Convenis de col·laboració per la FURV (2017)
EXERCICI CODI CONVENI
2017T17147SCONSULTORIA, ASESORAMIENTO E INVESTIGACION EN MATERIAS RELATIVAS A LA LOS SISTEMAS COMPLEJOS, REDES MULTIPLEX Y MODELOS DE DISPERSION
2017T17278SPROTECCIO RADIOLOGICA 2017 ACTIVA MUTUA 2008, (2017)
2017T17004SASSAIGS: PARAMETRES RADIOACTIVITAT R.D.140/2003, 2017
2017T17006SDESARROLLO DE UNA NUEVA PLATAFORMA TECNOLOGICA BASADA EN CODIGO LIBRE CON SOPORTE PARA DISPOSITIVOS MOVILES 2017
2017T16304SDETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2017
2017T17040SELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO AMBITO DE PROTECCION MEDIANTE DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA (GASTOS VARIABLES 2017 DEL PROYETO T16029S)
2017T17130SDEMOLA - ANUALITAT 2017
2017T17201SROYALTIES CORRESPONENTS A LA LLICENCIA DE CONEIXEMENT A L'EMPRESA IBER ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME. ANUALITAT 2016.
2017T17050SROYALTIES 2016 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA PARA LA PRODUCCION Y EXPLOTACION DE LA LEVADURA PARA VINIFICACION BE-29 (T08138S)
2017T17005SVENDA DE MATERIAL TALLERS APQUA 2017
2017T17011SVENDA DE VI MAS FRARES 2017
2017T17034SPROTECCIO RADIOLOGICA AL CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA TARRAGONA-REUS, 2017
2017T17024SEDITION OF THE CATALAN JOURNAL OF COMMUNICATION AND CULTURAL STUDIES
2017T17131SPAGAMENT INICIAL DEL CONTRACTE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ENTRE LA URV, L'IISPV I BIOSFER TESLAB
2017T17021SOFERTA D'ASSESSORAMENT EN LA CONSECUCIO DE SISTEMES D'INFORMACIO AVANÇATS PER A ENTORNS SANITARIS I HOSPITALARIS EN EL MARC DEL PROJECTE D'I+D HIGIACOMPASS
2017F17013NCURSOS ESPANYOL
2017T17103SASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE UN VIÑEDO EN TORROJA, DOCA PRIORAT.
2017T17036SESTUDI PATRIMONIAL
2017F17078NMASTER THESIS SUPERVISION
2017T17042NCONVENI DE COL·LABORACIO PER A LA PROMOCIO D’ACTIVITATS D’EDUCACIO AMBIENTAL A LA COMARCA DE L’ALT CAMP (ACTIVITATS FORMATIVES)
2017T17041SCONVENI DE COL·LABORACIO PER A LA PROMOCIO D’ACTIVITATS D’EDUCACIO AMBIENTAL A LA COMARCA DE L’ALT CAMP (MATERIAL)
2017T17090SASSAIGS: PARAMETRES RADIOACTIVITAT R.D.140/2003, 2017
2017T17059SCONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN URV Y EL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PSIQUIÁTRICO INSTITUT PERE MATA.
2017T17047SASSESSORAMENT, REDACCIO DE DOCUMENTS I REALITZACIO DE REUNIONS PER RESPONDRE A LES SEGONES OBSERVACIONS DE LA COMISSIO EUROPEA A LA MODIFICACIO DEL PLEC DE LA DOQ PRIORAT I A UNA PREGUNTA PARLAMENTARIA AL PARLAMENT EUROPEU
2017T17025SPROJECTE DE CONSOLIDACIO ADEQUACIO I MUSEÏTZACIO DE L'EDIFICI
2017F16169NFIRST LEGO LEAGUE 2017
2017T17009S REALITZACIO D’ANALITIQUES 2017
2017T17140SEVALUACION TEMPORAL DE LOS NIVELES DE HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EMITIDOS EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO DE NEUMATICOS DE SESEÑA: EVALUACION DE RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION (MUESTRAS DE AIRE)
2017T17141SEVALUACION TEMPORAL DE LOS NIVELES DE HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EMITIDOS EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO DE NEUMATICOS DE SESEÑA: EVALUACION DE RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION
2017T17068NCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L'EMPRESA TORTOSASPORT, SL.
2017F17023NHIROSHIMA INTERNATIONAL SEMINAR ON HUMAN RIGHTS
2017F17024NSTART PROGRAM IN SPAIN
2017T17049SSERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES EN EL DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA SERRA HUNTER 2017
2017T17095SSEGUIMIENTO DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y DE LOS POTENCIALES RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION EN LAS PROXIMIDADES DE LA PLANTA CEMENTERA DE CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. EN ALCANAR
2017T17280SESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN ESPAÑA
2017F16133NIV CURS DE PEDIATRIA PRACTICA
2017T17081SREALISATION OF ANALYSIS
2017T17088SECMWF COLLECTION AND PROCESSING OF IN SITU OBSERVATIONS. SUBJECT: C3S 311A_LOT 1_DATA RESCUE
2017T17190SCONTRATO DE SOPORTE TECNICO, GRAFICO Y URBANISTICO
2017T17076SMEJORA DE LAS PROPIEDADES DE VISCOSIDAD Y EFICACIA EN CERAS
2017T17069SSERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’'EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES DURANT L’ANY 2017 EN EL DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA SERRA HUNTER
2017T17065SESTUDIO BIBLIOGRAFICO DE MATERIALES ADSORBENTES DE H2S TIPO CARBON ACTIVO Y OXIDOS METALICOS.
2017T17117SANALISIS DE POLISACARIDOS Y POLIFENOLES
20174337ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN URV Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA PERINATAL (AEPP) PARA LA 2A ED. DEL CURSO PSICOLOGÍA PERINATAL: PREVENCIÓN PSICOSOCIAL, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y MODELOS DE INTERVENCIÓN
2017F17106NSUMMER RESEARCH PROGRAM
20174338CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓ URV Y LA FUNDACIÓN MANANTIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DIPLOMA DE POSGRADO EN SALUD MENTAL COLECTIVA, MADRID, 2017-2018
2017F17081NEXAMENS OFICIALS DE XINES (HSK, YCT)
2017T17106SASSESSORAMENT JURIDIC EN MATERIA DE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA
2017T17083SANALISI I SEGUIMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA NOVA WEB DEL PORT, I POSSIBLES PLATAFORMES COMPLEMENTARIES
2017T17010SANALISIS DIFRACCIO DE RAIGS X DE MOSTRES DE LLOTS FERRICS
2017T17104SCONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FURV Y OCACERT
2017T17087SREACTIVACION DEL CATALIZADOR
2017T17211SCONTRACTE DE LLICENCIA DE PATENT EP17382192.7
2017T17102SEVALUACION DE LOS PROTOTIPOS DE CUADROD DE MANDO DE CENTRALES NUCLEARES DE ALTA RESISTENCIA ANTE TERREMOTOS Y ALTA VIB
2017F17146NA PRIMER IN ENGINEERING MANAGEMENT
2017T17107SREDACCIO DELS PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I ECONOMIQUES PER A L'EXPLOTACIO I MANTENIMENT DE L’EDAR
2017T17164SESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA IRRADIACION ULTRAVIOLETA CON EL EQUIPO VINOFLUX SOBRE LA POLIMERIZACION Y COMBINACION DE TANINOS Y ANTOCIANOS DEL VINO TINTO
2017T17108SESTUDI SOBRE L’ADEQUACIO DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET (1A FASE)
2017T17094SPROGRAMA D'INTERVENCIO SOBRE LES BASES PSICOSOCIALS DE L’ABSENTISME LABORAL AL SECTOR HORECA
2017T17109SEL TEU AVI VA TREBALLAR AL PORT?
2017T17125SORGANITZACIO DE L’EDUCACIO SUPERIOR EN L’AMBIT ARTISTIC A CATALUNYA
2017T17145SCONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA VITRUVIAN Y LA FUNDACIÓN URV
20174488ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FURV I CHNESE AND WESTERN EXCHANGES (CWE) PER AL PROGRAMA DE FORMACIÓ EN ESPANYOL I ACOMPANYAMENT A LA INTEGRACIÓ CULTURAL DIRIGIT A L'ALUMNAT XINÈS MATRICULAT EN EL GRAU DE QUÍMICA D'ANGLÈS DE LA URV
20174259CONVENI PER A LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS DE MOVISTAR AL TÍTOL PROPI PROGRAMES TELEVISIUS D'ENTRETENIMENT
2017T17001SANALISI DE MOSTRES AMB CROMATOGRAFIA DE GASOS
2017T17121SCOORDINACIO CIENTIFICA DE LA INTERVENCIO ARQUEOLOGICA AL SECTOR DE LES CASES DE LA CATEDRAL DE TORTOSA (BAIX EBRE). TERCERA FASE
2017T17118SLA SUPERVISIO EN ELS SERVEIS SOCIALS BASICS DE CATALUNYA
2017T17148SESTUDIO CARTOGRAFICO Y TOPOGRAFICO- T.M.TARRAGONA
2017T17127SREVISIO DELS LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA I ADEQÜACIO AL MARC LEGAL I NORMATIU QUE REGEIX LES CORPORACIONS MUNICIPALS
2017T17161SANTENES RFID PER APLICACIO A L’ENTORN DE L’AUTOMOBIL
2017F17230NANALISIS DE SITUACION EN EL MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION DE EMPRESAS (MBA) PER 10 SEGONS CONTRACTE SIGNAT EL 10 DE JULIO DE 2017
2017F17172NFOREIGN TECHNICAL TRAINING PROGRAMME
2017T17149SSESSIO DE TASTS D'OLIVES ARBEQUINES
2017T17150SCOLLABORATION IN EUROPEAN DEBATE COMPETITION EYDC 2017
2017T17168SCONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES
2017T17160SEFECTIVITAT D’UNA XARXA DE VOLUNTARIS ACTIVATS DE FORMA AUTOMATICA EN LA DISMINUCIO DEL TEMPS D’INICI DE LES MANIOBRES DE REANIMACIO CARDIOPULMONAR - SMARTWATCH
2017F17190NDESENVOLUPAMENT DE RH, ORGANITZACIO I RELACIONS LABORALS
2017T17166SELABORACIO D’UNA RUTA HISTORICO-CULTURAL SOBRE LA BATALLA DE L’EBRE.
2017T17187NCOL·LABORACIO PER A LA IMPLEMENTACIO D’UN TALLER FORMATIU D’ACTIVITATS EXPERIMENTALS A LA SETMANA LA CIENCIA 2017
2017T17186SCONVENI DE COL·LABORACIO PER AL DESENVOLUPAMENT D'EINES DE SUPORT A LES DECISIONS DELS PACIENTS
2017T17265SCONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO Y/O INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2017T17177SASSESSORAMENT PER LA SELECCIO DE LA INSTRUMENTACIO ADEQUADA I LA SEVA LOCALITZACIO, PER LA MONITORITZACIO DEL VENT A LA PLANTA DC2 D'IKEA VALLS
2017T17194SESTUDI DE PROBLEMATIQUES DE CLIENTS RELATIVES A LA INTERACCIO ENTRE L´AMPOLLA I EL TAP
20174760CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ CONGRÉS CATALÀ DE SALUT MENTAL : 4A ED. DIPLOMA DE POSTGRAU EN SALUT MENTAL COL·LECTIVA 2017-2018
2017T17193SESTUDI DE LA CARREGA I QUALITAT DE SERVEI EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA XARXA DE DADES DE LA XARXA SANITARIA I SOCIAL DE SANTA TECLA
2017F17189NBATES FALL SEMESTER ABROAD
2017F18140NTECNICAS DE CONTAJE CON DETECTORES DE CENTELLEO LIQUIDO
2017T17171SCONSULTORIA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ESCALABLES
2017T17173SASESORAMIENTO VITIVINICOLA 2017
2017T17210SCONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ENTRE LA URV, LA ICREA, EL ICIQ Y CREATSENS HEALTH, SL
2017T17188SDISSENY I VALIDACIO DE FRONT-END PER TERMINALS LORA
2017F17240NCURSOS ESPANYOL
2017T17184SRESTAURACIO, CONSOLIDACIO I ADEQÜACIO DE LA TORRE T3 DEL JACIMENT ARQUEOLOGIC DE L'ASSUT
2017F17194NXVI REUNION DE PROFESORES DE INGENIERIA MECANICA E INGENIERIA
2017T17207SCONSOLIDACIO ADEQUACIO I MUSEÏTZACIO DEL SECTOR NORD-OEST DEL JACIMENT PROTOHISTORIC DE LA CELLA EDIFICI “C” I EDIFICI “J”
20174343CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU INSTITUT ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DE CAMBRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ URV PER A L'ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU PER AL DIPLOMA DE POSTGRAU EN CIÈNCIES CULINÀRIES I TECNOLOGIA 2017-2018
2017T17238NCOLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS KID’S LAB EN JORNADA NISSAN 2017
2017F17251NACTUALITZACIO EN SUPORT VITAL BASIC AMB DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMATIC (SVB I DEA) PER A PERSONAL NO SANITARI
2017T17217SACUERDO DE COLABORACION PARA EL TRASVASE DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y BASE DE DATOS DE SECUENCIAS DERIVADA
2017T17236NCOL·LABORACIO ENTRE URV, FURV I IMI PER A LA PROMOCIO DE LES CIENCIES I LA TECNOLOGIA A TRAVES DEL PROGRAMA STEM BARCELONA
2017T17235SCONTRATO ENTRE LA FURV Y LA CRUE PARA APOYO EN LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LA ASOCIACION
2017F17185NTOURISM SHAPING PLACES: MOBILITIES AND TOURISM DESTINATION EVOLUTION
2017T17277STERAPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB TRASTORNS DE L’EXPRESSIVITAT PSICOMOTRIU: UN PROJECTE DE PRESTACIO DE SERVEIS, APRENENTATGE-SERVEI I RECERCA BASADA EN LA COMUNITAT
2017T17275STERÀPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB SÍNDROME D’ASPERGER: UN PROJECTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS, APRENENTATGE-SERVEI I RECERCA BASADA EN LA COMUNITAT
2017T17216SCOMISSARIAT, DISSENY I PRODUCCIO D'UNA AULA DIDACTICA PERMANENT SOBRE EL POBLAT HIFRENSA
2017T17231SCONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA FUNDACIO URV I EL MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA EN ACTIVITATS DE RECERCA EN DIDACTICA DE LES MATEMATIQUES A TRAVES DEL JOC REUNITS
2017T17212SDESENVOLUPAMENT D'’UN ALCOHOL TEXTURITZAT-ETAPA2
2017T17250SCOLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS APQUA
2017T17224SSTUDY OF ADVANCED OXIDATION PROCESSES (AOPS) FOR THE TREATMENT OF WASTEWATER WITH REFRACTORY COD REMOVAL
2017T17225SDIAGNOSI DE L'’HABITATGE D’US TURISTIC COMERCIALITZAT PER LES PLATAFORMES ‘P2P’ A TARRAGONA
2017T17226SSELECCIO DE PERSONAL PER IBERPLANT
2017T17247SKAMLEON: SMART PATCH FOR HYDRATION MONITORING
2017T17232SCONVENI DE COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES ANALÍTIQUES
2017T17260SSERVEI ASSISTENCIA TECNICA INFORMATIC
2017F17257NCURSO DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJREA ELE 1
2017T17259SCONTROL DE CALIDAD EN LA CLINICA TERRES DE PONENT DE LLEIDA, 2017
2017T17233SCONVENI DE COL·LABORACIO PER A UN ESTUDI PREVI DE VIABILITAT SOBRE LA TRANSFORMACIO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE VANDELLOS-I EN UN CENTRE DE RECERCA I TRACTAMENT AMB PROTONTERAPIA
2017T17264SMULTICULTURALITAT EN EL COMERÇ DE PROXIMITAT
2017T17267SACTIVITATS I APORTACIO DE MITJANS ORIENTATS A ACONSEGUIR UN SISTEMA DE GESTIO D'EMPRESA SALUDABLE QUE SUPERI ELS ESTANDARDS ACTUALMENT EXISTENTS
2017T17263SIDENTIFICACIO I SELECCIO DE SOQUES DE SACCHAROMYCES SPP. PER L'ELABORACIO DE VINS ESCUMOSOS
2017T17244SSIMULACIO NUMERICA DE LA CORBA DE RUPTURA EN UN LLIT EMPACAT AMB ESFERES REACTIVES
2017T17249SCARACTERITZACIO DE MOSTRES MITJANÇANT ANALISI TERMICA DINAMOMECANICA (DMTA) I CROMATOGRAFIA DE PERMEACIO PER GEL (GPC)
2017T17251NCOLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL PROYECTO APQUA EN SALON DE LA INFANCIA BARCELONA
2017T17276SCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I ILUSIÓN+ SCP
2017T17262SDIAGNOSI SOCIO-ECONOMICA DE LA CIUTAT DE TORTOSA (SEGONA FASE)
2017F18006NIMPARTICIO SESSIONS DE FORMACIO EN L'AMBIT DE L'ECONOMIA ED.17/18