Contractes i Premis administració Pública per la FURV (2022)
ÒRGAN OBJECTE IMPORT INICI FI
CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONADETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2022132.288,1801/01/202231/12/2022
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG- SERVEIS DE SUPORT I ASSISTÈNCIA EN EL DESPLEGAMENT DEL PACTE NACIONAL PER A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (PN@SC)22.500,0001/01/202231/12/2022
INSTITUT CATALA DE LA SALUTPROTECCIÓ RADIOLÒGICA I FORMACIÓ CONTÍNUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 202211.952,0001/01/202231/12/2022
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG - REALIZACION DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACION SOBRE EL IMPACTO EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DEL PROYECTO EPCIA 2021-202214.900,0018/01/202230/09/2022
INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGEPRORROGA I MODIFICACIO DEL CONTRACTE PER AL SERVEI DE CONTROL DE LA PROTECCIO RADIOLOGICA DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC I MEDICINA NUCLEAR DE L’INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE DE IDI – TARRAGONA I IDI – TERRES DE L’EBRE EXP. POH-SR-IDI-2019-00643.668,0017/02/202220/02/2023
DIPUTACIO DE TARRAGONASEMINARI D'ACTUALITZACIO ' LA DIPUTACIO DE TARRAGONA AL DIA'.14.943,5002/03/202201/07/2022
AJUNTAMENT DE SALOULA REDACCIO DE L'ORDENANÇA DELS HABITATGES D'US TURISTICS DE L'AJUNTAMENT DE SALOU I DEL SEU PROCES DE PARTICIPACIO CIUTADANA13.673,0010/03/202231/12/2022
AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDELFIREDACCIÓ DE PLECS DE CONDICIONS ECONÒMIC ADMINISTRATIUS PER A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDEFÍ (2A PART)9.680,0011/03/202210/05/2022
AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDELFIREDACCIÓ DE PLECS DE CONDICIONS ECONÒMIC ADMINISTRATIUS PER A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDEFÍ (1A PART)9.317,0011/03/202210/05/2022
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONADETERMINACIO DE COMPOSTOS ORGANICS VOLATILS (VOCS)14.550,0031/03/202231/12/2022
CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADAOBLIGACIONS DERIVADES DE LA VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL A L’ÀMBIT JUDICIAL14.973,7519/04/202230/11/2022
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEONAPOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 202213.800,0025/04/202224/04/2023
ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGATQUANTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I ESTUDI DE LA REMOCIÓ DE MICROPLÀSTICS EN LES DIFERENTS UNITATS DE TRACTAMENT D'AIGUA PER AL CONSUM DE LA POBLACIÓ. 18.500,0002/05/202201/11/2022
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SOLIDS URBANS MARESMEMONITORITZACIÓ AMBIENTAL DELS NIVELLS DE PCDD/FS, PCBS I METALLS PESANTS A LES RODALIES DEL CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME55.098,8012/05/202211/07/2025
GENERALITAT DE CATALUNYAREALITZACIO DE PART DELS TREBALLS TECNICS NECESSARIS PER A LA DECLARACIO O DELIMITACIO COM A BE CULTURAL D'INTERES NACIONAL DE DIVERSOS ELEMENTS IMMOBLES A REALITZAR DURANT EL 2022 (LOT 1)14.793,9020/05/202215/12/2022
AJUNTAMENT DE SALOUREDACCIO DE DICTAMENS JURIDICS EN MATERIA DE GESTIO RECURSOS HUMANS7.320,0024/05/202205/06/2022
ORGANISME AUTONOM DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERAPROJECTE PER A L’ELABORACIO DE LA DIAGNOSI DE L'ESTAT DE L'HABITATGE A LA CONCA DE BARBERA PER A LA REDACCIO DEL PLA COMARCAL D'HABITATGE11.500,0025/05/202224/10/2022
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG -FOR THE IAEA QUOTATION REFERENCE 531506,1-MV REV.1703.800,0002/06/202230/04/2023
INSTITUT CATALA DE LA SALUTCURS D’ACREDITACIO PER OPERADORS DE RADIODIAGNOSTIC6.000,0017/06/202207/07/2022
AJUNTAMENT DE RIUDECOLSAVANTPROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA CASA DE LA VILA DE RIUDECOLS COM A NOU AJUNTAMENT14.000,0018/07/202217/01/2023
GENERALITAT DE CATALUNYAEXPOSICIO ITINERANT PER A LA DIVULGACIO I SOCIALITZACIO DE LES DIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DE PLANEJAMENT URBANISTIC DE L’AMBIT METROPOLITA DEL CAMP DE TARRAGONA (AMCT)14.500,0021/07/202220/01/2023
DIPUTACIÓ DE GIRONADICTAMEN JURIDIC RELATIU A LA CORRECCIO DE L’APLICACIO DELS CRITERIS PER A DETERMINAR L’IMPORT DEL PRESSUPOST TRANSFERIR PER PART DE L’AJUNTAMENT A L’EMD 9.801,0026/07/202215/09/2022
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG - IMPACT OF THE BARNAHUS MODEL ON PROTECTING THE RIGHTS OF CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM125.597,0001/09/202231/08/2024
INSTITUT CATALA DE LA SALUT“ACREDITACION DE DIRECTORES DE INSTALACIONES DE RX CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO GENERAL” I UN SEGON NIVELL DE “FORMACIO EN PROTECCIO EN RADIOLOGIA PER RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA”9.200,0014/09/202207/11/2022
CONSEJO REGULADOR DEL CAVAESTUDI PER A LA REALITZACIO D’UNA RECERCA SOBRE LES POSSIBILITATS DE CREIXEMENTS DE LA SUPERFICIE DE VINYA EN LA DENOMINACIO D’ORIGEN CAVA PER AL PERIODE 2022-20307.923,0005/10/202219/10/2022
AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT SERVEI D'ELABORACIO DE L'INFORME GENERAL DE L'ENQUESTA A LA JOVENTUT DE CATALUNYA DE L'ANY 2022 (LOT 3)11.500,0013/10/202231/12/2022
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG -CONREMS-P-CURSO DE FORMACIÓN TUTELADA ONLINE PARA EL PILOTAJE Y LA EVALUACIÓN DE DATOS AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA RED DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DE PARAGUAY37.800,0024/10/202223/10/2023
INSTITUT CATALÀ D'AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUESQUE FUNCIONA EN GENERE I JOVENTUT7.019,2025/10/202215/11/2022
KING ABDULLAH CITY FOR ATOMIC AND RENEWABLE ENERGYWORKSHOP ON RENEWABLE COOLING SYSTEMS5.816,0030/10/202202/12/2022
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILIEG- GESTIO PROJECTE: UPSKILLING COURSE ON ORGANIC AND FLEXIBLE ELECTRONICS7.260,0001/11/202201/12/2022
INSTITUT CATALA DE LA SALUT“ACREDITACION DE DIRECTORES DE INSTALACIONES DE RX CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO GENERAL”5.390,0002/11/202225/11/2022
AJUNTAMENT DE VILA-SECAACTIVITATS EXTRAESCOLARSDESTINADES ALS ALUMNES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA DINS DEL PLA DE MILLORAD'OPORTUNITATS EDUCATIVES (PMOE-PROA+) PER AL CURS 2022-2023 7.741,0019/12/202231/05/2023
CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALSPROJECTE PER A L’ELABORACIO DE LA DIAGNOSI SOBRE SITUACIONS DE SENSELLARISME A LA COMARCA D’OSONA PER A LA FUTURA REDACCIO DEL PLA COMARCAL DE SENSELLARISME13.600,0023/12/202222/05/2023
AJUNTAMENT DE VALLSSEGONA FASE DE TRANSFORMACIÓ DE LA PORTA SANT FRANCESC. PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA PART ALTA DE LA PLAÇA DE SANT FRANCESC 11.404,9629/12/202228/06/2023