HOMOGENEÏTAT DELS LLOCS DE TREBALL DE L'STAFF DE SIRUSA ENTRE ELS ANYS 2014 I 2015
2016T16203NBECA D'INSERCIO LABORAL RAQUEL LEDESMA MORAGA - FQ
2016T16247SCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L’EMPRESA EIFFAGE ENERGÍA EN ACTIVITATS DE ACTIVITATS DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I EN EL DESENVOLUPAMENT DE MODELS PREDICTIUS PEL MANTENIMENT INDUSTRIAL
2016T16264STERAPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB TRASTORNS DE L'EXPRESSIVITAT PSICOMOTRIU
2016T16249STERAPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB SINDROME D’ASPERGER
2016T16257NCONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL. PROYECTO APQUA 2016
2016F16146NCURS MARKETING DIGITAL I COMMUNITY MANAGER
2016T16253SDIFFERENTIALLY PRIVATE DATA PUBLISHING
2016T16240SACTUALITZACIO DE LA RELACIO VALORADA DE LLOCS DE TREBALL A L' ’AJUNTAMENT DE TORTOSA
2016T16279SESTUDI PER FER UN CENTRE DE INTERPRETACIO DE JUJOL A LA CIUTAT DE TARRAGONA
2016F16167NIMPARTICIO SESSIONS DE FORMACIO EN L'AMBIT DE L'ECONOMIA
2016T16320SESTUDI IN VIVO PER AVALUAR L’EFECTE PREBIOTIC D’UN EXTRACTE DE PELL
2016T16289NCONVENI ENTRE LA URV, LA FUNDACIO URV I ECOTEC ENGINYERS SLP PER ESTADES FORMATIVES A L’EMPRESA D’ESTUDIANTS DE L’ETSE
2016T16296SCONSULTORIA DE MARQUETING I COMUNICACIO. SUPORT A L'’ACTUALITZACIO DE L'’INFORME “TARRAGONA EN XIFRES
20163735CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT DE LA URV I L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER A OFERIR DUES BEQUES PER A LA MATRÍCULA DEL DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL ED. 2016-17