Contractes i Premis administració Pública per la FURV (2021)
EXERCICI CODI CONTRACTE_PREMI IMPORT_BRUT ENTITAT DATA_INICI DATA_FI
2021T21073SPROTECCIÓ RADIOLÒGICA I FORMACIÓ CONTÍNUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 202110.606,00INSTITUT CATALA DE LA SALUT01/01/202131/12/2021
2021T21054SEG:SERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES PLA SERRA HÚNTER DURANT L'’ANY 2021 42.807,62UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI01/01/202131/12/2021
2021T21111SCONTRACTE ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ EURECAT PER L’ASSESSORAMENT EN NOUS SISTEMES DE CATALÍTICS I LA SEVA APLICACIÓ EN PROCESSOS QUÍMICS. PRORROGA10.000,00FUNDACIO EURECAT01/01/202130/06/2021
2021T21168SCOORDINACIÓ D’ACTIVITATS DE RECERCA DE L’IPHES14.800,00FUNDACIO INSTITUT CATALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIO 01/01/202131/12/2021
2021T21010SDETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2021123.633,81CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA01/01/202131/12/2021
2021T21033SENVOLTURAS DE CELULOSA REGENERADA DE ALTA DENSIDAD DE PLISADO PARA PROCESOS DE EMBUTICION CONTINUOS56.500,00VISCOFAN, SA01/01/202131/12/2022
2021T21085SASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES QUIMIQUES, 20218.869,00FUNDACIO EURECAT01/01/202131/12/2021
2021T21082SPAGAMENT INICIAL DEL CONTRACTE DE COTITULARITAT I EXPLOTACIO DE LA PATENT BLOCKED ISOCYANATE POLYURETHANE COMPOSITIONS USING A NEW BLOCKING AGENT, METHOD OF MANUFACTURE AND USES THEREOF15.000,00CROMOGENIA UNITS, SA01/01/202131/12/2021
2021T21365SADDENDA :CONTRATO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROYECTOS EUROPEOS Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS PARA APWG.EU, 202126.000,00FUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUNDATION01/01/202131/12/2021
2021T21083SROYALTIES 2020 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA PARA LA PRODUCCION Y EXPLOTACION DE LA LEVADURA PARA VINIFICACION BE-29 (T08138S Y T18272S)14.980,82DANSTAR FERMENT AG01/01/202131/12/2021
2021T21112SPROTECCIO RADIOLOGICA GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALLS 20218.009,28GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SA01/01/202131/12/2021
2021T21060SPROTECCIO RADIOLOGICA FUNDACIO HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA 202129.700,80FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA01/01/202131/12/2021
2021T21071SESTUDI I EVOLUCIO DE LA PRESENCIA DE COMPOSTOS ORGANICS VOLATILS EN EL PERIMETRE DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIGON NORD I EN POBLACIONS PROPERES ALS POLIGONS INDUSTRIAL DE TARRAGONA45.000,00PROVEIDORS VARIS01/01/202131/12/2021
2021T21052SESTUDIO DE LA MICOBIOTA PRESENTE EN LAS ALTERACIONES CROMÁTICAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL TARRAGONES Y EL BAIX CAMP14.520,00SILVALAC, SA02/01/202101/03/2021
2021T20317SADDENDA DEL PROJECTE PLA DE DESENVOLUPAMENT DEL CENTRE OF EXCELLENCE IN INNOVATION TOURISM51.000,00FUNDACIO EURECAT02/01/202101/01/2022
2021T21035SPROJECTE KAL·LIPOLIS: REALITAT ESTESA AL JACIMENT ARQUEOLOGIC DE LA CELLA (SALOU, TARRAGONES)7.040,00AJUNTAMENT DE SALOU14/01/202113/07/2021
2021F21021ND’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA D’UN PROGRAMA DE POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN GESTIÓ I PROMOCIÓ DELS ACTIUS LOCALS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES47.900,00ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES15/01/202122/12/2021
2021T21055SEMO-2021-2: LOT2:TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DEL SIGNIFICAT RADIOLÒGIC DE LES DADES D’AQUESTA XARXA. 189.000,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI18/01/202131/12/2021
2021T21024SESTUDIO DE LA COMPOSICION QUIMICA DE UN EXTRACTO DE PIEL DE UVA Y DE SUS POSIBLES APLICACIONES EN ENOLOGIA40.414,00ALVINESA NATURAL INGREDIENTS, SA18/01/202116/01/2022
2021T21027SMONITORITZACIO DELS NIVELLS DE DIOXINES I FURANS, METALLS I PARTICULES ATMOSFERIQUES PM10 A LA ZONA DE POTENCIAL INFLUENCIA DE LA FABRICA DE CIMENT DE LAFARGEHOLCIM A MONTCADA I REIXAC (2021)49.500,00LAFARGE CEMENTOS, SA20/01/202130/10/2021
2021T21041SEVALUACION IN VIVO DE LOS HIDROLIZADOS OBTENIDOS A ESCALA INDUSTRIAL18.920,00URIACH CONSUMER HEALTHCARE, SL29/01/202115/04/2021
2021T21036SESTUDI QUALITAT DE L’AIRE A LES INSTAL.LACIONS DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA (APT),202114.775,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA01/02/202131/01/2022
2021T21061SSINTESIS DE DOS ENDURECEDORES EN EL PROYECTO TITULADO IVACE ECOGLUE II,14.760,00AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICO01/02/202130/06/2021
2021T21078SDESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC EN LA CREACIÓ D’UN LABORATORI EN L’ÀMBIT DE LA FOTÒNICA” 202025.000,00FUNDACIO EURECAT01/02/202128/02/2021
2021T21371SCARACTERIZACION MOLECULAR DE LOS BIOTIPOS DE VITIS VINIFERA L. EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD EN EL GERMOPLASMA NATURAL DE LA ZONA HOYO DE MAZO (ISLA DE LA PALMA) MEDIANTE LA TECNICA DE LOS SSR (MICROSATELITES) 14.500,64CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN DE VINOSLA PALMA01/02/202102/08/2022
2021F21012NCONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE POSTGRAU “DIPLOMA DE POSTGRAU EN AUDITORIA INTERNA EN ENTITATS DE CRÈDIT”, A PETICIÓ DE L’INSTITUT D'ESTUDIS FINANCERS20.000,00FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'ESTUDIS FINANCERS03/02/202122/06/2021
2021T21048SCOORDINACIO ACTIVITAT FORMATIVA COL.LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA20.000,00COL·LEGI PROVINCIAL D'ADVOCATS DE TARRAGONA11/02/202110/02/2025
2021T21047SCALCUL DE LA PETJADA DE CARBONI DEL PORT DE TARRAGONA14.700,00AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA16/02/202115/07/2021
2021T21161SMANTENIMIENTO METODOLOGÍA NIR REPSOL 2020-2021 – NUEVAS PROPIEDADES GASOLINA, REFORMADO9.922,00REPSOL PETROLEO, SA19/02/202131/08/2021
2021T21220SPRORROGA-CONTRACTACIO DEL SERVEI DE CONTROL DE LA PROTECCIO RADIOLOGICA DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC I MEDICINA NUCLEAR DE L’INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE DE L’IDI -TARRAGONA I L’IDI – TERRES DE L’EBRE POH-SR-IDI-2019-006. 202145.548,00INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE20/02/202130/06/2022
2021T21057SDICTAMEN SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC URBANÍSTIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE MOBILE HOMES15.000,00ALANNIA ELS PRATS S.L.20/02/202105/03/2021
2021T21063SDICTAMEN RELATIVO A LOS ASPECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS DE LA ARMONIZACIÓN, REFUNDICIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN VIGOR SOBRE ATMÓSFERA Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA12.000,00JUNTA DE ANDALUCIA22/02/202130/07/2021
2021T21238SASSESSORAMENT AL COMPLEX INDUSTRIAL DE REPSOL A TARRAGONA EN RELACIÓ A L’IMPACTE REPUTACIONAL SOBRE LA IMATGE DE L’EMPRESA CAUSADA PER LA COJUNTURA ACTUAL DEL SECTOR PETROQUIMIC DE TARRAGONA11.000,00REPSOL PETROLEO, SA24/02/202120/11/2021
2021T21066SESTUDI D’OPTIMITZACIÓ DEL SULFAT TETRACÚPRIC TRIBÀSIC (STT) 8.100,00INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, SA25/02/202124/05/2021
2021T21067NUSE OF STATE-OF-THE ART TECHNIQUES FOR THE GENERATION OF CROP CALENDARS IN MALAWI AND TANZANIA12.856,63WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION25/02/202130/04/2021
2021T21070SESTUDIO DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE SINTESIS DE OXICLORURO DE COBRE 11.400,00INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, SA25/02/202124/06/2021
2021T21050SELABORACIO D'UNA GUIA PER A LA INTRODUCCIO DE LA PERSPECTIVA DE GENERE EN LES OPERACIONS ESTADISTIQUES14.400,00INSTITUT CATALÀ DE LA DONA01/03/202131/12/2021
2021T21079SDIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DE PLANEJAMENT URBANISTIC DE LA CONURBACIO CENTRAL DEL CAMP DE TARRAGONA 14.999,00GENERALITAT DE CATALUNYA01/03/202130/06/2021
2021F21024NACREDITACIÓ PER OPERADORS DE RADIODIAGNÒSTIC5.312,50INSTITUT CATALA DE LA SALUT01/03/202112/03/2021
2021T21097SADENDA DE ACTUACION ESPECIFICA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, LA FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Y LA FUNDACION URV PARA LA INCORPORACION DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI A LA RED PANHISPANICA DE EQUIPOS COLABORADORES DEL NUEVO DICCIONARIO HISTORICO DEL ESPAÑOL (NDHE)76.472,00FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA18/03/202117/03/2025
2021T21102SIMPACTE MEDIAMBIENTAL I POTENCIALS RISCOS PER A LA SALUT DE LA POBLACIO A LES RODALIES DE LA FABRICA DE CIMENT DE CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, SLU A ALCANAR (2021)37.000,00CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, SLU19/03/202118/03/2022
2021T21107SDESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS RUTAS SINTÉTICAS DE MONÓMEROS EPOXI Y POLIÉSTER A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES16.000,00Fundación AITIIP 24/03/202123/08/2021
2021T21110SSYSTEMATIC ANALYSIS OF THE METHODOLOGIES AND RESULTS OF THE RESEARCH STUDIES THAT HAVE BEEN MOST FREQUENTLY CITED IN THE RISK ASSESMENT PUBLIC POLICYMAKING AND JUDICIAL DECISIONS ON THE TOXICITY AND CARCINOGENICITY OF PER-AND POLYFLUORALKYL SUBSTANCES (PFAS) ON HUMANS59.196,62CENTER FOR COMMON SENSE SCIENCE DBA C.FOR TRUTH IN SCIENCE24/03/202131/12/2021
2021T21108SSERVEI D'ESTRUCTURA I DISSENY DE QUATRE SESSIONS DE FORMACIO MEDI AMBIENTAL PEL SECTOR DE LA COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT8.978,20AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT26/03/202131/07/2021
2021T21116SPRESENCIA DE DISSOLVENTS EN LA ZONA PERIMETRAL DE L’EMPRESA SILVALAC11.000,00SILVALAC, SA30/03/202129/12/2021
2021T22216SESTUDI D’INTERVENCIÓ NUTRICIONAL16.200,00FUNDACIO EURECAT01/04/202101/03/2022
2021T21135STREBALL TECNIC SOBRE LA GESTIO DE CEMENTIRIS A EUROPA: ASPECTES JURIDICS, ECONOMICS, ADMINISTRATIUS I ORGANITZATIUS7.438,02GENERALITAT DE CATALUNYA08/04/202120/11/2021
2021T21134SAPOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 202113.430,00CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON13/04/202112/04/2022
2021T21139SDICTAMEN SOBRE LA VALORACIÓN DEL GRUPO OPTIMA FACILITY12.750,00OPTIMA FACILITY S.L.15/04/202114/06/2021
2021T21133SELABORACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT L’ABSENTISME I ABANDONAMENT ESCOLAR14.990,00AJUNTAMENT DE REUS16/04/202131/07/2021
2021T21123SSUBMINISTRAMENT I LA IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMARI PER A L’ÚS EN LÍNIA D’INVESTIGACIÓ DE CIÈNCIA URBANA14.990,00FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA19/04/202118/10/2021
2021T21164SCONTRATO DE SERVICIO DE ENAGAS A LA FUNDACIÓN URV PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL HIDRÓGENO DE CATALUÑA125.000,00ENAGÁS RENOVABLE, S.L.U20/04/202120/04/2022
2021T21151SESTUDI SOBRE MODELS DE GESTIO COMPARATS D'HABITATGE SOCIAL I ELABORACIO DE PROPOSTES PER A L'IMHAB13.000,00INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELO22/04/202122/09/2021
2021T21148SDICTAMEN SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DE LA INTERVENCIÓ GENERAL ALS CONSELLS COMARCALS I ALS CONSORCIS I A LES EMPRESES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC DEL SEU SECTOR PÚBLIC14.762,00SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA 28/04/202115/06/2021
2021F21092NPROGRAMA CURSO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA SISTEMA PRODUCTO VID CHIHUAHUA 202114.400,00SISTEMA PRODUCTO VID CHIHUAHUA AC28/04/202131/12/2021
2021F21071NINTERPRETACION DE DIFRACTOGRAMAS CON DIFFRAC-EVA Y CUANTIFICACION CON TOPAS (USC)5.304,00BRUKER ESPAÑOLA, SA24/05/202118/06/2021
2021T21165SCONTRACTACIO DEL SERVEI PER A L'ELABORACIO DEL PLA DE REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19 A LA COMARCA DEL MONTSIA I ASSESSORAMENT O ASSISTENCIA TECNICA AL DISPOSITIU D'EMPRESA DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA.21.322,31CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA26/05/202125/11/2021
2021T21174SINFORME TÈCNIC PER AVALUAR LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE REUS COM A ÀREA AMB MERCAT D'HABITATGE TENS8.000,00AJUNTAMENT DE REUS28/05/202127/07/2021
2021T21171SCONVENI MARC ARC - URV - FURV - MANCOMUNITAT – SIRUSA ET ALIA9.680,00SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA07/06/202113/06/2021
2021F21082NSUCTI TRAIN THE TRAINERS10.498,00Movetia Swiss Foundation for the Promotion of Exchanges28/06/202101/07/2021
2021T21197SDICTAMEN SOBRE EL REEQUILIBRI ECONOMIC DEL CONTRACTE DE CONCESSIO D’APARCAMENT A LA ZONA BLAVA DEL VENDRELL9.075,00AJUNTAMENT DEL VENDRELL28/06/202115/07/2021
2021T21189S DICTAMEN JURÍDIC SOBRE LA PREJUDICIALITAT ADMINISTRATIVA EN EL PROCÉS CIVIL ENTRE SIRUSA I VECSA8.470,00SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA29/06/202104/07/2021
2021T21196SASSISTÈNCIA EN EL DESPLEGAMENT DEL PACTE NACIONAL PER A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (PN@SC)14.520,00GENERALITAT DE CATALUNYA29/06/202115/12/2021
2021T21191SREALITZACIO DOCUMENTAL EXPERIENCIA DONA MON RURAL6.422,24AJUNTAMENT DE SOLIVELLA30/06/202130/07/2021
2021T21222SSERVEI DE DEFENSA JURIDICA DE LA CORPORACIO (PRORROGA)7.750,00AJUNTAMENT DE VALLS01/07/202130/06/2022
2021T21245SCONTRACT FOR THE PROVISION OF SERVICES FOR THE PROJECTE CUT ALL TIES6.574,84ABD ASOCIACION BIENESTAR Y DESARROLLO01/07/202131/10/2022
2021T21390SADDENDA:CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ EURECAT PER L’ASSESSORAMENT EN NOUS SISTEMES DE CATALÍTICS I LA SEVA APLICACIÓ EN PROCESSOS QUÍMICS. PRORROGA10.000,00FUNDACIO EURECAT01/07/202130/06/2022
2021T21264NCOLABORACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN ACTIVIDADES EDUCATIVAS KIDS’ LAB CON ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE MUNICIPIOS VINCULADOS CON CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BASF37.323,26BASF ESPAÑOLA, SL05/07/202130/06/2022
2021T21210NUSE OF STATE-OF-THE ART TECHNIQUES FOR THE GENERATION OF CROP CALENDARS IN CHAD, MALI AND TOGO19.387,14WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION14/07/202130/11/2021
2021T21266SDETERMINATION OF THE IMPACT OF CRUISE SHIP TRAFFIC ON URBAN AIR QUALITY 14.460,00CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION INC21/07/202120/10/2021
2021T21226SPROJECTE PER A L’ELABORACIO DEL PROGRAMA D’ACTUACIO MUNICIPAL D’HABITATGE (PAMH) AL MUNICIPI D’ASCO14.250,00AJUNTAMENT D'ASCÓ28/07/202127/07/2022
2021T21224SHABITS I TENDENCIES DE CONSUM A LA PROVINCIA DE BARCELONA: CLAUS D’INTERES PEL TEIXIT COMERCIAL 14.000,00DIPUTACIÓ DE BARCELONA29/07/202128/03/2022
2021T21229SFETS URBANS. GUIA D'ARQUITECTURA DE REUS10.000,00COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA29/07/202128/03/2022
2021T21274SASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CLONES DE LA VARIEDAD LISTÁN PRIETO EXISTENTES EN FUERTEVENTURA 14.290,00CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA30/07/202131/12/2021
2021T21232SACTIVITATS D’ASSESSORAMENT O ASSISTENCIA TECNICA EN L’AREA DE DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES I MILLORA DE LA QUALITAT -202112.712,60JUVE I CAMPS, SA01/08/202131/07/2022
2021T21228SCONTRACTE DE SERVEI PER A LA REDACCIO DE L'AVANTPROJECTE DE VISUALITZACIO DE LA MURALLA DEL POBLAT PUIG-ROM_CASTRUM I CONSOLIDACIO DE LA PART ENSORRADA D'AQUESTA MURALLA SITUADA AL SECTOR NORD-EST DEL POBLAT8.330,00AJUNTAMENT DE ROSES02/08/202101/11/2021
2021T21235SDESARROLLO DE UN APTASENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA DETECCIÓN DE CORTISOL, PRUEBA DE CONCEPTO22.768,16ARQUIMEA CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADAS S.L06/08/202105/01/2022
2021T21234SCONTROL PROCESOS REACTORES 59.290,00BASF SONATRACH PROPANCHEM, SA15/08/202114/08/2022
2021T21237SMANTENIMIENTO METODOLOGIA NIR REPSOL 2021-202239.688,00REPSOL PETROLEO, SA31/08/202131/08/2022
2021T21256SPROJECTE SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DELS PATIS DE L’ESCOLA10.984,00FUNDACIO VEDRUNA SAGRAT COR01/09/202130/06/2022
2021T21253SLOCARD5.000,00ATHENEA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION COMMUN01/09/202130/04/2022
2021T21268SINSTAL·LACIO D’UN SISTEMA PER A LA DETERMINACIO D’1,3 BUTADIE AL MORELL 14.500,00REPSOL PETROLEO, SA01/09/202131/01/2022
2021T21323SESTUDI DE PROBLEMÀTIQUES DE CLIENTS RELATIVES A LA INTERACCIÓ ENTRE L’AMPOLLA I EL TAP-20218.470,00TREFINOS, SL01/09/202131/08/2022
2021T21255NCOL·LABORACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT DEL PROJECTE WAPPS.CAT I COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE JO.CAT DE FORMACIÓ SOBRE IDENTITAT DIGITAL14.124,45FUNDACIO PUNTCAT28/09/202130/05/2022
2021T21263SESTUDI DE PROGRAMACIO DE LA QUINTA DE SANT RAFAEL I EL PARC DE LA CIUTAT DE TARRAGONA13.200,00AJUNTAMENT DE TARRAGONA29/09/202128/01/2022
2021T21297SAVALUACIO DE LA PROPOSTA TEC-LA – TECHNOLOGY LEARNING ACADEMIC12.449,00INSTITUT D’ ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA01/10/202130/09/2022
2021T21251SDEVELOPMENT OF A LATERAL FLOW ASSAY FOR THE APTAMER BASED DETECTION OF DENGUE FEVER101.050,00ACHIKO AG01/10/202130/06/2022
2021T21262SANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DELS LLOCS DE TREBALL14.400,00AJUNTAMENT DE ROQUETES07/10/202131/12/2023
2021T21341SPROVISION OF CONSULTANCY SERVICES IN THE FIELD OF PROMOTING CIVIL PARTICIPATION IN DEMOCRATIC DECISION-MAKING (COMANDA 1)5.400,00COUNCIL OF EUROPE13/10/202120/12/2021
2021T21285SESTUDIO DEL EFECTO DEL ALMACENAMIENTO EN LA ACTIVIDAD IN VIVO DEL HIDROLIZADO G71+ 32.516,00URIACH CONSUMER HEALTHCARE, SL19/10/202119/12/2021
2021F21149ND’ADJUDICACIO LICITACIO DP EN GESTIO GERENCIAL LOCAL ACM48.500,00ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES21/10/202114/07/2022
2021T21287NTALLER SETMANA DE LA CIENCIA URV19.199,05ASOC EMPRESARIAL QUIMICA DE TARRAGONA22/10/202130/12/2021
2021T21267SCONSULTING ON THE SYNTHESIS OF FRAGRANCE INGREDIENTS, 2021-202212.000,00IFF BENICARLO SL01/11/202131/10/2022
2021T21257SFINDING AN EFFECTIVE AND ECONOMIC ALTERNATIVE TO CURRENT RH/PPH3 HYDROFORMYLATION PROCESSES176.000,00IFF BENICARLO SL01/11/202101/11/2023
2021F21134SEGP-AURORA BIANNUAL MEETING25.000,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI02/11/202130/11/2021
2021F21138SAURORA R&I SWAFS KICK-OFF MEETING10.000,00HASKOLI ISLANDS (UI)11/11/202118/11/2021
2021T21344SMACHINE LEARNING DATA ANALYSIS OF MULTI-SPECTRAL SERS IMAGES70.000,00MEDCOM ADVANCE, SA16/11/202116/05/2022
2021T21324S DICTAMEN JURIDIC SOBRE EL CANON DE RESIDUS9.680,00SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA22/11/202130/11/2021
2021T21376SDICTAMEN I PROPOSTA DE MODIFICACIO DEL PLEC DE CONDICIONS DE LA DO COSTERS DEL SEGRE9.680,00CRDO COSTERS DEL SEGRE26/11/202128/02/2022
2021F21148ND’ADJUDICACIÓ LICITACIO DP EN GESTIÓ I PROMOCIÓ DELS ACTIUS LOCALS ACM47.900,00ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES01/12/202113/07/2022
2021T21381SESTUDI DIAGNOSI DELS HABITATGES D’US TURISTIC (HUT) A TARRAGONA13.970,83PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA01/12/202131/05/2022
2021T21340SASSESSORAMENT JURIDIC EN LA VENDA FORÇOSA DE BENS LITIGIOSOS11.388,24LITIGEST CONSULTORES, SL09/12/202131/12/2021
2021T21379SANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL14.400,00AJUNTAMENT DE CONSTANTI09/12/202108/12/2022
2021T21357SESTUDIO DE PROCESOS CATALÍTICOS EN PROCESOS DE QUÍMICA FINA38.000,00DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, SA10/12/202109/12/2022
2021T21346SCARACTERITZACIO I IDENTIFICACIO DE 90 MOSTRES DE VARIETATS DE VITIS VINIFERA L. RECOLLIDES AL TERME MUNICIPAL DE CALONGE I SANT ANTONI (1ª PART: MOSTRATGE, ADEQUACIO DE LA MOSTRA, EXTRACCIO D’ADN I TRIA DE SSR (SIMPLE SEQUANCE REPEATS)14.990,69AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI10/12/202109/03/2022
2021T21391SMISIONES - PRUEBA DE CONCEPTO DE UN GEMELO DIGITAL (DT) EEL COMPLEJO SISTEMA DE ENERGIA A GAS UTILIZANDO EL BAYESIAN MACHINE SCIENTIST (BMS) 150.000,00ENAGAS TRANSPORTE, SAU10/12/202128/02/2024
2021T21375S DICTAMEN SOBRE EL REGIM JURIDIC I ECONOMIC DEL COPATE14.520,00CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE13/12/202122/01/2022
2021T21369SACORD ENTRE LA FUNDACIO URV I L’INSTITUT CATALA DE LA SALUT PER REALITZAR EL PROJECTE FORÇA FURV-URV10.800,00INSTITUT CATALA DE LA SALUT13/12/202127/02/2022
2021T21355NEG-CURSO DE FORMACIÓN TUTELADA ONLINE PARA EL PILOTAJE Y LA EVALUACIÓN DE DATOSAL PERSONAL RESPONSABLE DE LA RED DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DE URUGUAY 36.000,00UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI14/12/202114/11/2022
2021T21386SCONTRATO DE INVESTIGACION ENTRE LA FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORRO (FUNCAS) Y LA FUNDACION URV INCLUSION DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA EDUCACION FINANCIERA. EFECTOS SOBRE LAS DECISIONES DE INVERSION 7.000,00FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS15/12/202115/10/2022
2021T21377SPROPOSTA D’ASSESSORAMENT EN LA RESERVA D’ESPAIS EN ELS CEMENTIRIS MUNICIPALS DESTINATS A COL·LECTIUS CULTURALS I RELIGIOSOS AL MUNICIPI DE TONA (OSONA) I A LA COMARCA DEL VALLES ORIENTAL, I DOCUMENT DE SINTESI SOBRE L’ATENCIO DE LA DIVERSITAT CULTURAL I RELIGIOSA EN L’AMBIT FUNERARI.12.150,00DIPUTACIÓ DE BARCELONA17/12/202115/12/2022
2021T21373SINFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA PISCINA COBERTA ROQUETES. 8.000,00AJUNTAMENT DE ROQUETES17/12/202128/02/2022
2021T21384SCONTRACTE ENTRE LA FURV, L’IDIAP JORDI GOL I GURINA I L’ICS PER REALITZAR EL PROJECTE DESENVOLUPAMENT APLICACIÓ TOBBGEST12.396,69INSTITUT D'INVESTIGACIO ATENCIO PRIMARIA JORDI GOL I GURINA21/12/202120/12/2024
2021T21378SANÀLISI DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE MAS ROGER DE CABACÉS9.793,74AJUNTAMENT DE CABACÉS23/12/202122/04/2022
2021T21370SPROJECTE PER A L’ELABORACIO DEL PROGRAMA D’ACTUACIO MUNICIPAL D’HABITATGE (PAMH) AL MUNICIPI DE CABACES9.950,00AJUNTAMENT DE CABACÉS24/12/202123/03/2022
2021T21374SPROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIO DE LA PART BAIXA DE LA PLAÇA DE SANT FRANCESC: PRIMERA FASE DE TRANSFORMACIO DE LA PORTA DE SANT FRANCESC12.396,69AJUNTAMENT DE VALLS30/12/202129/06/2022