Contractes i Premis administració Pública per la FURV (2018)
EXERCICI CODI CONTRACTE_PREMI IMPORT_BRUT ENTITAT DATA_INICI DATA_FI
2018F18081NPRUEBA DE CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES DE ESPAÑA (PRUEBA CCSE)19.450,87INSTITUTO CERVANTES01/01/201831/12/2018
2018T18010SDETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2018121.440,00CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA01/01/201831/12/2018
2018T18054SPROTECCIO RADIOLOGICA AL CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA TARRAGONA-REUS, 20186.139,00INSTITUT CATALA DE LA SALUT01/01/201831/12/2018
2018T18086SPROTECCIO RADIOLOGICA FUNDACIO HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA 201827.086,15FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA01/01/201831/12/2018
2018T18052SPROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 20185.816,00INSTITUT CATALA DE LA SALUT01/01/201831/12/2018
2018T18045SASSESSORAMENT JURIDIC EN MATERIA DE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA7.740,00AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET01/01/201831/03/2018
2018T18172S PRORROGA CONTRACTE PER AL SERVEI DE PROTECCIO RADIOLOGICA 201854.416,14INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE01/01/201831/12/2018
2018T18286SPECT -PRIORAT22.916,56CONSELL REGULADOR DE LA DO MONTSANT08/01/201831/12/2018
2018T18030SINFORME SOBRE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET7.800,00AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET08/01/201814/01/2018
2018F18082NEXAMENES DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE)19.468,80INSTITUTO CERVANTES15/01/201831/12/2018
2018T18026SESTUDI JURIDIC ORGANITZATIU SOBRE EL COS DE POLICIA LOCAL DE MORA D’EBRE I SEGUIMENT DE LA SEVA IMPLEMENTACIO6.000,00AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE22/01/201823/07/2019
2018T18029S TREBALLS CIENTIFICS DE GESTIO, INVESTIGACIO I AVALUACIO DEL SIGNIFICAT RADIOLOGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILANCIA RADIOLOGICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2018(EXP. EMO-2017-183)166.340,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI23/01/201831/12/2018
2018T18032SDICTAMEN JURIDIC SOBRE EL TEXT DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CANVI CLIMATIC DE LES ILLES BALEARS12.480,00ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS02/02/201816/03/2018
2018T18050SREALITZACIO DE LES DETERMINACIONS DE RADIOACTIVITAT AL LABORATORI D'ABRERA, ANY 2018. CLAU: CTN180012814.091,83AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA02/02/201801/02/2019
2018T18040SPRORROGA CONTRACTE DE SERVEIS DE DEFENSA JURIDICA6.960,00AJUNTAMENT DE VALLS05/02/201801/03/2019
2018T18034SCOORDINACIO ACTIVITAT FORMATIVA COL.LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA10.800,00COL·LEGI PROVINCIAL D'ADVOCATS DE TARRAGONA07/02/201806/02/2021
2018T18048SSERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES DURANT L’ANY 2016 EN EL DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA SERRA HUNTER. PRORROGA 201823.949,63UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI23/02/201831/12/2018
2018T18051SELABORACIO D'’UNA PROPOSTA DE CONDICIONS REGULADORES PER A LA PRESTACIO DE SERVEIS COMERCIALS I PER A L’OCUPACIO EN REGIM D’AUTORITZACIO AL PORT DE TARRAGONA18.181,82AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA28/02/201828/02/2019
2018T17281SAPOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 201812.100,00CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON07/03/201807/03/2018
2018T18090SEG-ENCARREC DE GESTIO PEL CONTRACTE DE PRESTACIO DE SERVEIS ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIO URV I MEDICAL RESEARCH COUNCIL46.977,34UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI03/04/201830/09/2020
2018T18080NFORMACIO PER L'ACCELERADORA D'STARTUPS DEL CAMP DE TARRAGONA 14.235,00DIPUTACIO DE TARRAGONA04/04/201801/10/2018
2018T18089SINCIDÈNCIA ECONÒMICA DEL CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA AL TERRITORI: UNA ANÀLISI MULTIDIMENSIONAL A PARTIR D’INDICADORS18.000,00CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA11/04/201801/05/2019
2018T18122SAPROXIMACIÓ A L’IMPACTE ECONÒMIC DE LES FESTES CORREBOUS A LES TERRES DE L’EBRE6.000,00INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE23/05/201831/12/2018
2018T18148SCARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE CLONES DE VARIEDADES LOCALES Y OTRAS VARIEDADES DE VITIS VINIFERA L. EXISTENTES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA ISLA DE LANZAROTE106.320,00CABILDO INSULAR DE LANZAROTE01/06/201809/01/2020
2018T18147SOFERTA DE REALITZACIO D’UN ESTUDI D’IMPACTE ECONOMIC DELS JOCS DEL MEDITERRANI7.200,00AJUNTAMENT DE TARRAGONA08/06/201807/09/2018
2018T18164SASSESSORAMENT JURIDIC EN MATERIA DE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA7.920,00AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET18/06/201824/06/2018
2018T18171SSUPORT A LA DINAMITZACIÓ A LES ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA D’ECONOMIA LOCAL I REGIONAL (2018) 5.785,12UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI01/07/201831/12/2018
2018T18173SAVALUACIO DE LA QUALITAT DE L’AIRE AL PORT DE TARRAGONA14.542,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA05/07/201804/12/2018
2018T18205SCONTRATACION DEL SERVICIO DE UNIDAD TECNICA DE PROTECCION RADIOLOGICA DE LAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO113.158,80UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI30/08/201831/08/2022
2018T18183SEXPOSICIO DE LA POBLACIO CATALANA A DIOXINES I PCBS PEL CONSUM D’ALIMENTS D’ORIGEN ANIMAL. RISCOS PER A LA SALUT DELS CONSUMIDORS14.900,00GENERALITAT DE CATALUNYA03/09/201803/12/2018
2018T18188SREALITZACIO D’UNA PART DELS TREBALLS TECNICS NECESSARIS PER A LA DECLARACIO COM A BE CULTURAL D’INTERES NACIONAL I LA DELIMITACIO DEL SEU ENTORN DE PROTECCIO DE DIVERSOS ELEMENTS IMMOBLES. LOT 6.- ELS PALLARESOS8.300,00GENERALITAT DE CATALUNYA07/09/201815/12/2018
2018T18213SAIXECAMENT DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA MITJANÇANT ESCANEIG LASER5.582,20AJUNTAMENT DE TARRAGONA27/09/201830/10/2018
2018T18226SEMISSIO D'UN ASSESSORAMENT O DIAGNOSTIC PER PART D'UN INVESTIGADOR O GRUP DE RECERCA ESPECIALITZAT EN LA MATERIA19.800,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA16/10/201815/10/2019
2018T18227SSERIE DOCUMENTAL D’EXPEDIENTS DE PERSONAL DEL FONS DE LA JUNTA D’OBRES DEL PORT DE TARRAGONA19.800,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA16/10/201815/10/2019
2018T18233SELABORACIO D’'UN DICCIONARI DE COMPETENCIES I DISSENY DE TRES INSTRUMENTS D’AVALUACIO DE COMPETENCIES9.358,00AJUNTAMENT DE PALAMÓS02/11/201801/05/2019
2018T18236SELABORACIO DE LA RLT I SUPORT TECNIC EN LA REDACCIO DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L’ENTITAT CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFAEL MARTI VICIANA DE BORRIANA 12.396,00CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTI VICIANA06/11/201805/05/2019
2018T18237SACTUALITZACIO DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I EL DESENVOLUPAMENT DE LA VALORACIO DELS LLOCS DE TREBALL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE14.000,00CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE07/11/201806/05/2019
2018T18245SANALISI GRAFIC SOBRE LA CRONOLOGIA DEL TEIXIT URBA DE L'ENTORN DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA9.128,85UNIVERSITAT DE GIRONA08/11/201821/12/2018
2018T18262SANALISI DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DELS ADOLESCENTS DE TARRAGONA13.000,00AJUNTAMENT DE TARRAGONA26/11/201830/06/2019
2018T18264STRAMITACIÓ DE DIVERSOS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS10.980,00AJUNTAMENT DE RIUDECOLS04/12/201813/12/2018
2018T18274SEG-PRORROGA 2019- TREBALLS CIENTIFICS DE GESTIO, INVESTIGACIO I AVALUACIO DEL SIGNIFICAT RADIOLOGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILANCIA RADIOLOGICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2018(EXP. EMO-2017-183)166.340,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI11/12/201808/12/2019
2018T18270SINFORME JURÍDIC SOBRE L’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN COMPLEX ESPORTIU A TORTOSA14.600,00AJUNTAMENT DE TORTOSA13/12/201812/02/2019
2018T18271SLES XARXES SOCIALS PER PART DEL PORT DE TARRAGONA. CREACIO D’'UN PLA ESTRATEGIC D’US I MILLORA 14.999,04AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA14/12/201813/08/2019