Convenis de col·laboració per la FURV (2023)
CODI ÒRGAN OBJECTE IMPORT INICI FI
T23199SGENERALITAT DE CATALUNYAD’AIXECAMENT PLANIMETRIC DE 13 FORNS D’OLI DE GINEBRE A RIBA-ROJA D’EBRE (RIBERA D’EBRE) PER L’EXPEDIENT DE DECLARACIO COM A BCIN CATEGORIA ZONA D’INTERES ETNOLOGIC7.707,7006/07/202307/12/2023