Convenis de col·laboració per la FURV (2017)
EXERCICI CODI CONVENI IMPORT_BRUT ENTITAT DATA_INICI DATA_FI
2017T17059SCONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN URV Y EL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PSIQUIÁTRICO INSTITUT PERE MATA. 0,00INSTITUT PERE MATA, SA31/01/201730/01/2019
2017T17068NCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L'EMPRESA TORTOSASPORT, SL.0,00TORTOSASPORT SL15/02/201714/02/2018
20174337ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN URV Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA PERINATAL (AEPP) PARA LA 2A ED. DEL CURSO PSICOLOGÍA PERINATAL: PREVENCIÓN PSICOSOCIAL, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y MODELOS DE INTERVENCIÓN0,00ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICOLOGIA PERINATAL18/04/201718/04/2018
20174338CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓ URV Y LA FUNDACIÓN MANANTIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DIPLOMA DE POSGRADO EN SALUD MENTAL COLECTIVA, MADRID, 2017-20180,00FUNDACION MANANTIAL24/04/201731/08/2018
2017T17104SCONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FURV Y OCACERT0,00OCA INSTITUTO DE CERTIFICACION, SLU08/05/201707/05/2021
2017T17145SCONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA VITRUVIAN Y LA FUNDACIÓN URV0,00VITRUVIAN TECHNOLOGIES SL25/05/201731/12/2017
20174488ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FURV I CHNESE AND WESTERN EXCHANGES (CWE) PER AL PROGRAMA DE FORMACIÓ EN ESPANYOL I ACOMPANYAMENT A LA INTEGRACIÓ CULTURAL DIRIGIT A L'ALUMNAT XINÈS MATRICULAT EN EL GRAU DE QUÍMICA D'ANGLÈS DE LA URV0,00Beijing Zhongxiqiao Education Consulting Company Ltd. (CWE)01/06/201701/09/2018
20174259CONVENI PER A LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS DE MOVISTAR AL TÍTOL PROPI PROGRAMES TELEVISIUS D'ENTRETENIMENT0,00GESTMUSIC ENDEMOL SAU01/06/201730/09/2018
2017T17168SCONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES0,00UNIVERSITAT DE LLEIDA24/07/201723/07/2021
2017T17186SCONVENI DE COL·LABORACIO PER AL DESENVOLUPAMENT D'EINES DE SUPORT A LES DECISIONS DELS PACIENTS0,00AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA18/08/201731/12/2017
2017T17265SCONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO Y/O INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 0,00TÜV RHEINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFICATION & TESTING, SA28/08/201727/08/2020
20174760CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ CONGRÉS CATALÀ DE SALUT MENTAL : 4A ED. DIPLOMA DE POSTGRAU EN SALUT MENTAL COL·LECTIVA 2017-20180,00FUNDACIÓ CONGRÉS CATALÀ DE SALUT MENTAL01/09/201731/07/2018
20174343CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU INSTITUT ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DE CAMBRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ URV PER A L'ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU PER AL DIPLOMA DE POSTGRAU EN CIÈNCIES CULINÀRIES I TECNOLOGIA 2017-20180,00GENERALITAT DE CATALUNYA03/10/201708/10/2018
2017T17217SACUERDO DE COLABORACION PARA EL TRASVASE DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y BASE DE DATOS DE SECUENCIAS DERIVADA 0,00BIOME MAKERS SPAIN, SL11/10/201710/04/2020
2017T17236NCOL·LABORACIO ENTRE URV, FURV I IMI PER A LA PROMOCIO DE LES CIENCIES I LA TECNOLOGIA A TRAVES DEL PROGRAMA STEM BARCELONA135.455,58INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA16/10/201730/06/2018
2017T17277STERAPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB TRASTORNS DE L’EXPRESSIVITAT PSICOMOTRIU: UN PROJECTE DE PRESTACIO DE SERVEIS, APRENENTATGE-SERVEI I RECERCA BASADA EN LA COMUNITAT0,00FUNDACIO ESTELA PER A LA DISCAPACITAT18/10/201717/10/2018
2017T17275STERÀPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB SÍNDROME D’ASPERGER: UN PROJECTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS, APRENENTATGE-SERVEI I RECERCA BASADA EN LA COMUNITAT0,00ASSOCIACIÓ ASPERGER DEL CAMP DE TARRAGONA18/10/201717/10/2018
2017T17231SCONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA FUNDACIO URV I EL MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA EN ACTIVITATS DE RECERCA EN DIDACTICA DE LES MATEMATIQUES A TRAVES DEL JOC REUNITS0,00MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA26/10/201725/08/2018
2017T17232SCONVENI DE COL·LABORACIO EN ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES ANALITIQUES0,00BIOMEB - DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS, SL22/11/201721/11/2019
2017T17233SCONVENI DE COL·LABORACIO PER A UN ESTUDI PREVI DE VIABILITAT SOBRE LA TRANSFORMACIO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLOS-I EN UN CENTRE DE RECERCA I TRACTAMENT AMB PROTONTERAPIA0,00AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT28/11/201727/05/2018
2017T17276SCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I ILUSIÓN+ SCP0,00ILUSIÓN+ SCP 15/12/201714/12/2019