Contractes i Premis administració Pública per la FURV (2021)
ÒRGAN OBJECTE IMPORT INICI FI
CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONADETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2021123.633,8101/01/202131/12/2021
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG:SERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES PLA SERRA HÚNTER DURANT L'’ANY 2021 42.807,6201/01/202131/12/2021
INSTITUT CATALA DE LA SALUTPROTECCIÓ RADIOLÒGICA I FORMACIÓ CONTÍNUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 202110.606,0001/01/202131/12/2021
AJUNTAMENT DE SALOUPROJECTE KAL·LIPOLIS: REALITAT ESTESA AL JACIMENT ARQUEOLOGIC DE LA CELLA (SALOU, TARRAGONES)7.040,0014/01/202113/07/2021
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEMO-2021-2: LOT2:TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DEL SIGNIFICAT RADIOLÒGIC DE LES DADES D’AQUESTA XARXA. 189.000,0018/01/202131/12/2021
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONAESTUDI QUALITAT DE L’AIRE A LES INSTAL.LACIONS DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA (APT),202114.775,0001/02/202131/01/2022
COL·LEGI PROVINCIAL D'ADVOCATS DE TARRAGONACOORDINACIO ACTIVITAT FORMATIVA COL.LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA20.000,0011/02/202110/02/2025
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONACALCUL DE LA PETJADA DE CARBONI DEL PORT DE TARRAGONA14.700,0016/02/202115/07/2021
INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGEPRORROGA-CONTRACTACIO DEL SERVEI DE CONTROL DE LA PROTECCIO RADIOLOGICA DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC I MEDICINA NUCLEAR DE L’INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE DE L’IDI -TARRAGONA I L’IDI – TERRES DE L’EBRE POH-SR-IDI-2019-006. 202145.548,0020/02/202130/06/2022
JUNTA DE ANDALUCIADICTAMEN RELATIVO A LOS ASPECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS DE LA ARMONIZACIÓN, REFUNDICIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN VIGOR SOBRE ATMÓSFERA Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA12.000,0022/02/202130/07/2021
GENERALITAT DE CATALUNYADIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DE PLANEJAMENT URBANISTIC DE LA CONURBACIO CENTRAL DEL CAMP DE TARRAGONA 14.999,0001/03/202130/06/2021
INSTITUT CATALÀ DE LA DONAELABORACIO D'UNA GUIA PER A LA INTRODUCCIO DE LA PERSPECTIVA DE GENERE EN LES OPERACIONS ESTADISTIQUES14.400,0001/03/202131/12/2021
INSTITUT CATALA DE LA SALUTACREDITACIÓ PER OPERADORS DE RADIODIAGNÒSTIC5.312,5001/03/202112/03/2021
AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENTSERVEI D'ESTRUCTURA I DISSENY DE QUATRE SESSIONS DE FORMACIO MEDI AMBIENTAL PEL SECTOR DE LA COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT8.978,2026/03/202131/07/2021
GENERALITAT DE CATALUNYATREBALL TECNIC SOBRE LA GESTIO DE CEMENTIRIS A EUROPA: ASPECTES JURIDICS, ECONOMICS, ADMINISTRATIUS I ORGANITZATIUS7.438,0208/04/202120/11/2021
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEONAPOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 202113.430,0013/04/202112/04/2022
AJUNTAMENT DE REUSELABORACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT L’ABSENTISME I ABANDONAMENT ESCOLAR14.990,0016/04/202131/07/2021
INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELOESTUDI SOBRE MODELS DE GESTIO COMPARATS D'HABITATGE SOCIAL I ELABORACIO DE PROPOSTES PER A L'IMHAB13.000,0022/04/202122/09/2021
SISTEMA PRODUCTO VID CHIHUAHUA ACPROGRAMA CURSO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA SISTEMA PRODUCTO VID CHIHUAHUA 202114.400,0028/04/202131/12/2021
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIACONTRACTACIO DEL SERVEI PER A L'ELABORACIO DEL PLA DE REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19 A LA COMARCA DEL MONTSIA I ASSESSORAMENT O ASSISTENCIA TECNICA AL DISPOSITIU D'EMPRESA DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA.21.322,3126/05/202125/11/2021
AJUNTAMENT DE REUSINFORME TÈCNIC PER AVALUAR LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE REUS COM A ÀREA AMB MERCAT D'HABITATGE TENS8.000,0028/05/202127/07/2021
AJUNTAMENT DEL VENDRELLDICTAMEN SOBRE EL REEQUILIBRI ECONOMIC DEL CONTRACTE DE CONCESSIO D’APARCAMENT A LA ZONA BLAVA DEL VENDRELL9.075,0028/06/202115/07/2021
GENERALITAT DE CATALUNYAASSISTÈNCIA EN EL DESPLEGAMENT DEL PACTE NACIONAL PER A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (PN@SC)14.520,0029/06/202115/12/2021
AJUNTAMENT DE SOLIVELLAREALITZACIO DOCUMENTAL EXPERIENCIA DONA MON RURAL6.422,2430/06/202130/07/2021
AJUNTAMENT DE VALLSSERVEI DE DEFENSA JURIDICA DE LA CORPORACIO (PRORROGA)7.750,0001/07/202130/06/2022
AJUNTAMENT D'ASCÓPROJECTE PER A L’ELABORACIO DEL PROGRAMA D’ACTUACIO MUNICIPAL D’HABITATGE (PAMH) AL MUNICIPI D’ASCO14.250,0028/07/202127/07/2022
DIPUTACIÓ DE BARCELONAHABITS I TENDENCIES DE CONSUM A LA PROVINCIA DE BARCELONA: CLAUS D’INTERES PEL TEIXIT COMERCIAL 14.000,0029/07/202128/03/2022
COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYAFETS URBANS. GUIA D'ARQUITECTURA DE REUS10.000,0029/07/202128/03/2022
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURAASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CLONES DE LA VARIEDAD LISTÁN PRIETO EXISTENTES EN FUERTEVENTURA 14.290,0030/07/202131/12/2021
AJUNTAMENT DE ROSESCONTRACTE DE SERVEI PER A LA REDACCIO DE L'AVANTPROJECTE DE VISUALITZACIO DE LA MURALLA DEL POBLAT PUIG-ROM_CASTRUM I CONSOLIDACIO DE LA PART ENSORRADA D'AQUESTA MURALLA SITUADA AL SECTOR NORD-EST DEL POBLAT8.330,0002/08/202101/11/2021
AJUNTAMENT DE TARRAGONAESTUDI DE PROGRAMACIO DE LA QUINTA DE SANT RAFAEL I EL PARC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA13.200,0029/09/202128/01/2022
AJUNTAMENT DE ROQUETESANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DELS LLOCS DE TREBALL14.400,0007/10/202131/12/2023
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEGP-AURORA BIANNUAL MEETING25.000,0002/11/202130/11/2021
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONAESTUDI DIAGNOSI DELS HABITATGES D’US TURISTIC (HUT) A TARRAGONA13.970,8301/12/202131/05/2022
AJUNTAMENT DE CONSTANTIANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL14.400,0009/12/202108/12/2022
AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONICARACTERITZACIO I IDENTIFICACIO DE 90 MOSTRES DE VARIETATS DE VITIS VINIFERA L. RECOLLIDES AL TERME MUNICIPAL DE CALONGE I SANT ANTONI (1ª PART: MOSTRATGE, ADEQUACIO DE LA MOSTRA, EXTRACCIO D’ADN I TRIA DE SSR (SIMPLE SEQUANCE REPEATS)14.990,6910/12/202109/03/2022
CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC I ECONOMIC DEL COPATE14.520,0013/12/202122/01/2022
INSTITUT CATALA DE LA SALUTACORD ENTRE LA FUNDACIO URV I L’INSTITUT CATALA DE LA SALUT PER REALITZAR EL PROJECTE FORÇA FURV-URV10.800,0013/12/202127/02/2022
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG-CURSO DE FORMACIÓN TUTELADA ONLINE PARA EL PILOTAJE Y LA EVALUACIÓN DE DATOSAL PERSONAL RESPONSABLE DE LA RED DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DE URUGUAY 36.000,0014/12/202114/11/2022
AJUNTAMENT DE ROQUETESINFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA PISCINA COBERTA ROQUETES. 8.000,0017/12/202128/02/2022
DIPUTACIÓ DE BARCELONAPROPOSTA D’ASSESSORAMENT EN LA RESERVA D’ESPAIS EN ELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DESTINATS A COL·LECTIUS CULTURALS I RELIGIOSOS AL MUNICIPI DE TONA (OSONA) I A LA COMARCA DEL VALLES ORIENTAL, I DOCUMENT DE SINTESI SOBRE L’ATENCIO DE LA DIVERSITAT CULTURAL I RELIGIOSA EN L’AMBIT FUNERARI.12.150,0017/12/202115/12/2022
AJUNTAMENT DE CABACÉSANÀLISI DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE MAS ROGER DE CABACÉS9.793,7423/12/202122/04/2022
AJUNTAMENT DE CABACÉSPROJECTE PER A L’ELABORACIO DEL PROGRAMA D’ACTUACIO MUNICIPAL D’HABITATGE (PAMH) AL MUNICIPI DE CABACES9.950,0024/12/202123/03/2022
AJUNTAMENT DE VALLSPROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIO DE LA PART BAIXA DE LA PLAÇA DE SANT FRANCESC: PRIMERA FASE DE TRANSFORMACIO DE LA PORTA DE SANT FRANCESC12.396,6930/12/202129/06/2022