Fundació URV
Per accedir-hi caldrà que introdueixi el seu Usuari i la seva Contrasenya a les caselles que hi ha continuació.

Usuari:
Contrasenya:


Inscripció Butlletí CTTI


En compliment amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 s'INFORMA que les dades de caràcter personal que ens faciliten, i que resulten necessàries per a la gestió econòmica formen part dels tractaments dels quals la Fundació URV n'és titular i responsable.

Així mateix, la FURV garantitza la confidencialitat de les dades personals aportades i l'informa que poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, portabilitat i/o limitació a l'adreça de correu electrònic següent: proteccio.dades@fundacio.urv.cat

© 2017 Fundació URV - Dissenyat per a Mozilla Firefox