Contractes i Premis administració Pública per la FURV (2020)
ÒRGAN OBJECTE IMPORT INICI FI
INSTITUT CATALA DE LA SALUTPROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 20207.876,0001/01/202031/12/2020
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILISERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES DURANT L’ANY 2020 EN EL DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA SERRA HUNTER. 33.560,9901/01/202031/12/2020
CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONADETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2020123.633,8101/01/202031/12/2020
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-ENCARREC DE GESTIO: ACTIVITATS DE PROMOCIO DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS, L'ORIENTACIO I CAPTACIO UNIVERSITARIES12.055,7715/01/202030/06/2020
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-EXP. EMO 2020 -1 LOT 1: TREBALLS TECNICS DE CONTROL, MANTENIMENT TECNIC I CALIBRATGE DE LA XARXA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO D’AQUESTA XARXA262.000,0020/01/202031/12/2020
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILILOT 2: TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DEL SIGNIFICAT RADIOLÒGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.179.500,0020/01/202031/12/2020
NUCLEAR AND RADIOLOGICAL REGULATORY COMMIISSIONTRAINING PROJECT FOR THE ADVICE, INSTRUCTION AND TRAINING OF THE TECHNICAL STAFF OF THE NUCLEAR AND RADIOLOGICAL REGULATORY COMMISSION OF MEDICAL RADIOACTIVE FACILITIES”213.937,0005/02/202031/12/2020
INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGECONTRACTACIO DEL SERVEI DE CONTROL DE LA PROTECCIO RADIOLOGICA DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC I MEDICINA NUCLEAR DE L’INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE DE L’IDI -TARRAGONA I L’IDI – TERRES DE L’EBRE POH-SR-IDI-2019-00641.838,0021/02/202020/02/2021
AJUNTAMENT DE FALSETACTUACIONS JURIDIQUES ADMINISTRATIVES I CONTENCIOS ADMINISTRATIVES VARIES PER A L’AJUNTAMENT DE FALSET (2015-2020)11.220,0024/02/202008/03/2020
AJUNTAMENT DE TARRAGONASERVEI D'ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TECNICA PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PROJECTE FEDER 'RAMBLA SCIENCE' COM EQUIPAMENT DE DIVULGACIO CIENTIFICA A L'ANTIGA SEU DE L'EDIFICI DEL BANC D'ESPANYA13.005,0205/03/202004/06/2021
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEONAPOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 202013.100,0007/04/202006/04/2021
AJUNTAMENT DE CONSTANTIANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL 14.400,0016/04/202015/04/2021
GENERALITAT DE CATALUNYAESTUDI IMPACTE CRISI COVID-19 EN ELS HABITS DE CONSUM A CATALUNYA EN EL POST-CONFINAMENT 10.380,0013/05/202010/06/2020
SERVEI CATALÀ DE LA SALUTPRESUPOST PER UNA EINA D’AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS EN ANTICONCEPCIO9.898,0001/06/202031/12/2020
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBREPROCES DE TRANSICIO ENERGETICA A LES TERRES DE L’EBRE: OPORTUNITATS I IMPACTE TERRITORIAL12.600,0025/06/202031/07/2020
AJUNTAMENT D'ALTAFULLAPROGRAMA D’'ACTUACIO MUNICIPAL D'’HABITATGE D’ALTAFULLA (PAMH)11.950,0026/06/202026/12/2020
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONAESTUDI QUALITAT DE L’AIRE A LES INSTAL.LACIONS DE L’AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA (APT).13.775,0030/06/202031/01/2021
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONARESTAURACIO DE VIDA MARINA A TARRAGONA14.800,0030/06/202031/12/2020
AJUNTAMENT DE TARRAGONAIDENTIFICACIO DE L’'IMPACTE DEL COVID-19 EN LA POBLACIO DE TARRAGONA I LA GENT GRAN10.507,2503/07/202031/03/2021
AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENTSERVEI D'ELABORACIO D'UN ESTUDI SOBRE L'IMPACTE EXTERIOR DE LA CONTRACTACIO PUBLICA TEXTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB ESPECIAL EMFASI EN ELS DRETS 14.076,0016/07/202020/12/2020
MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICAEL TELETRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: PRESENTE Y CLAVES PARA EL FUTURO14.893,0023/07/202022/07/2021
GENERALITAT DE CATALUNYAANALISI COMPARATIVA DE L’ACREDITACIO DE PASTORS EVANGELICS I IMAMS MUSULMANS EN QUATRE PAÏSOS EUROPEUS6.991,7410/08/202020/11/2020
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MARANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL13.350,0017/08/202031/12/2023
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBREINFORME SOBRE ORIENTACIONS PER UN PLA DE RECUPERACIO/REACTIVACIO ECONOMICA PER A L’EBRE EN L’ETAPA COVID-19 13.500,0025/08/202022/12/2020
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR DE PARAGUAYPROYECTO DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PILOTAJE, CONTROL, MANTENIMIENTO Y EVALUACION DE DATOS DE LA RED DE VIGILANCIA RADIOLOGICA EN TIEMPO REAL DE PARAGUAY34.133,5701/09/202031/08/2021
UNIVERSITAT AUTONÒMA DE BARCELONAANÀLISI DE COMUNICACIÓ AL VOLTANT DEL PROGRAMA D’ERRADICACIÓ DE LA TUBERCULOSI BOBINA A CATALUNYA9.000,0030/09/202031/01/2021
COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIAREALITZACIO DE L'ACCIO FORMATIVA DE NOM: AGENT IMMOBILIARI I GESTIO DE LA PROPIETAT, SOL·LICITADA PEL COAPI, COORDINADA PER LA CATEDRA D’HABITATGE DE LA URV I DIRIGIDA PEL SR. SERGIO NASARRE AZNAR DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI,12.600,0017/10/202027/03/2021
AJUNTAMENT DEL VENDRELL-TALLER DE LLENGUA I CULTURA CATALANES -MÒDUL C ( 3 EDICIONS) 17.690,0022/10/202018/06/2021
GENERALITAT DE CATALUNYATREBALL D'AVALUACIO DE LES POSSIBILITATS DE CULTIUS DE MICROALGUES SOSTENIBLES DIRIGITS A LA COMERCIALITZACIO AMB UBICACIO PREFERENT A LA ZONA DEL DELTA DE L'EBRE12.300,0029/10/202027/12/2020
AJUNTAMENT D'ALCANARIMPACTE DE LA PANDEMIA SOBRE L’ECONOMIA D’ALCANAR I REDACCIO D’UN PLA DE RECUPERACIO ECONOMICA 2021-2024 9.600,0009/11/202008/04/2021
AJUNTAMENT DE TARRAGONAELABORACIO DE L'AIXECAMENT AMB ESCANEIG LASER 3D I FOTOGRAMETRIA DEL LLENÇ EXTERIOR DE LA MURALLA DE TARRAGONA, AL TRAM DE LA VIA DE L'IMPERI ROMA I LA SEVA PROLONGACIO FINS ARRIBAR AL FORTI NEGRE (AMBDOS INCLOSOS).7.450,0025/11/202031/12/2020
AJUNTAMENT DE TARRAGONAANALISI DE GENERE DE LES CONDICIONS DE VIDA DELS ADOLESCENTS DE TARRAGONA10.000,0026/11/202031/10/2021
PATRONAT CATALUNYA MON MONITORITZACIO DE CATALUNYA ALS MITJANS DE COMUNICACIO INTERNACIONALS – ANY 202014.400,0018/12/202031/05/2021
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-PROJECTE DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE NIVELL SUPERIOR EN L’ÀMBIT DE LES ENERGIES RENOVABLES.19.250,0022/12/202031/12/2020
AJUNTAMENT DE VALLSESTUDI URBANISTIC DE LA PORTA DE SANT FRANCESC12.396,7030/12/202029/06/2021