Convenis de col·laboració per la FURV (2018)
EXERCICI CODI CONVENI
2018T18010SDETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2018
2018T18014SDRETS D'UTILITZACIO DEL PROJECTE APQUA 2006-2011
2018T18027SASSESSORAMENT CIENTIFIC DEL CTQC, 2018
2018T18187SCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FURV I L'ATENEU COOPERATIU TERRES DE L'EBRE
2018T18070SCONTROL, MANTENIMENT TECNIC I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO INTEGRADA DEL SERVEI DE COORDINACIO D'ACTIVITATS RADIOACTIVES (SCAR) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2018
2018T18086SPROTECCIO RADIOLOGICA FUNDACIO HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA 2018
2018T18011SVENDA DE VI MAS FRARES 2018
2018T18025SDICTAMEN JURIDIC
2018T18001SASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES CLOUD
2018T17274SAVALUACIO DELS RISCOS PER A LA SALUT HUMANA PER EXPOSICIO A METALLS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A L'AREA D'INFLUENCIA DE LA INCINERADORA DE RESIDUS URBANS DEL CAMP DE TARRAGONA. PRORROGA 2018
2018T18139SMINUTES DEL PROJECTE: ACTIVITATS D'ASSESSORAMENT O ASSISTENCIA TECNICA EN L'AREA DE DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES I MILLORA DE PROCESSOS 2018 (T17158S)
2018T18006SDESARROLLO TECNOLÓGICO DE PLATAFORMA DE RRHH 2018
2018T18004SASSAIGS EMATSA : PARAMETRES RADIOACTIVITAT R.D.140/2003, 2018
2018T18273SROYALTIES CORRESPONENTS A LA LLICENCIA DE CONEIXEMENT A L'EMPRESA IBER ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME. ANUALITAT 2017.
2018T18099SPLA ESTRATEGIC DE DESENVOLUPAMENT EN TECNOLOGIES DE SINTESI QUIMICA I DISSENY DE SISTEMES CATALITICS
2018T18055SDETERMINACIO DE COMPOSTOS ORGANICS I METALLS EN FANGS
2018T18045SASSESSORAMENT JURIDIC EN MATERIA DE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA
2018T18047SASSESSORAMENT EN RECERCA I INNOVACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A ENTORNS SANITARIS I HOSPITALARIS, 2018
2018T18005SVENDA DE MATERIAL TALLERS APQUA 2018
2018T18054SPROTECCIO RADIOLOGICA AL CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA TARRAGONA-REUS, 2018
2018T18065SREALISATION OF ANALYSIS, 2018
2018T18185SPROTECCIO RADIOLOGICA CLINICA DENTAL BEATRIZ GALLARDO 2018
2018T18124SROYALTIES 2017 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA PARA LA PRODUCCION Y EXPLOTACION DE LA LEVADURA PARA VINIFICACION BE-29 (T08138S)
2018T18082SPROTECCIO RADIOLOGICA 2017 ACTIVA MUTUA 2008, (2018)
2018T18031SPLA DE DESENVOLUPAMENT DEL CENTRE OF EXCELLENCE IN INNOVATION TOURISM
2018F18011NMASTER THESIS SUPERVISION
2018F18068NTALLERS TIKET AULA
2018T18030SINFORME SOBRE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
2018F18001NPROJECTE 2018/04: FIRST LEGO LEAGUE TARRAGONA-REUS 2018 (SETENA EDICIO)
2018T18109SAIXECAMENT 2D I 3D DE L'HISTORIC HOTEL IMPERIAL TARRACO
2018T18003SASSAIGS: PARAMETRES RADIOACTIVITAT R.D.140/2003, 2018
2018T18002SASSAIGS UTE FLIX : PARAMETRES RADIOACTIVITAT R.D.140/2003 I RA-226/RA-224, 2018
2018F18016NEL PATRIMONI DE PEDRA EN SEC AL BAIX EBRE.EL COCO DE XIM I LES CONSTRUCCIONS VINCULADES A L'AIGUA DE TIVENYS
2018T18021SNOTA JURIDICA SOBRE LES SUBVENCIONS A SIRUSA
2018F18021NSUPORT VITAL BASIC - ESCOLES TGN
2018F18019NINTRODUCCION A LAS BUENAS PRACTICAS EN SUPERVISION DOCTORAL
2018T18016SMETHODOLOGY FOR THE DYNAMIC CHARACTERISATION OF PADEL RACKETS
2018T18017STRADUCCIO JURADA DEL CASTELLA A L’ALEMANY
2018T18046SESTUDIO EXPERIMENTAL DEL TRATAMIENTO TERMICO Y POROSIDAD DE MATERIALES ADSORBENTES DE H2S TIPO CARBON ACTIVO Y OXIDOS METALICOS Y EL EFECTO DE LA INCORPORACION DE NUEVOS ADITIVOS.
2018T18026SESTUDI JURIDIC ORGANITZATIU SOBRE EL COS DE POLICIA LOCAL DE MORA D’EBRE I SEGUIMENT DE LA SEVA IMPLEMENTACIO
2018T18029S TREBALLS CIENTIFICS DE GESTIO, INVESTIGACIO I AVALUACIO DEL SIGNIFICAT RADIOLOGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILANCIA RADIOLOGICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2018(EXP. EMO-2017-183)
2018T18135SREALITZACIO D'UN MANUAL PER TRANSFORMAR DADES VARIABLES
2018T18111NCOLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS KIDS’ LAB
2018T18007SANALISIS DE MOSTRES
2018T18035SENCARREC DE GESTIO PEL CONTRACTE DE PRESTACIO DE SERVEIS ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I ACTIVA MUTUA 2008
2018T18036SACTUALITZACIO DEL PROJECTE BASIC I EXECUTIU PER A LA RESTAURACIO DE LA FAÇANA DE L'ANTIC BEATERI DE SANT DOMENEC (‘CA L’AGAPITO), DIRECCIO D’OBRA I COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE
2018T18050SREALITZACIO DE LES DETERMINACIONS DE RADIOACTIVITAT AL LABORATORI D'ABRERA, ANY 2018. CLAU: CTN1800128
2018T18032SDICTAMEN JURIDIC SOBRE EL TEXT DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CANVI CLIMATIC DE LES ILLES BALEARS
2018T18106SDETERMINACIO DEL PES MOLECULAR DE MOSTRES DE POLIMERS MITJANÇANT SEC
2018T18039NCONVENI DE COL·LABORACIO PER A LA PROMOCIO D’ACTIVITATS D’EDUCACIO AMBIENTAL A LA COMARCA DE L’ALT CAMP (ACTIVITATS FORMATIVES)
2018T18103NACTIVITATS DE DIAGNOSI MEDICA PER LA DETERMINACIO DE PARAMETRES INDICADORS DE L'ESTRES OXIDATIU EN PACIENTS A PARTIR DE MOSTRES DE SANG 2018
2018F18035NSUPORT VITAL BASIC - ESCOLES - MONTBLANC
2018F18012NHIROSHIMA INTERNATIONAL SEMINAR ON HUMAN RIGHTS
2018F18013NSTART PROGRAM IN SPAIN
2018T18115SACORD DE COL·LABORACIO PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE GRAU SOBRE COOPERATIVISME (PREMI TFG 2017)
2018T18009SDETERMINACIO DE DIFERENTS ASSAJOS PER POLIMERS EN EL MARC DEL PROJECTE SUCAR, 2018
2018T18085SCONTRACTE ENTRE LA FURV I LA FUNDACIO FORMACIO I TREBALL PER A L'ANALISI DELS FACTORS PSICOSOCIALS DE LA SALUT I BENESTAR EN TRAJECTORIES D'EXCLUSIO SOCIAL
2018F18062NCURS: GESTIONAR I EMPRENDRE EN COMERÇ, RESTAURACIÓ I PIME
2018T18044SMESURA DE DISPOSITIUS D’ALTA FREQÜENCIA EN OBLEA, 2018
2018T18049SCARACTERIZACION TERMICA PROGRAMADA Y POROSIDAD DE 5 MUESTRAS DE MATERIALES, 2018
2018T18158SREDACCIO DE CONCLUSIONS DEL RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU CONTRA L’ADJUDICACIO DE L’HEMODIALISI PER GESTIO SANITARIA I ASSITENCIAL DE TORTOSA
2018T18072SASSESSORAMENT, REDACCIO DE DOCUMENTS I ASSISTENCIA A REUNIONS
2018T18067NACCELERADORES TERRES DE L'EBRE - MODUL 1
2018T18195SMINIMITZACIO DE LA FERMENTACIO MALOLACTICA NO VOLGUDA ALS VINS ESCUMOSOS
2018T17281SAPOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 2018
2018T18081SDESARROLLO DE SENSORES QUIMICOS PARA ANALISIS DE VINO
2018T18073SREPLANTEO DE VERTICES GEORREFERNCIADOS EN EL TM DE MONTROIG DEL CAMP - TARRAGONA-
2018F18024NIMPARTICION EN ANALISIS DE SITUACION” EN EL MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MBA) PER 11,
2018F18053NCONSERVACIO I CONSTRUCCIO DE PEDRA EN SEC. AIXOPLUCS EN FUSTA I
2018F18023NSEMINAR ON PRIMARY EDUCATION
2018F18034NIMPARTICIO ACCIO FORMATIVA ' VIOLENCIES SEXUALS EN LA UNIVERSITAT: RECONEIXER, ACOMPANYAR I REPENSAR ESTRATEGIES DE RESPOSTA'
2018T18096SPLA D’ACCIO I SEGUIMENT DE LES RELACIONS AMB GRUPS D’INTERES CRITICS DEL COMPLEX INDUSTRIAL DE REPSOL A TARRAGONA
2018T18079SMEDIDA DE LA SOLUBILIDAD DE CO2 Y CH4 EN MIL
2018T18075SAIXECAMENT TOPOGRAFIC I ESTUDI DE PATOLOGIES D'UN HABITATGE A BENICARLÓ
2018T18074S REALITZACIO D’ANALITIQUES 2018
2018T18084SANALISIS DE MUESTRAS DE CATALIZADOR POR ICP
2018T18083SBIFACIAL PV MISMATCH ANALYSIS
2018T18090SENCARREC DE GESTIO PEL CONTRACTE DE PRESTACIO DE SERVEIS ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2018T18126NDESARROLLO DE UN NUEVO TALLER DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS KIDS’ LAB PARA ESCOLARES DE ENSEÑANZA PRIMARIA RELACIONADO CON EL CENTRO DE PRODUCCION DE BASF TARRAGONA
2018T18092SESTUDI MULTICENTRIC DE COHORTS PROSPECTIU (SNAP-SHOT AUDIT)
2018F18055NACREDITACIÓ PER OPERADORS DE RADIODIAGNÒSTIC
2018T18114SASSSESSORAMENT EN SIMULACIO DEL PERFIL TRANSITORI DE CONCENTRACIO EN UNA CAMBRA EN PRESENCIA D'UNA FONT I UN SISTEMA DE QUIMIOSORCIO
2018F18052NGESTIONAR LES EMOCIONS PER A GENERAR UNA COMUNICACIO MES EFECTIVA
2018T18123SRESEARCH IN MALWARE COLLECTION AND ANALYSIS IN FRAMEWORK OF WPS
2018F18048NHEALTH CARE IN SPAIN: A CROSS-CULTURAL EXPLORATION OF ILLNESS AND WELLNESS
2018F18050NTECNICAS DE ARCHIVO ELECTRONICO Y GESTION ADMINIATRATIVA
2018F18057NACCION FORMATIVA: PREPARACION DE MUESTRAS, INTERPRETACION DE DIFRACTOGRAMAS CON DIFFRAC.EVA E INTRODUCCION AL PROGRAMA TOPAS
2018F17256NV CURS DE PEDIATRIA PRACTICA
2018T18102SDESARROLLO DE UNA ENFRIADORA DE ABSORCION ACCIONADA CON ENERGIA TERMICA A BAJA TEMPERATURA UTILIZANDO LECHOS EMPAQUETADOS EN EL CONDENSADOR Y EN EL PRECALENTADOR
2018T18110SDICTAMEN SOBRE LA LIQUIDACIO DE VECSA
2018F18058NA PRIMER IN ENGINEERING MANAGEMENT
2018T18121SESTUDI PER A L’'OPTIMITZACIO DE LA UNITAT NAHS I DE NOVES VIES D’OBTENCIO DE SUBPRODUCTES
2018F18069NBEST PRACTICES IN TOURISM MANAGEMENT
2018F18071NHISTORICAL AND POLITICAL BACKGROUND OF CATALONIA'S PRESENT CONFLICT
2018F18094NDIRECCION “TRABAJO FIN DE MASTER” EN EL MARCO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MBA) PER 11
2018F18167NDIRECCION “TRABAJO FIN DE MASTER” EN EL MARCO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MBA) PER 11.
2018T18120SSERVEI DE CONSULTORIA DE DISSENY I IMPLEMENTACIO D’'UN PROCES DE SELECCIO
2018T18192SMONITORIZACION Y TRATAMIENTO DE DATOS ANEMOMETRICOS EN LA PLANTA DC2 DE IKEA VALLS
2018T18148SCARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE CLONES DE VARIEDADES LOCALES Y OTRAS VARIEDADES DE VITIS VINIFERA L. EXISTENTES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA ISLA DE LANZAROTE
2018T18157SSUPORT TECNIC A LA LOGISTICA DE RECOLLIDA D’ARTEFACTES D’'ATLETISME
2018T18140SDISCOVERY OF NATURAL ACTIVES WITH COSMETIC INTEREST
2018T18153SREVIEW OF ELASTIC PROPERTIES OF BACTERIAL MEMBRANES
2018F18033NLANGUAGE AT WORK CONFERENCE. RESEARCH ADVANCES I SOCIAL SCIENCES
2018T18150SESTUDI DE VIABILITAT RF DESIGN AND DEVELOPMENT BRIEFING FOR THE QUCARD AND QUPIC PRODUCTS
2018F18137NMANEJO DEL D2PHASER Y CUANTIFICACION AVANZADA CON EL PROGRAMA TOPAS TIMAC AGRO SPAIN ( LODOSA, ESPAÑA)
2018T18154SSTABILITY STUDY OF AN ON-BOARD BATTERY CHARGER
2018F18100NCURSO DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS
2018F18112NELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO DE LA ASIGNATURA DE MICROECONOMIA
2018F18101NINTRODUCCION A LAS BUENAS PRACTICAS EN SUPERVISION DOCTORAL-UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
2018T18198SPREVALENÇA I EVOLUCIO DE LA MIOPIA
2018T18186SCONSULTING ON THE SYNTHESIS OF FRAGRANCE INGREDIENTS
2018F18102S2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NONLINEAR THEORY AND ITS APPLICATIONS (NOLTA2018)
2018T18211SREVISION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE EFICIENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO, 2018
2018F18014N19TH INTERNATIONAL CONFERENCE UTOPIAN STUDIES SOCIETY – EUROPE
2018F18192NBONES PRACTIQUES EN SUPERVISIO DOCTORAL
2018T18218SOFERTA TECNICA Y ECONOMICA PARA EL DISEÑO Y REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACION DE LOS EQUIPOS DE TC COMERCIALIZADOS POR FUJIFILM AL AMPARO DEL REAL DECRETO 1976/1999, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE CALIDAD EN RADIODIAGNOSTICO
2018T18201SCONTRATO ENTRE LA FUNDACIO URV Y BCN LANGUAGES PARA LA RATIFICACION DE UN DICTAMEN TECNICO-ACADEMICO
2018T18174SASSAIGS A COMPRESSIO D'ADSORBENTS, 2018
2018T18203SDISSENY XARXA D’ADAPTACIO D’ANTENA LATONA-SR4C033 BANDA B20”
2018F18083SPREPARACION Y ORGANIZACION DE EXAMENES CERTIFICACION JAVA SE 8 PROGRAMMER I 1Z0-808
2018T18196S”MESURA DE LASER Y FOTODETECTORS QUPIC EN OBLEA”
2018T18194SCONTROL, MANTENIMENT TECNIC I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO INTEGRADA DEL SERVEI DE COORDINACIO D'ACTIVITATS RADIOACTIVES (SCAR) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2018. PRORROGA
2018T18217SCOMPUTATIONAL MODELLING SYSTEM OF PROCESSES WITH GAS DISSOLUTION IN LIQUID
2018T18183SEXPOSICIO DE LA POBLACIO CATALANA A DIOXINES I PCBS PEL CONSUM D’ALIMENTS D’ORIGEN ANIMAL. RISCOS PER A LA SALUT DELS CONSUMIDORS
2018T18215NCONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT TECNIC ALS PROGRAMES STEAM BARCELONA I DE TRANSMISSIO DE CONEIXEMENTS DEL PROJECTE STEAM A LES AULES. LOT 2.- SERVEI DE MODIFICACIO I ADAPTACIO DE CONTINGUTS DELS MODULS (EXP BA 46/18)
2018F18197NDOS TALLERS: -07/11/2018 GET THE MOST OF YOUR PHD TO BECOME AN INDEPENDENT RESARCHER: TRICKS OF THE TRADE (5H) -08/11/2018 BONES PRACTIQUES EN SUPERVISIO DOCTORAL (4H)
2018T18188SREALITZACIO D’UNA PART DELS TREBALLS TECNICS NECESSARIS PER A LA DECLARACIO COM A BE CULTURAL D’INTERES NACIONAL I LA DELIMITACIO DEL SEU ENTORN DE PROTECCIO DE DIVERSOS ELEMENTS IMMOBLES. LOT 6.- ELS PALLARESOS
2018F18089NINTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED LASER TECHNOLOGIES
2018F18170NIMPARTICION “MICROECONOMIA” EN EL MARCO DEL GRADO EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (ADE) PER 96.
2018F18198NACCIO FORMATIVA
2018T18272SADENDA AL CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA PARA LA PRODUCCION Y EXPLOTACION DE LA LEVADURA PARA VINIFICACION (T08138S)
2018F18107NSINANO MODELLING SUMMER SCHOOL
2018F17178NPRIVACY IN STATISTICAL DATABASES 2018
2018F18150NSUPORT VITAL BASIC - ESCOLES - VENDRELL CFIS
2018T18239SCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I KAMLEON VENTURES, SL
2018T18234STERAPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB SINDROME D’ASPERGER: UN PROJECTE DE PRESTACIO DE SERVEIS, APRENENTATGE-SERVEI I RECERCA BASADA EN LA COMUNITAT
2018T18242S”ELECCION Y DISEÑO DE TIA E INTERCONEXIONES PARA INTEGRACION CON QUPIC – FASE 1”
2018T18225SPROJECTE DE RESTAURACIO DE LA TORRE DE CAMARLES
2018T18222SFRACCIONAMIENTO DE SUERO DE QUESERIA Y CARACTERIZACION PROTEICA
2018T18246STERAPIA PSICOMOTRIU AMB NENS AMB TRASTORNS DE L’EXPRESSIVITAT PSICOMOTRIU: UN PROJECTE DE PRESTACIO DE SERVEIS, APRENENTATGE-SERVEI I RECERCA BASADA EN LA COMUNITAT
2018F18064N2ND TRANS PYRENEAN MEETING IN CATALYSIS
2018F18149NCURS CREATIVE DECISION MAKING UNDER STRESSENVIRONMENTS
20185469DIPLOMA DE POSTGRAU EN AUDITORIA INTERNA EN ENTITATS DE CRÈDIT
2018F18171NTALLER I JORNADES DINS EL III CONGRES CUINA CATALANA A TARRAGONA
2018T19072NCOMPROMIS DE COL·LABORACIO AMB EL COOPCAMP
2018F19013N'DIRECCION ESTRATÉGICA ' EN EL MBA PER OCTUBRE 2018
2018F19017N“TRABAJOS FIN DE MASTER
2018F19016NTRABAJOS FIN MASTER EN EL MARCO DEL MBA, PER 12.
2018F18181NCURS ACREDITACIO PER OPERADORS DE RADIODIAGNOSTIC
2018F19001NSUPORT VITAL IMMEDIAT - HOSPITAL JOAN XXIII
2018F18188NCURSO BUENAS PRACTICAS EN SUPERVISION DOCTORAL. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
2018T18247SCATALYTIC TESTS OF TK569 IN A HYDROGENATION PROCESS
2018T18248SDETERMINACIO DEL PERCENTATGE DE LLEVATS INOCULATS EN MOSTRES DE MOST
2018T18281SDRC ELECTION TECHNOLOGY ANALYST
2018F19011NDIRECCION “TRABAJOS FIN DE GRADO” EN EL CURSO DE ADAPTACION DEL GRADO ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS PER 727
2018F19012N“TRABAJOS FIN DE GRADO” EN EL GRADO DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS PER 727
2018F18095N4T CONGRES INTERNACIONAL D'ARQUEOLOGIA I MON ANTIC TARRACO BIENNAL
2018F19010NDESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA FACILITAR Y SISTEMATIZAR EL PROCESO DE SUPERVISION DOCTORAL / RALIZACION DE UN DOCTORADO EN UN MUNDO GLOBALIZADO
2018F18199NINTRODUCCION A LAS BUENAS PRACTICAS EN SUPERVISION DOCTORAL PER DOCTORANTS
2018F18196NSUPORT VITAL BASIC I DEA - ONA CDIAP PARCIALMENT CFIS
2018T18256SDICTAMEN SOBRE LIMITS A INCREMENTS SALARIALS A SIRUSA
2018F18190NPLA FORMATIU D’ACTUALITZACIO PER A POSICIONS DE COMANDAMENTS INTERMEDIS DEL SECTOR TURISTIC
2018F19007SREALITZACIO DE L'ACCIO FORMATIVA DE CO-DIRECCIO I CO-COORDINACIOACADEMICA I DOCENT DEL MASTER'S DEGREE IN SMART CITIES
2018F18088NPROJECTE 2018/05: COL.LOQUI INTERNACIONAL:
2018T18292SESTUDIS D’INTERACCIO DEL MICROBIOMA I LA FISIOLOGIA INDUIDA PER NOUS INGREDIENTS CONTRA LA OBESITAT
2018T18260SESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS EN LOS PAÍSES EUROPEOS
2018T18261SDETERMINACION Y VALORACION DE LAS PROPIEDADES TERMO-MECANICAS DE UNA SUSTANCIA
2018T18275SDICTAMEN JURIDIC ORGANITZATIU
2018T18274SPRORROGA 2019- TREBALLS CIENTIFICS DE GESTIO, INVESTIGACIO I AVALUACIO DEL SIGNIFICAT RADIOLOGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILANCIA RADIOLOGICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2018(EXP. EMO-2017-183)
2018F19020NMASTER THESIS SUPERVISION
2018T18287SCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I EL SR. ALBERT SAVÉ URGELLÈS EN ACTIVITATS D’ ASSESSORAMENT DE MUSEÏTZACIÓ D’UN ESPAI DIDÀCTIC PERMANENT A L'HOTEL CALA VIÑA, CAP DE SALOU, ANTONIO BONET (1961-64)