Contractes i Premis administració Pública per la FURV (2020)
EXERCICI CODI CONTRACTE_PREMI IMPORT_BRUT ENTITAT DATA_INICI DATA_FI
2020T20187SCONTRATO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROYECTOS EUROPEOS Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS PARA APWG.EU, 202026.000,00FUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUNDATION01/01/202031/12/2020
2020T20109SROYALTIES 2019 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA PARA LA PRODUCCION Y EXPLOTACION DE LA LEVADURA PARA VINIFICACION BE-29 (T08138S Y T18272S)17.979,95DANSTAR FERMENT AG01/01/202031/12/2020
2020T20258SAGREEMENT-IFPEN N° 2019-0776-NOVEL ROUTE OF PREPARATION WITH ORGANOMETALLIC COMPOUNDS OF BIMETALLIC PALLADIUM AND IRON BASED CATALYSTS, FOR SELECTIVE HYDROGENATION OF ALKYNES5.000,00IFP ENERGIES NOUVELLES01/01/202001/12/2020
2020T20015SDESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE VAIXELLS AMB IOT6.240,00SMART AND ANALITICS CONSULTING SL01/01/202030/04/2020
2020T19274SSERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES DURANT L’ANY 2020 EN EL DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA SERRA HUNTER. 33.560,99UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI01/01/202031/12/2020
2020T20010SDETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2020123.633,81CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA01/01/202031/12/2020
2020T20149SASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES QUIMIQUES7.666,92FUNDACIO EURECAT01/01/202031/12/2020
2020T20023SPROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 20207.876,00INSTITUT CATALA DE LA SALUT01/01/202031/12/2020
2020T20087SPROTECCIO RADIOLOGICA GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALLS 20209.755,29GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SA01/01/202031/12/2020
2020T20150SASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES QUÍMIQUES14.000,00FUNDACIO EURECAT01/01/202031/12/2020
2020T20114SPROTECCIO RADIOLOGICA FUNDACIO HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA 201929.433,68FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA01/01/202031/12/2020
2020T20151SASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES QUÍMIQUES9.650,00FUNDACIO EURECAT01/01/202031/12/2020
2020T20009STRINITY, TEM FOR 8MM GOLD CONJUGATES,202019.096,56TRINITY BIOTECH TBML06/01/202031/12/2020
2020F20025NPLA FORMATIU D’ACTUALITZACIO PER A POSICIONS DE COMANDAMENTS INTERMEDIS DEL SECTOR TURISTIC39.960,00PROVEIDORS VARIS09/01/202031/03/2020
2020F20024NEG-ENCARREC DE GESTIO: ACTIVITATS DE PROMOCIO DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS, L'ORIENTACIO I CAPTACIO UNIVERSITARIES12.055,77UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI15/01/202030/06/2020
2020T20020SESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE UNOS NUEVOS MATERIALES FILTRANTES SOBRE EL COLOR, LA COMPOSICIÓN COLOIDAL Y LA CALIDAD SENSORIAL DEL VINO8.496,00SUMINISTROS MULTIFILTRA, SL15/01/202014/04/2020
2020T20031SEG-EXP. EMO 2020 -1 LOT 1: TREBALLS TECNICS DE CONTROL, MANTENIMENT TECNIC I CALIBRATGE DE LA XARXA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO D’AQUESTA XARXA262.000,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI20/01/202031/12/2020
2020T20030SLOT 2: TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DEL SIGNIFICAT RADIOLÒGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.179.500,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI20/01/202031/12/2020
2020T20024NSTRENGTHENING NATIONAL CAPACITIES FOR EARLY WARNING SERVICE DELIVERY IN BURKINA FASO (CREWS-BURKINA FASO)10.987,68WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION21/01/202031/05/2020
2020T20126SCONTRACTE ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ EURECAT PER L’ASSESSORAMENT EN DESENVOLUPAMENT DE NOVES RESINES MELAMINA-UREA-FORMALDEHID13.000,00FUNDACIO EURECAT21/01/202020/01/2021
2020T20127SCONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I LA FUNDACIO EURECAT PER L’ASSESSORAMENT EN DESENVOLUPAMENT DE NOVES RESINES MELAMINA-UREA-FORMALDEHID 13.000,00FUNDACIO EURECAT21/01/202020/01/2021
2020T20059SASSESSORAMENT AL COMPLEX INDUSTRIAL DE REPSOL A TARRAGONA EN RELACIO A LA IMATGE DEL SECTOR QUIMIC DE TARRAGONA11.000,00REPSOL PETROLEO, SA22/01/202020/11/2020
2020T20028SASESORÍA TÉCNICA EN PROCESO JUDICIAL –TARRAGONA-7.794,24JOSEP M. VIDAL GISPERT23/01/202022/01/2022
2020T20041SDESENVOLUPAMENT DE MEDICIO D’HEMOGLOBINA EN SANG11.000,00CREATSENS HEALTH03/02/202002/10/2020
2020T20053SINTERVENCION ALIMENTARIA EN NIÑOS CON TEA Y/O TDAH: ENSAYO ALEATORIZADO Y CONTROLADO CON PROBIOTICOS (PROEPINED)15.200,00AB-BIOTICS, SA03/02/202030/04/2021
2020T20062NTRAINING PROJECT FOR THE ADVICE, INSTRUCTION AND TRAINING OF THE TECHNICAL STAFF OF THE NUCLEAR AND RADIOLOGICAL REGULATORY COMMISSION OF MEDICAL RADIOACTIVE FACILITIES”213.937,00NUCLEAR AND RADIOLOGICAL REGULATORY COMMIISSION05/02/202031/12/2020
2020T20058SEVOLUCIO DE LA PRESENCIA DE DISSOLVENTS A L’ATMOSFERA DE LA POBLACIO DELS PALLARESOS EN ZONES PROPERES A L’ACTIVITAT INDUSTRIAL9.400,00SILVALAC, SA05/02/202004/02/2021
2020T20060SMACHINE LEARNING FOR THE ANONYMISATION OF UNSTRUCTURED PERSONAL DATA (CLEANUP)190.563,66NORWEGIAN COMPUTING CENTER06/02/202031/12/2023
2020T20050SCONSULTING AGREEMENT 40.000,00PROCTER & GAMBLE COMPANY NV10/02/202009/02/2024
2020T20040SDICTAMEN SOBRE LA SUBJECCIÓ A L’IVA DEL CÀNON D’INCINERACIÓ DE SIRUSA9.600,00SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA10/02/202023/02/2020
2020F20029NNURSING SEMINAR8.100,00HIROSHIMA UNIVERSITY12/02/202017/03/2020
2020F20027NHIROSHIMA INTERNATIONAL SEMINAR ON HUMAN RIGHTS7.290,00HIROSHIMA UNIVERSITY12/02/202021/03/2020
2020T20082SCONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I GRUPO CASTILLA PER A LA REALITZACIO DE DIVERSES “DUE DILLIGENCES” A D'’ALTRES EMPRESES D’INTERES22.200,00CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA13/02/202031/12/2020
2020T20065SPROJECTE D'ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D'HOSTALERIA9.000,00FUNDACIO EURECAT20/02/202019/07/2020
2020T20066SCONTRACTACIO DEL SERVEI DE CONTROL DE LA PROTECCIO RADIOLOGICA DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC I MEDICINA NUCLEAR DE L’INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE DE L’IDI -TARRAGONA I L’IDI – TERRES DE L’EBRE POH-SR-IDI-2019-00641.838,00INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE21/02/202020/02/2021
2020T20110SACTUACIONS JURIDIQUES ADMINISTRATIVES I CONTENCIOS ADMINISTRATIVES VARIES PER A L’AJUNTAMENT DE FALSET (2015-2020)11.220,00AJUNTAMENT DE FALSET24/02/202008/03/2020
2020T20078SRETRO-ENGINEERING OF ACTIVE SITES USING TOPOLOGICAL DESCRIPTORS AND LARGE-SCALE REACTIVE FORCE FIELDS158.400,00TOTAL ENERGIES ONE TECH BELGIUM01/03/202028/02/2022
2020T20085SREDACCIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ L’INTERÈS CASACIONAL I DEL RECURS DE CASSACIÓ CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L’ADJUDICACIÓ DE L’HEMODIÀLISI PER PART DELA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA 14.400,00GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SA02/03/202008/03/2020
2020T20088SMETODOLOGIA NIR REPSOL 2020 NUEVAS PROPIEDADES GASOLINA Y REFORMADO48.000,00REPSOL PETROLEO, SA03/03/202002/03/2021
2020T20129SESTUDIO DEL EFECTO DEL PROTECTOR SOLAR SOLDEFEND Y ABONO ORGÁNICO ORGANOSUL 20S EN EL CULTIVO DE LA VIÑA. ESTUDIO DE RESIDUOS DE AFEPASA MG EN VINO DE UVAS TRATADAS 6.840,00AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, SA04/03/202003/03/2021
2020T20069SSERVEI D'ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TECNICA PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PROJECTE FEDER 'RAMBLA SCIENCE' COM EQUIPAMENT DE DIVULGACIO CIENTIFICA A L'ANTIGA SEU DE L'EDIFICI DEL BANC D'ESPANYA13.005,02AJUNTAMENT DE TARRAGONA05/03/202004/06/2021
2020T20080SSEGMENTATION ET LA QUANTIFICATION 3D DE RESEAUX VASCULAIRES IN VIVO PAR IMAGERIE DE FLUORESCENCE SWIR30.000,00CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 23/03/202022/03/2022
2020T20084SPAGAMENT INICIAL DE LA LLICENCIA DELS SOFTWARE 'AUTOMATIC FEATURE DESCRIPTOR IN AGRICULTURE IMAGES USING NEURAL NETWORKS'50.000,00DRONE AG LIMITED25/03/202031/08/2023
2020T20089SASSESSORAMENT I DEFENSA JURIDICA A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA12.826,45ARTERO JUAN, FRANCESC06/04/202012/04/2020
2020T20090SAPOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 202013.100,00CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON07/04/202006/04/2021
2020T20091SANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL 14.400,00AJUNTAMENT DE CONSTANTI16/04/202015/04/2021
2020T20113SMODELITZACIÓ FLUIDODINÀMICA D'UN REACTOR DE DESHIDROGENACIÓ DE PROPÀ28.800,00BASF SONATRACH PROPANCHEM, SA22/04/202021/09/2020
2020T20096SDICTAMEN SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DELS CONVENIS ENTRE LA MANCOMUNITAT I ELS CONSELLS COMARCALS PER A LA GESTIÓ I VALORITZACIÓ DELS RESIDUS URBANS9.600,00SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA24/04/202030/04/2020
2020T20102SCOV-ASSURED. DESARROLLO DE UN KIT DE DIAGNOSTICO RAPIDO DEL VIRUS SARS-COV-2 BASADO EN CROMATOGRAFIA DE FLUJO LATERAL72.240,00LINCBIOTECH, SL04/05/202003/02/2021
2020T20101SESTUDIO DE LOS EFECTOS SOBRE LA MICROBIOTA INSTESTINAL Y LOS METABOLITOS FECALES PRODUCIDOS POR EL CONSUMO DE 6 PMMC EN RATAS35.000,00NOVAPAN SL04/05/202003/05/2021
2020T20221SPARTICIPACIO DE LA FURV EN EL PROJECTE: ENOCOOP-GO: CREACIO DEL GRUP OPERATIU D'INNOVACIO DELS CELLERS DE COOPERATIVES AGRARIES CATALANES 6.990,00FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA11/05/202030/10/2020
2020T20108NCOL·LABORACIO PER A LA IMPLEMENTACIO D’UN CURS DE FORMACIO DE PROFESSORAT DEL PROJECTE WAPPS.CAT. CURS ESCOLAR 2020-2021 10.346,28FUNDACIO PUNTCAT13/05/202030/06/2021
2020T20115SESTUDI IMPACTE CRISI COVID-19 EN ELS HABITS DE CONSUM A CATALUNYA EN EL POST-CONFINAMENT 10.380,00GENERALITAT DE CATALUNYA13/05/202010/06/2020
2020T20107SATLAS OF CLINICAL FUNGI20.000,00SHANGHAI BIOZERON BIOTECHNOLOGY CO, LTD14/05/202013/11/2020
2020T20131SPRESUPOST PER UNA EINA D’AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS EN ANTICONCEPCIO9.898,00SERVEI CATALÀ DE LA SALUT01/06/202031/12/2020
2020T20141SPROCES DE TRANSICIO ENERGETICA A LES TERRES DE L’EBRE: OPORTUNITATS I IMPACTE TERRITORIAL12.600,00INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE25/06/202031/07/2020
2020T20158SPROGRAMA D’'ACTUACIO MUNICIPAL D'’HABITATGE D’ALTAFULLA (PAMH)11.950,00AJUNTAMENT D'ALTAFULLA26/06/202026/12/2020
2020T20148SESTUDI QUALITAT DE L’AIRE A LES INSTAL.LACIONS DE L’AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA (APT).13.775,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA30/06/202031/01/2021
2020T20155SRESTAURACIO DE VIDA MARINA A TARRAGONA14.800,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA30/06/202031/12/2020
2020T20144STESTING OF APTAMERS FOR SARS-COV-2 AND PREPARATION OF APTAMER – GOLD NANOPARTICLE CONJUGATES31.922,40ACHIKO AG01/07/202031/08/2020
2020T20157SIDENTIFICACIO DE L’'IMPACTE DEL COVID-19 EN LA POBLACIO DE TARRAGONA I LA GENT GRAN10.507,25AJUNTAMENT DE TARRAGONA03/07/202031/03/2021
2020T20162SPROJECTE DE TRANSFORMACIO DE LES AULES D'INFANTIL DE L'ESCOLA VEDRUNA SAGRAT COR10.363,00FUNDACIO VEDRUNA SAGRAT COR14/07/202030/06/2021
2020T20161SSERVEI D'ELABORACIO D'UN ESTUDI SOBRE L'IMPACTE EXTERIOR DE LA CONTRACTACIO PUBLICA TEXTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB ESPECIAL EMFASI EN ELS DRETS 14.076,00AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT16/07/202020/12/2020
2020T20168SENSAYO DE VALIDACION DEL PROCESO DE AM3 MEDIANTE DE INHIBICION DE LA PRODUCCION DE FACTOR DE NECORSIS TUMORAL (TNF) INDUCIDA POR ENDOTOXINA BACTERIANA (LPS) IN VITRO SOBRE CELULAS THP-19.000,00INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA22/07/202021/09/2020
2020T20165SEL TELETRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: PRESENTE Y CLAVES PARA EL FUTURO14.893,00MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA23/07/202022/07/2021
2020T20164SDESARROLLO DE UNA PAREJA DE APTAMEROS CONTRA LA PROTEINA DEL NUCLEOCAPSIDE DE SARS-COV-236.360,00LINCBIOTECH, SL24/07/202031/10/2020
2020T20167SDICTAMEN SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC APLICABLE A COMFORSA10.200,00COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.U.28/07/202031/08/2020
2020T20172SANALISIS CORRESPONDIENTES A LA VALIDACION DE LOS LOTES DE HIDROLIZADO Y ENSAYOS DESTINADOS A EVALUAR LA ROBUSTEZ DEL METODO DE FABRICACION7.820,00URIACH CONSUMER HEALTHCARE, SL29/07/202010/09/2020
2020T20235SACTIVITATS D’ASSESSORAMENT O ASSISTENCIA TECNICA EN L’AREA DE MILLORA DE PRODUCTES I PROCESSOS -202011.937,90JUVE I CAMPS, SA01/08/202031/07/2021
2020T20177SASESORAMIENTO APLICACIÓN INDUSTRIAL DE BOLA TÉCNICA 5.000,00JABLONEX,SRO04/08/202003/12/2020
2020T20184SANALISI COMPARATIVA DE L’ACREDITACIO DE PASTORS EVANGELICS I IMAMS MUSULMANS EN QUATRE PAÏSOS EUROPEUS6.991,74GENERALITAT DE CATALUNYA10/08/202020/11/2020
2020T20181SANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL13.350,00AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR17/08/202031/12/2023
2020T20183SINFORME SOBRE ORIENTACIONS PER UN PLA DE RECUPERACIO/REACTIVACIO ECONOMICA PER A L’EBRE EN L’ETAPA COVID-19 13.500,00INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE25/08/202022/12/2020
2020T20208NPROYECTO DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PILOTAJE, CONTROL, MANTENIMIENTO Y EVALUACION DE DATOS DE LA RED DE VIGILANCIA RADIOLOGICA EN TIEMPO REAL DE PARAGUAY34.133,57AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR DE PARAGUAY01/09/202031/08/2021
2020T20215SESTUDI DE PROBLEMÀTIQUES DE CLIENTS RELATIVES A LA INTERACCIÓ ENTRE L’AMPOLLA I EL TAP-20208.400,00TREFINOS, SL01/09/202031/08/2021
2020T20191NCOLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LINEA CON ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA6.986,76BASF ESPAÑOLA, SL09/09/202030/06/2021
2020T20251SCONTRATO PARA REALIZAR EL PROYECTO TITULADO CO-DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN 7.680,00BODEGAS Y VIÑEDOS NICOLAS CATENA, SA25/09/202027/11/2020
2020T20225SANÀLISI DE COMUNICACIÓ AL VOLTANT DEL PROGRAMA D’ERRADICACIÓ DE LA TUBERCULOSI BOBINA A CATALUNYA9.000,00UNIVERSITAT AUTONÒMA DE BARCELONA30/09/202031/01/2021
2020T20229SASSESSORAMENT EN LA PREPARACIO I CARACTERITZACIO DE RESINES UREA-FORMALDEHID AMB BAIXA EMISSIO51.920,34FUNDACIO EURECAT01/10/202031/03/2022
2020T20179SDEY-ASFALTO: USO DE LOS EXCEDENTES DE DEYECCIONES GANADERAS DE ORIGEN PORCINO COMO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS49.200,00 JOSE ANTONIO ROMERO POLO SA01/10/202031/05/2022
2020T20266SAPOYO TECNICO EN LOS TEMAS DE OPTICA Y FOTONICA EN EL PROYECTO DE INSTALACION DE PROTOTIPOS Y EXPERIMENTACION EN CAMPO DE DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCION ANTINIEBLA, POR PARTE DE CUATRO EMPRESAS EN LA AUTOVIA A-8 A SU PASO POR MONDOÑEDO (LUGO)14.999,00INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A05/10/202004/10/2021
2020T20220SMANTENIMIENTO METODOLOGIA NIR REPSOL 2020-202116.200,00REPSOL PETROLEO, SA08/10/202015/09/2021
2020F20150NREALITZACIO DE L'ACCIO FORMATIVA DE NOM: AGENT IMMOBILIARI I GESTIO DE LA PROPIETAT, SOL·LICITADA PEL COAPI, COORDINADA PER LA CATEDRA D’HABITATGE DE LA URV I DIRIGIDA PEL SR. SERGIO NASARRE AZNAR DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI,12.600,00COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA17/10/202027/03/2021
2020T20267SASSESSORAMET TÈCNIC DE LES INSTALLACIONS DE DIVERSOS CAMPINGS 9.600,00MOOREA SL19/10/202018/04/2021
2020T20277SREDACCIÓ DELS PLECS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS DEL CONCURS PER A L’ADQUISICIÓ DE LA MAQUINÀRIA DELS PÀRQUINGS MUNICIPALS6.600,00APARCAMENTS MUNICIPALS TARRAGONA, SA19/10/202031/10/2020
2020F20141N-TALLER DE LLENGUA I CULTURA CATALANES -MÒDUL C ( 3 EDICIONS) 17.690,00AJUNTAMENT DEL VENDRELL22/10/202018/06/2021
2020T20234STREBALL D'AVALUACIO DE LES POSSIBILITATS DE CULTIUS DE MICROALGUES SOSTENIBLES DIRIGITS A LA COMERCIALITZACIO AMB UBICACIO PREFERENT A LA ZONA DEL DELTA DE L'EBRE12.300,00GENERALITAT DE CATALUNYA29/10/202027/12/2020
2020T20249SGREEN HYDROGEN OPPRTUNITIES FOR CATALONIA. CONTRIBUTING TO THE EUROPEAN ROAD MAP 205 12.000,00THE GREENS/EFA GROUP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT29/10/202031/12/2020
2020T20268SCONSULTING ON THE SYNTHESIS OF FRAGRANCE INGREDIENTS, 2020-202112.000,00IFF BENICARLO SL01/11/202031/10/2021
2020F20118NMOBILITY PROGRAMME FOR THEORETICAL AND PRACTICAL ACTIVITIES FOR STUDENTS ENROLLED IN THEIR THIRD YEAR OF THEIR BACHELOR’S DEGREE IN LINGUISTIC AND CULTURAL MEDIATION27.500,00Università Ca’ Foscari Venezia04/11/202015/05/2021
2020T20286SIMPACTE DE LA PANDEMIA SOBRE L’ECONOMIA D’ALCANAR I REDACCIO D’UN PLA DE RECUPERACIO ECONOMICA 2021-2024 9.600,00AJUNTAMENT D'ALCANAR09/11/202008/04/2021
2020T20239SDICTAMENS RELATIUS A LA PLANTA DE PRETRACTAMENT DE RESIDUS DEL TARRAGONES15.000,00SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA09/11/202009/12/2020
2020T20247SESTUDI D'IMPACTE ECONÒMIC D'IDIADA21.060,00IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, SA10/11/202009/03/2021
2020T20250SDISSENY DE LA IA BEYOND GUARDIAN SHIP9.917,35ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF17/11/202016/07/2021
2020F20149NANIMATION D’ATELIER DANS LE CADRE DU PROJET SUCTI14.908,00Université Grenoble Alpes17/11/202001/11/2021
2020T20278SAIXECAMENT TOPOGRAFIC DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE PALMA DE MALLORCA42.994,02CABILDO DE LA CATEDRAL DE PALMA DE MALLORCA17/11/202016/07/2021
2020T20273SESTUDI DE LA PRESENCIA DE PLASTICS (PELLETS) EN LA PLATJA DE LA PINEDA10.000,48ASOC EMPRESARIAL QUIMICA DE TARRAGONA25/11/202026/11/2021
2020T20259SELABORACIO DE L'AIXECAMENT AMB ESCANEIG LASER 3D I FOTOGRAMETRIA DEL LLENÇ EXTERIOR DE LA MURALLA DE TARRAGONA, AL TRAM DE LA VIA DE L'IMPERI ROMA I LA SEVA PROLONGACIO FINS ARRIBAR AL FORTI NEGRE (AMBDOS INCLOSOS).7.450,00AJUNTAMENT DE TARRAGONA25/11/202031/12/2020
2020T20261SANALISI DE GENERE DE LES CONDICIONS DE VIDA DELS ADOLESCENTS DE TARRAGONA10.000,00AJUNTAMENT DE TARRAGONA26/11/202031/10/2021
2020T20282SDIAGNOSI DEL MAUSOLEU BOULE DEL CEMENTIRI GENERAL DE REUS9.787,40REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA 09/12/202008/06/2021
2020T20306SMONITORITZACIO DE CATALUNYA ALS MITJANS DE COMUNICACIO INTERNACIONALS – ANY 202014.400,00PATRONAT CATALUNYA MON 18/12/202031/05/2021
2020T20308SESTUDIO DE DIFERENTES REACCIONES DE OXIDACION Y DESHIDROGENACION EN REACTORES EN CONTINUO.35.000,00DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, SA21/12/202020/12/2021
2020F20153SEG-PROJECTE DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE NIVELL SUPERIOR EN L’ÀMBIT DE LES ENERGIES RENOVABLES.19.250,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI22/12/202031/12/2020
2020F20152SASESORÍA EN INTERNACIONALIZACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA7.125,00Universidad de La Frontera22/12/202031/07/2021
2020T20311SESTUDI URBANISTIC DE LA PORTA DE SANT FRANCESC12.396,70AJUNTAMENT DE VALLS30/12/202029/06/2021