Contractes i Premis administració Pública per la FURV (2019)
EXERCICI CODI CONTRACTE_PREMI IMPORT_BRUT ENTITAT DATA_INICI DATA_FI
2019T19031SPROTECCIO RADIOLOGICA AL CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA TARRAGONA-REUS, 20196.139,00INSTITUT CATALA DE LA SALUT01/01/201931/12/2019
2019T19118SPLA ESTRATEGIC EN TECNOLOGIES APLICADES A LA QUALITAT I ELS SISTEMES DE CONTROL ANALITIC DE LA QUALITAT DE L’AIRE. PRORROGA 201941.500,00FUNDACIO EURECAT01/01/201931/12/2019
2019T19033SPROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 20197.266,00INSTITUT CATALA DE LA SALUT01/01/201931/12/2019
2019T19010SDETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2019123.018,72CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA01/01/201931/12/2019
2019T19121S PRORROGA CONTRACTE PER AL SERVEI DE PROTECCIO RADIOLOGICA 201954.416,16INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE01/01/201931/12/2019
2019T19126SPROTECCIO RADIOLOGICA FUNDACIO HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA 201929.612,16FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA01/01/201931/12/2019
2019F19024NPRUEBA DE CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES DE ESPAÑA (PRUEBA CCSE)19.450,87INSTITUTO CERVANTES01/01/201931/12/2019
2019T19120SPLA ESTRATEGIC DE DESENVOLUPAMENT EN TECNOLOGIES DE SINTESI QUIMICA I DISSENY DE SISTEMES CATALITICS. PRORROGA 201941.500,00FUNDACIO EURECAT01/01/201931/12/2019
2019T19119SDESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC EN LA CREACIÓ D’UN LABORATORI EN L’ÀMBIT DE LA FOTÒNICA” PRORROGA 201941.500,00FUNDACIO EURECAT01/01/201931/12/2019
2019T19116SPLA ESTRATEGIC DE DESENVOLUPAMENT EN TECNOLOGIES QUIMIQUES D'EURECAT. PRORROGA 201931.000,00FUNDACIO EURECAT01/01/201931/12/2019
2019T19051SSERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES DURANT L’ANY 2019 EN EL DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA SERRA HUNTER. 29.060,99UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI01/01/201931/12/2019
2019T19117SPLA ESTRATEGIC DE DESENVOLUPAMENT EN TECNOLOGIES DE MEMBRANES I ENCAPSULACIO. PRORROGA 201915.000,00FUNDACIO EURECAT01/01/201931/12/2019
2019F19114SOMAE 201830.139,36AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS ASME01/01/201930/06/2019
2019T19125SROYALTIES 2018 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA PARA LA PRODUCCION Y EXPLOTACION DE LA LEVADURA PARA VINIFICACION BE-29 (T08138S Y T18272S)19.479,78DANSTAR FERMENT AG01/01/201931/12/2019
2019T19223SESTUDI D'’INTERVENCIO NUTRICIONAL74.400,00FUNDACIO EURECAT01/01/201931/12/2020
2019T19268SASSESSORAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT I CARACTERITZACIÓ DE NOVES RESINES26.000,00FUNDACIO EURECAT20/01/201931/12/2019
2019T19267SL’ASSESSORAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT I CARACTERITZACIO DE NOVES RESINES26.000,00FUNDACIO EURECAT20/01/201931/12/2019
2019T19199SCONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I LA FUNDACIO EURECAT PER LA REALITZACIO DE SERVEIS DE CROMATOGRAFIA90.901,00FUNDACIO EURECAT20/01/201927/01/2020
2019T19111SAVALUACIO DE L’EFECTE D’UN PROBIOTIC PER A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELS NAIXEMENTS PRE-TERME EN UN MODEL DE RATOLI98.587,00LABORATORIOS ORDESA, SL20/01/201931/12/2019
2019T19020SSEGUIMENT I OPERATIVITAT DEL PEEOTE. 201914.000,00INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE21/01/201930/11/2019
2019F19086NMICROECONOMÍA DENTRO DEL GRADO EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ADE) PER 96.5.650,24UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, SA25/02/201920/09/2019
2019T19069SAPOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 201913.100,00CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON13/03/201912/12/2019
2019T19078SESTUDI D’IMPACTE ECONÒMIC DEL DESMANTELLAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ6.510,00AJUNTAMENT D'ASCÓ20/03/201919/05/2019
2019T19085SAVALUACIO DE LA QUALITAT DE L’AIRE I ESTUDIS DE RISC AL PORT DE TARRAGONA, 201914.942,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA01/04/201931/12/2019
2019F19082NSEMINARI D'ACTUALITZACIO- LA DIPUTACIO AL DIA. 13.125,00DIPUTACIO DE TARRAGONA04/04/201920/12/2019
2019F19072NENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION FIELDTRIP10.475,00Nelson Mandela University15/04/201906/07/2019
2019T19112SEVALUATION OF MICROSYSTEM DEVELOPMENT10.000,00MICROFLUIDIC CHIPSHOP 23/04/201922/05/2019
2019T19106STECHNICAL PRIVACY AND SECURITY ASSESSMENT OF A FEDERATED LEARNING SYSTEM. AGREEMENT NO:YBN201903518864.930,00HUAWEI TECHNOLOGIES OY (FINLAND)24/04/201930/11/2019
2019T19143SCONTRATO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE COORDINACION CIENTIFICA DEL PROYECTO EUROPEO LOCARD PARA APWG.EU 44.928,00FUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUNDATION01/05/201930/04/2022
2019F19076NTRAINING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT29.100,00Faculty of Engineering Rabigh - King Abdulaziz University06/05/201902/08/2019
2019T19114SMEJORAS EN EL CULTIVO DE LA VIÑA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BIOESTIMULANTES ECOLÓGICOS 11.900,00AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, SA10/05/201909/05/2020
2019T19124SPROPOSTA DE PROJECTE PER A L'’ELABORACIO D’UNA PRE-DIAGNOSI COMARCAL D'’HABITATGE EN EL MARC DEL PLA ESTRATEGIC DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERA 2018-20257.200,00CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ13/05/201912/06/2019
2019T19275SGESTIÓ ACTIVITATS FORMATIVES PER A ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA A LES FIRES “RECERKIDS”, “ROBOREBRE” I “NIT EUROPEA DE LA RECERCA”.7.500,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI14/05/201927/09/2019
2019T19134SADDENDA FEASIBILITY OF A RESEARCH STUDY AIMED AT USING (EMIM ACETATE – WATER) MIXTURE FOR ABSORPTION CHILLERS46.200,00YTC AMERICA INC.31/05/201930/11/2019
2019F19098NENERGIAS RENOVABLES14.650,00UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA03/06/201915/07/2019
2019T19165SPROJECTE D’ESTUDI D’IMPACTE DELS WORLD SPORTS GAMES TORTOSA 201911.340,00AJUNTAMENT DE TORTOSA03/06/201931/10/2019
2019T19141SREACTIVACION DEL CATALIZADOR 201998.400,00BASF ESPAÑOLA, SL04/06/201904/06/2021
2019T19186SESTUDIO DE POTENCIACION DE LA TRANSFERENCIA DE COLOR DE ENVOLTURAS DE CELULOSA REGENERADA76.500,00VISCOFAN, SA11/06/201912/06/2022
2019F19112NLANGUAGE SUMMER TRAINING9.900,00Quality English Programmes Ltd11/06/201927/07/2019
2019T19185SDETECCION Y ERRADICACION DE ALMENDRA AMARGA22.500,00ARBORETO, SAT Ltda17/06/201915/07/2020
2019T19184SDICTAMEN SOBRE EL BREF DE LA INCINERACIÓ DE RESIDUS8.400,00SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA17/06/201918/07/2019
2019T19151SSUBMINISTRAMENT INSTAL.LACIÓ, CALIBRATGE,FUNCIONAMENT,INTEGRACIÓ 6 ESTA. XVRAC-ANTICI146.700,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI20/06/201916/12/2019
2019T19246SCONTRACTE ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ EURECAT PER L’ASSESSORAMENT EN NOUS SISTEMES DE CATALÍTICS I LA SEVA APLICACIÓ EN PROCESSOS QUÍMICS36.500,00FUNDACIO EURECAT01/07/201930/06/2020
2019T19181SSUMMER LAB 20198.090,12UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI01/07/201926/07/2019
2019T19282NPROJECTE DE FORMACIÓ EN IMPACTE DE LA FORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES EN TERMES D’INDICADORS DE RESPONSABILITAT SOCIAL”7.000,00UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA01/07/201931/10/2020
2019T19180SLA SOCA P29 COM A LLSA10.000,00INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI01/07/201931/12/2019
2019T19152SSERVEI DE DEFENSA JURIDICA DE LA CORPORACIO15.500,00AJUNTAMENT DE VALLS02/07/201901/07/2021
2019T19170SDICTAMEN JURIDIC SOBRE EL PROGRAMA 60/409.180,00AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA12/07/201930/09/2019
2019T19171SASSESSORAMENT DE MUSEÏTZACIO DE UN ESPAI DIDACTIC PERMANENT A AL VESTIBUL DE L'HOTEL CALA VINYA (ANTONIO BONET, 1968). DISSENY GALERIA ARQUITECTURA, PRODUCCIO I CATALEG54.696,00CREACIONS PARTICULARS MARPA, SL16/07/201931/12/2023
2019F19191NIMPARTICIO DE L’ASSIGNATURA TEORIA DE LA COMUNICACIO6.300,00FUNDACION UNIVERSITARIA EUROPEA RELACIONES PUBLICAS (FUERP)17/07/201928/02/2020
2019T19183SPROPOSTA DE PROJECTE PER A L’ACTUALITZACIO DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DE TARRAGONA14.400,00SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, SA23/07/201931/03/2020
2019T19197SPREDICCIO DE PARAMETRES FISICOQUIMICS EN MEDICAMENTS VETERINARIS16.920,00SP VETERINARIA, SA26/07/201925/01/2020
2019T19189SOBTENCION Y SCREENING DE HIDROLIZADOS PROTEICOS CON POTENCIAL ANTI-INFLAMATORIO Y/O ANALGESICO77.202,00FUNDACIO EURECAT30/07/201928/02/2021
2019T19187SACTIVITATS D’ASSESSORAMENT O ASSISTENCIA TECNICA EN L’AREA DE MILLORA DE PRODUCTES I PROCESSOS12.577,10JUVE I CAMPS, SA01/08/201931/07/2020
2019T19200SESTUDIO DE ESTRATEGIAS BIOTECNOLOGICAS EN LA ELABORACION DE VINOS Y CAVAS CON MENOR UTLIZACION DEL DIOXIDO DE AZUFRE64.538,00LALLEMAND BIO, SL01/08/201931/07/2022
2019T19256SESTUDI DE PROBLEMATIQUES DE CLIENTS RELATIVES A LA INTERACCIO ENTRE L´AMPOLLA I EL TAP- 20198.400,00TREFINOS, SL01/09/201931/08/2020
2019T19204NCOL·LABORACIO PER A LA IMPLEMENTACIO D’UN TALLER FORMATIU D’ACTIVITATS EXPERIMENTALS A LA SETMANA DE LA CIENCIA 2019 22.199,00ASOC EMPRESARIAL QUIMICA DE TARRAGONA04/09/201930/11/2019
2019T19221SAPLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPIA NIR A LA CARACTERIZACION DEL GASOIL115.593,60REPSOL PETROLEO, SA06/09/201905/09/2022
2019T19207SOCCUPATIONAL TASKS AND REQUIREMENTS IN INTERNATIONAL COMPARATIVE TERMS -ANALYSES OF NATIONAL AND INTERNATIONAL DATA SETS (15318)”18.996,00BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG11/09/201915/07/2020
2019T19217SESTUDI SOBRE LA VIABILITAT DE TRANSFORMACIÓ DE LES AULES DE BATXILLERAT EN ESPAIS D'APRENENTATGE DEL SEGLE XXI10.363,00FUNDACIO VEDRUNA SAGRAT COR12/09/201928/06/2020
2019F19192NCURSO DE FUNDAMENTOS TEORICOS EN DETECTORES DE ESPECTOMETRIA GAMMA GE-LI24.000,00ASOCIACION NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II, A.I.E.16/09/201920/12/2019
2019T19212SESTUDI IMPACTE ECONOMIC I SOCIAL - PDU PLANES DEL GUARDIA (VILA-RODONA I ALIO)12.000,00INSTITUT CATALÀ DEL SOL18/09/201931/12/2020
2019T19224SPROJECTE AMPLIACIÓ CAMBRILS PARK (FINQUES MAS AULESTI). ANÀLISI DE L’IMPACTE TURÍSTIC I ECONÒMIC SOBRE EL TERRITORI12.500,00CAMBRILS PARK RESORT, SLU24/09/201923/12/2019
2019T19226SDICCIONARI ESPANYOL ON-LINE PER A XINESOS6.900,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI25/09/201924/03/2020
2019T19220SMANTENIMIENTO METODOLOGIA NIR REPSOL 2019-202016.200,00REPSOL PETROLEO, SA27/09/201931/08/2020
2019F19146NCURS AGENT IMMOBILIARI I GESTIO DE LA PROPIETAT (2019-2020)18.500,00COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA28/09/201929/02/2020
2019T19232SXIMO METATHESIS. 176.760,00XIMO HUNGARY KORLATOLT FELELOSSEGU30/09/201929/09/2024
2019T19209SAVALUACIO DE LA QUALITAT DE L’'AIRE EN EL PERIMETRE DEL POLIGON SUD DE TARRAGONA23.800,01PROVEIDORS VARIS01/10/201931/03/2020
2019T19210SAVALUACIO DELS EFECTES D’UN EXTRACTE POLIFENOLIC PER CONSUM ORAL SOBRE LA PELL15.570,00FUNDACIO EURECAT04/10/201903/09/2020
2019T19211SAVALUACIO DELS EFECTES D’UN EXTRACTE POLIFENOLIC SOBRE EL METABOLISME DEL COL·LAGEN14.270,00FUNDACIO EURECAT04/10/201903/09/2020
2019T19265SDISEÑO DE UN PROTOTIPO PRE-INDUSTRIAL PARA UN CONJUNTO DE CONDENSADOR-GENERADOR –PRECALENTADOR60.757,40SEENSO RENOVAL, SL07/10/201906/04/2020
2019T19206SPRORROGA CONTRACTE EMISSIO D'UN ASSESSORAMENT O DIAGNOSTIC PER PART D'UN INVESTIGADOR O GRUP DE RECERCA ESPECIALITAT EN LA MATERIA19.800,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA17/10/201916/10/2020
2019T19208SANALISIS Y CONTROL DE LAS CONDICIONES DE OPERACION DEL DESTILADOR DE PELICULA DESCENDENTE DE LA PLANTA DE MPP DE CLARIANT30.208,80CLARIANT IBERICA PRODUCCION, SA21/10/201920/10/2021
2019T19245SDICTAMEN SOBRE L’HABITATGE COMPARTIT I LA SEVA ADEQÜACIO ALS ESTANDARDS INTERNACIONALS7.000,00SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA29/10/201931/12/2019
2019T19255SCONSULTING ON THE SYNTHESIS OF FRAGRANCE INGREDIENTS12.000,00IFF BENICARLO SL01/11/201931/10/2020
2019T19243SAIXECAMENT TOPOGRAFIC DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE GIRONA16.479,98CAPITOL DE LA CATEDRAL DE GIRONA04/11/201901/03/2020
2019T19247SCARACTERITZACIÓ DE MOSTRES D'HIDRÒXID DE COURE8.900,00INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, SA05/11/201904/04/2020
2019T19244SSERVEI D'ASSESSORAMENT EN DRET MERCANTIL3.125,00CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA05/11/201904/11/2020
2019T19260NCOL·LABORACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UN CURS DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT DEL PROJECTE WAPPS.CAT. CURS ESCOLAR 2019-2020 10.921,80FUNDACIO PUNTCAT24/11/201930/05/2020
2019T19273SAVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ANTIOXIDANT ENFRONT A CONTAMINANTS AMBIENTALS EN LA TONYINA VERMELLA (THUNNUS THYNNUS). VALORACIÓ DEL RISC-BENEFICI DEL SEU CONSUM16.938,00BALFEGO & BALFEGO, SL01/12/201931/05/2021
2019T19263SINFLUENCE OF THE THICKNESS OF OAK ALTERNATIVES ON THE COMPOSITION AND QUALITY OF RED WINES14.750,00SCIAGE DU BERRY, SAS02/12/201901/12/2020
2019T19281SANALISI, DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL 11.605,00AJUNTAMENT DE MONTBLANC04/12/201903/12/2020
2019T19264SINTELLECTUAL PROPERTY COLLABORATION AND TRANSFER AGREEMENT84.000,00CARBOMETRICS LIMITED 04/12/201903/12/2020
2019T19271SCARACTERITZACIÓ EN OBLEA DE LÀSERS I FOTODETECTORS DE 10 A 40 GHZ 6.192,00QUSIDE TECHNOLOGIES SL13/12/201931/12/2019
2019T19289SDIAGNOSI DE LA SITUACIO DE LA INFANCIA I ADOLESCENCIA A LA CIUTAT DE REUS8.280,00AJUNTAMENT DE REUS13/12/201912/06/2020
2019T19272SESTUDIO DE DIFERENTES REACCIONES EN REACTORES EN CONTINUO: CONVERSION DE DIPENTENOS EN P-CIMENO, OXIDACION DE TOLUENO A BENZALDEHIDO Y OXIDACION DE DIMETIL SULFURO A DIMETIL SULFOXIDO.32.000,00DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, SA17/12/201916/12/2020